Bài 25: Máy điện xoay chiều ba pha - Máy biến áp ba pha

Lý thuyết Bài 25: 

I - KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI VÀ CÔNG DỤNG CỦA MÁY ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA 1. Khái niệm Máy điện xoay chiều ba pha là máy điện làm việc với dòng điện xoay chiều 3 pha, làm việc theo nguyên tắc cảm ứng điện từ và lực điện từ. 2. Phân loại và công dụng Các loại máy điện xoay chiều ba pha được chia làm hai loại: - Máy điện tĩnh: khi làm việc không có bộ phận nào chuyển động ,dùng để biến đổi các thông số: Điện áp, dòng điện… của hệ thống điện. - Máy điện quay: khi làm việc có bộ phận chuyển động tương đối với nhau và chia làm hai loại + Máy phát điện: Biến đổi cơ năng thành điện năng, dùng làm nguồn cấp điện cho các tải. + Động cơ điện: Biến đổi điện năng thành cơ năng, dùng làm nguồn động lực cho các máy.   II - MÁY BIẾN ÁP BA PHA 1. Khái niệm và công dụng Máy biến áp ba pha là máy điện tĩnh, dùng để biến đổi điện áp của hệ thống nguồn điện xoay chiều ba pha nhưng giữ nguyên tần số. Máy biến áp ba pha được sử dụng chủ yếu trong hệ thống truyền tải và phân phối điện năng, trong mạng điện sản xuất và sinh hoạt. Máy biến áp tự ngẫu ba pha thường được dùng trong các phòng thí nghiệm. 2. Cấu tạo a) Lõi thép: có ba trụ để quấn dây và gông từ để khép kín mạch từ. Lõi thép được làm bằng các lá thép kỹ thuật điện dày 0,35 ÷ 0,5 mm, hai mặt phủ sơn cách điện và ghép lại thành hình trụ. b) Dây quấn: thường là dây đồng bọc cách điện được quấn quanh trụ từ của lõi thép. Mỗi máy biến áp ba pha có ba dây quấn nhận điện vào (gọi là dây quấn sơ cấp) kí hiệu AX, BY,CZ và ba dây quấn đưa điện ra (gọi là dây quấn thứ cấp) kí hiệu ax, by, cz, nên có thể đấu hình sao hay hình tam giác ở cả hai phía. Ngoài ra trong trường hợp đấu hình sao, vì có điểm chung nên có thể có thêm dây trung tính. Sơ đồ đấu dây, kí hiệu cách đấu dây máy biến áp như hình 25 – 3. Ở các máy biến áp cung cấp điện cho các hộ tiêu thụ, dây quấn thứ cấp thường nối hình sao có dây trung tính 3. Nguyên lí làm việc Dựa trên nguyên lí cảm ứng điện từ. - Máy biến áp ba pha có các cách đấu dây khác nhau nên cần phân biệt hệ số biến áp pha (Kp) và hệ số biến áp dây (Kd).

Trả lời câu hỏi trang 100:

Máy biến áp có điện áp vào lớn hơn điện áp ra là máy biến áp loại gì? Trả lời Máy biến áp có điện áp vào lớn hơn điện áp ra là máy hạ áp.  Nêu công dụng của máy biến áp ba pha mà em biết? Trả lời Công dụng của máy biến áp ba pha mà em biết: - Sử dụng trong trạm biến áp để phân phối điện từ trung ương về địa phương. - Sử dụng trong phòng thí nghiệm. - Sử dụng trong máy ổn áp giúp ổn định dòng điện sử dụng trong gia đình. -…

Trả lời câu hỏi  trang 101:

Hãy giải thích tại sao ở các máy biến áp cung cấp điện cho các hộ tiêu thụ, dây quấn thứ cấp thường nối hình sao có dây trung tính? Trả lời Bởi vì: - Tải của mỗi hộ gia đình là khác nhau. Nhờ có dây trung tính nên điện áp pha trên mỗi tải không vượt quá điện áp định mức. - Thuận tiện cho việc sử dụng nguồn điện vì nối hình sao tạo ra hai trị số điện áp khác nhau Ud và Up.

Trả lời câu hỏi  trang 102:

Dựa vào kiến thức đã học, em hãy cho biết biểu thức tính hệ số biến áp của máy biến áp một pha? Trả lời Gọi N1, N2 lần lượt là số vòng dây mỗi pha của cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp. U1, U2 lần lượt là điện áp sơ cấp và thứ cấp của máy biến áp. Hệ số biến áp của máy biến áp một pha là:

Câu 1 trang 102 Công nghệ 12:

Trình bày khái niệm và phân loại máy điện xoay chiều ba pha. Trả lời Máy điện xoay chiều ba pha là máy điện làm việc với dòng điện xoay chiều ba pha. Sự làm việc của chúng dựa trên nguyên lí cảm ứng điện từ và lực điện từ.

