Bài tập và thực hành 6 - Mẫu hỏi trên một bảng

Nội dung bài tập và thực hành 6

1. Mục đích, yêu cầu - Làm quen với mẫu hỏi kết xuất thông tin từ một bảng. - Tạo được những biểu thức điều kiện đơn giản. - Làm quen với mẫu hỏi có sử dụng gộp nhóm: Biết sử dụng các hàm gộp nhóm ở mức độ đơn giản. 2. Nội dung

Câu 1: (sgk trang 67 Tin 12): 

Sử dụng CSDL QuanLi_HS, tạo mẫu hỏi liệt kê và sắp thứ tự theo tổ, họ tên, ngày sinh của các bạn nam. Trả lời: - Để tạo Query ta nhấn vào Create chọn Query Wizard. - Chọn Simple Query Wizard - Chọn bảng HOC_SINH nhấn dấu >> để đẩy hết các trường vào mẫu hỏi. - Nhấn chuột phải vào mẫu hỏi rồi chọn Design View. - Kết quả như hình: - Nhập các điều kiện vào mẫu hỏi. Để sắp xếp trường nào thì ta nhấn vào Sort rồi chọn sắp xếp tăng dần, hoặc giảm dần. Ví dụ như hình ở dưới là sắp xếp theo tổ. - Làm tương tự với các trường Họ Tên, Ngày sinh, với trường giới tính thì ta nhập điều kiện là Nam. - Nhấn dấu ! để thực hiện Query: - Kết quả:

Câu 2: (sgk trang 67 Tin 12):

 Mẫu hỏi có gộp nhóm. Trong CSDL QuanLi_HS tạo mẫu hỏi ThongKe có sử dụng các hàm gộp nhóm để so sánh trung bình điêm toán và điểm văn giữa các tổ. Trả lời: - Tạo mẫu hỏi để thực hiện truy vấn. - Chọn các trường để thực hiện truy vấn. Nhấn vào dấu mũi tên xuống sau đó chọn các trường. Ví dụ ở đây ta chọn trường To. - Lần lượt chọn các trường như hình: - Để gộp nhóm ấn vào biể u tượng - Chọn sắp xếp ở hàng total là Ascending. - Chỉnh lại hàm phù hợp để tính Toan và Văn. Ở đây ta tính trung bình nên ta sẽ sử dụng hàm AVG. - Cuối cùng ta nhấn Run (!) để thực thi mẫu hỏi. - Kết quả:

Câu 3: (sgk trang 68 Tin 12):

Sử dụng CSDL QuanLi_HS, tạo mẫu hỏi KI_LUC_DIEM thống kê các điểm cao nhất của các bạn trong lớp về từng môn. Trả lời: - Tạo mẫu hỏi để thực hiện truy vấn. - Chọn trường để thực hiện. Các trường cần chọn ở đây là các trường Toan, Li, Hoa, Van, Tin. - Chọn hàm thống kê để in ra kết quả. Do ta cần tìm điểm cao nhất cho từng môn nên ta dùng hàm MAX. Đầu tiên ta nhấn vào Totals. - Sau đó chọn các hàm thống kê MAX. - Nhấn Run để thực thi mẫu hỏi: - Theo kết quả thì điểm cao nhất môn toán là 10, điểm cao nhất môn lý là 10, điểm cao nhất môn hoa là 9.4, điểm cao nhất môn văn là 9.3, điểm cao nhất môn Tin là 9.5.

Bài 1 trang 68 Tin học 12:

Mẫu hỏi là gì? Nêu các ứng dụng của mẫu hỏi. Lời giải: - Mẫu hỏi là một đối tượng trong Access để trả lời những câu hỏi truy vấn phức tạp, liên quan đến nhiều bảng (VD: ai có điểm toán cao nhất ?) mà sư dụng thao tác tìm kiếm và lọc thì khó có thể tìm được câu trả lời. - Các ứng dụng của mẫu hỏi: - Sắp xếp các bản ghi. - Chọn các bản ghi thỏa mãn các điều kiện cho trước. - Chọn các trường để hiển thị. - Thực hiện tính toán như tính trung bình cộng, tính tổng, đếm bản ghi,... - Tổng hợp và hiển thị thông tin từ nhiều bảng và mẫu hỏi khác.

Bài 2 trang 68 Tin học 12: 

Liệt kê các bước cần thiết khi tạo mẫu hỏi. Lời giải: Các bước cần thiết khi tạo mẫu hỏi là: - Chọn bảng, mẫu hỏi làm nguồn dữ liệu. - Tạo lập các quan hệ giữa các bảng và mẫu hỏi nguồn (nếu quan hệ cũ không thích hợp). - Chọn các trường cần hiển thị. - Thêm vào các trường mới là kết quả thực hiện các phép tính trên các trường của bảng hay mẫu hỏi nguồn. - Đưa các trường dùng để sắp xếp các bản ghi trong mẫu hỏi. - Đưa vào các điều kiện tìm kiếm, lọc, gộp nhóm.

Bài 3 trang 68 Tin học 12: 

Cho một ví dụ về biểu thức trong Access. Lời giải: - Ví dụ về biểu thức số học cho từng trường tính toán: TongDiem : ([Toan] + [Li] + [Hoa]+ [Van] + [Tin])/5 - Biểu thức logic thiết lập điều kiệnlọc: [GT] = "Nam" AND [NgSinh] >#01/04/2017#

Bài 4 trang 68 Tin học 12: 

Bộ lọc trong bảng khác điều kiện chọn trong mẫu hỏi như thế nào? Lời giải: - Bộ lọc trong bảng là những hằng - Điều kiện chọn trong mẫu hỏi là một biết thức logic, biểu thức quan hệ hoặc biểu thức số học.

Bài 5 trang 68 Tin học 12: 

Nêu một ví dụ thể hiện sự cần thiết của trường tính toán. Lời giải: - Ví dụ khi ta có các điểm toán, lý, hóa, văn, tin thì ta không cần phải lưu thêm một trường diemtb trong cơ sở dữ liệu nữa mà bằng trường tính toán ta có thể suy ra điểm trung bình từ các điểm đã biết. TB : ([Toan] + [Li] + [Hoa] + [Van]+ [Tin]) / 5.

Mục lục Giải bài tập Tin học 12 hay nhất

Các bài viết liên quan

Bài 27: Thực hành: Quan sát và mô tả cấu tạo của động cơ không...

38 View

Bài 25: Máy điện xoay chiều ba pha - Máy biến áp ba pha

52 View

Bài 24: Thực hành: Nối tả ba pha hình sao và hình tam giác

47 View

Các bài viết được xem nhiều nhất

Theo dõi Captoc trên

Khoa học xã hội

Facebook Group

270.000 members

Khoa học tự nhiên

Facebook Group

96.000 members