Bài tập và thực hành 5 - Liên kết giữa các bảng

1. Mục đích, yêu cầu - Tạo CSDL có nhiều bảng. - Rèn luyện kĩ năng tạo liên kết, sửa liên kết giữa các bảng. 2. Nội dung

Câu 1: (sgk trang 61 Tin 12): 

Tạo CSDL KINH_DOANH gồm ba bảng có cấu trúc như bài 7. Trả lời: - Nhấn vào Create sau đó chọn Table để tạo bảng. - Nhấn chuột phải vào bảng mới được tạo rồi chọn Design View rồi thiết lập các thuộc tính như hình: - Làm tương tự để tạo bảng MAT_HANG: - Tạo bảng HOA_DON: - Để nhập liệu cho một bảng ta click đúp vào bảng đó rồi tiến hành nhập dữ liệu như đề bài yêu cầu. Ví dụ trên bảng KINH_DOANH: Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack - Tương tự ta nhập dữ liệu cho bảng HOA_DON và bảng MAT_HANG. Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack Câu 2: (sgk trang 62 Tin 12): Tạo liên kết cho các bảng trong CSDL KINH_DOANH vừa tạo ở bài 1 để tạo sơ đồ liên kết như hình 49. - Chọn Database Tools rồi chọn Relationship. - Chọn những bảng ta muốn đưa vào quan hệ. Ở đây ta cần chọn 3 bảng KHACH_HANG, HOA_DON, MAT_HANG: Kết quả như hình: - Nhấn vào Edit Relationships. - Chọn các thuộc tính để liên kết với nhau. Bằng cách nhấn Create New. - Bảng bên trái ta chọn bảng KHACH_HANG bảng bên phải ta chọn bảng HOA_DON. Rồi chọn các thuộc tính như hình: - Nhấn Create để tạo liên kết: - Kết quả: - Làm tương tự với hai bảng còn lại:

Mục lục Giải bài tập Tin học 12 hay nhất

Các bài viết liên quan

Bài 27: Thực hành: Quan sát và mô tả cấu tạo của động cơ không...

77 View

Bài 25: Máy điện xoay chiều ba pha - Máy biến áp ba pha

105 View

Bài 24: Thực hành: Nối tả ba pha hình sao và hình tam giác

90 View

Các bài viết được xem nhiều nhất

Theo dõi Captoc trên

Khoa học xã hội

Facebook Group

270.000 members

Khoa học tự nhiên

Facebook Group

96.000 members