Bài 24: Thực hành: Nối tả ba pha hình sao và hình tam giác

I. Nội dung và quy trình thực hành 1. Thực hành nối tải hình tam giác và hình sao Bước 1: Tìm hiểu các dụng cụ đo Bước 2: Quan sát, tìm hiểu bảng thực hành Bước 3: Nối tải ở bảng thành hình tam giác Học sinh nối tải ở bảng thành hình tam giác, sau đó giáo viên kiểm tra. Bước 4: Nối tải ở bảng thành hình sao có dây trung tính. Học sinh thực hành nối tải ở bảng thành hình sao có dây trung tính, sau đó giáo viên kiểm tra. Sau khi tìm hiểu và thực hành nối tải ở bảng, các em trình bày về cách nối, nêu đặc điểm của mỗi cách nối và ghi vào mục 1 báo cáo thực hành. 2. Thực hành nối tải hình sao có dây trung tính vào nguồn điện ba pha Nối các bóng đèn ở bảng thành hình sao có dây trung tính và đấu vào nguồn điện ba pha bốn dây. Trình tự thực hành như sau: Bước 1: Vẽ sơ đồ nguyên lí mạch điện thực hành Học sinh vẽ sơ đồ nguyên lí mạch điện thực hành có các vôn kế đo điện áp dây, điện áp pha; ampe kế đo dòng điện ba pha, dòng điện trong dây trung tính và ghi vào mục 2a báo cáo thực hành. Bước 2: Nối dây mạch điện Học sinh nối dây mạch điện theo sơ đồ đã vẽ. Giáo viên kiểm tra mạch điện. Bước 3: Đo điện áp và dòng điện Giáo viên cho phép đóng điện, học sinh đo điện áp dây, điện áp pha, dòng điện pha, dòng điện dây trung tính và ghi kết quả đo vào bảng (mục 2) báo cáo thực hành. Chú ý: Khi thực hành, cần đảm bảo an toàn cho người và thiết bị đo. Bước 4: Tính dòng điện và điện áp Dựa vào số liệu của các bóng đèn, học sinh tính dòng điện, điện áp và điền kết quả vào bảng (mục 2b) báo cáo thực hành.   II. Mẫu báo cáo thực hành  

                  NỐI TẢI BA PHA HÌNH SAO VÀ HÌNH TAM GIÁC

      Họ và tên: Đào Anh Đăng. Lớp: 12A2. 1. Tìm hiểu về cách nối tải hình tam giác và hình sao. Nêu cách nối và đặc điểm của mỗi loại - Nối hình tam giác: - Nối hình sao: 2. Thực hành nối tải hình sao có dây trung tính vào nguồn điện ba pha a) Vẽ sơ đồ nguyên lí mạch điện thực hành. b) Đo và tính kết quả, ghi vào bảng báo cáo thực hành. 3. Đánh giá kết quả thực hành Học sinh tự đánh giá kết quả thực hành theo sự hướng dẫn của giáo viên.

Mục lục Giải bài tập Công nghệ 12 hay nhất

Phần 1: Kĩ thuật điện tử

Các bài viết liên quan

Bài 27: Thực hành: Quan sát và mô tả cấu tạo của động cơ không...

77 View

Bài 25: Máy điện xoay chiều ba pha - Máy biến áp ba pha

105 View

Bài 24: Thực hành: Nối tả ba pha hình sao và hình tam giác

90 View

Các bài viết được xem nhiều nhất

Theo dõi Captoc trên

Khoa học xã hội

Facebook Group

270.000 members

Khoa học tự nhiên

Facebook Group

96.000 members