Câu 2 trang 102 Công nghệ 12:

Nêu nguyên lí làm việc của máy biến áp ba pha. Trả lời Nguyên lí làm việc của máy biến áp ba pha: dựa vào nguyên lí cảm ứng điện từ.

Câu 3 trang 102 Công nghệ 12:

Một máy biến áp ba pha, mỗi pha dây quấn sơ cấp có 11000 vòng và dây quấn thứ cấp có 200 vòng. Dây quấn của máy biến áp được nối theo kiểu Δ/Yo, và được cấp điện bởi nguồn ba pha có Ud = 22 kV. Hãy: a) Vẽ sơ đồ đấu dây. b) Tính hệ số biến áp pha và dây. c) Tính điện áp pha và điện áp dây của cuộn thứ cấp. Trả lời a) Sơ đồ đấu dây (kiểu Δ/Yo): b) Hệ số biến áp pha: Hệ số biến áp dây: c) Điện áp pha của cuộn thứ cấp là: Điện áp dây của cuộn thứ cấp là:

Trắc nghiệm Bài 25 (có đáp án):

Câu 1: Máy điện xoay chiều ba pha là: A. Là máy điện làm việc với dòng điện xoay chiều ba pha B. Là máy điện làm việc với dòng điện xoay chiều một pha C. Là máy điện làm việc với dòng điện xoay chiều một pha và ba pha D. Cả 3 đáp án trên đều đúng
Đáp án: A
Câu 2: Phát biểu nào sau đây sai? A. Máy điện tĩnh: khi làm việc có bộ phận chuyển động tương đối với nhau B. Máy điện tĩnh: khi làm việc không có bộ phận nào chuyển động C. Máy điện quay: khi làm việc có bộ phận chuyển động tương đối với nhau. D. Máy điện tĩnh và máy điện quay là máy điện xoay chiều ba pha
Đáp án: A
Câu 3: Phát biểu nào sau đây sai: máy biến áp ba pha: A. Là máy điện tĩnh B. Biến đổi điện áp của hệ thống dòng điện xoay chiều ba pha C. Không biến đổi tần số D. Biến đổi điện áp và tần số của hệ thống dòng điện xoay chiều ba pha
Đáp án: D
Câu 4: Cấu tạo máy biến áp ba pha: A. Chỉ có lõi thép B. Chỉ có dây quấn C. Có lõi thép và dây quấn D. Có lõi thép hoặc dây quấn
Đáp án: C
Câu 5: Máy biến áp đấu dây kiểu: A. Nối sao – sao có dây trung tính B. Nối sao – tam giác C. Nối tam giác – sao có dây trung tính D. Cả 3 đáp án trên đều đúng
Đáp án: D
Câu 6: Công thức tính hệ số biến áp pha: A.  B.  C.  D. 
Đáp án: A
Câu 7: Công thức tính hệ số biến áp dây: A.  B.  C.  D. 
Đáp án: B
Câu 8: Nếu máy biến áp nối sao – sao có dây trung tính thì A. Kd = Kp B. Kd = 1/Kp C. Kd = √3 Kp D. Kd = Kp/√3
Đáp án: A
Câu 9: Nếu máy biến áp nối sao – tam giác thì: A. Kd = Kp B. Kd = √3 Kp C. Kp = √3 Kd D. Kp = Kd/√3
Đáp án: B
Câu 10: Nếu máy biến áp nối tam giác – sao có dây trung tính thì: A. Kp = √3 Kd B. Kd = Kp/√3 C. Kd = √3 Kp D. Kd = 1/Kp
Đáp án: B

Mục lục Giải bài tập Công nghệ 12 hay nhất

Phần 1: Kĩ thuật điện tử

Các bài viết liên quan

Bài 27: Thực hành: Quan sát và mô tả cấu tạo của động cơ không...

53 View

Bài 25: Máy điện xoay chiều ba pha - Máy biến áp ba pha

77 View

Bài 24: Thực hành: Nối tả ba pha hình sao và hình tam giác

65 View

Các bài viết được xem nhiều nhất

Theo dõi Captoc trên

Khoa học xã hội

Facebook Group

270.000 members

Khoa học tự nhiên

Facebook Group

96.000 members