Bài tập và thực hành 4 - Tạo biểu mẫu đơn giản

1. Mục đích, yêu cầu - Tạo biểu mẫu: Chỉnh sửa biểu mẫu trong chế độ thiết kế. - Nhập dữ liệu cho bảng bằng biểu mẫu. - Cập nhật và tìm kiếm thông tin. 2. Nội dung Câu 1: (sgk trang 55 Tin 12):  Tạo biểu mẫu để nhập dữ liệu cho bảng HOC_SINH theo mẫu: Trả lời: - Đầu tiên ta sử dụng thuật sĩ để tạo ra biểu mẫu. - Sau đó nhấn dấu >> để đẩy toàn bộ các trường vào biểu mẫu: - Nhấn Next liên tục đến khi xuất hiện bảng như hình: - Nhấn vào Modify the form’s design và nhấn Finish. - Ta được như hình: - Bôi đen các trường từ Toán đến Tin rồi chọn Cut: - Di chuyển đến vị trí thích hợp rồi Paste: Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack - Chuyển sang chế độ Form View: Câu 2: (sgk trang 55 Tin 12):  Sử dụng biểu mẫu vừa tạo để nhập thêm các bản ghi cho bảng theo mẫu sau: Trả lời: - Để thêm một bản ghi khi đã có sẵn biểu mẫu như trên. Ta làm như sau: - Kết quả được như hình sau. Ta chỉ cần nhập số liệu như đề bài cho. - Ví dụ: Muốn nhập hàng đầu tiên ở trang 55. Ta sẽ thao tác như sau - Ta chỉ cần làm tương tự với các học sinh tiếp theo. Câu 3: (sgk trang 56 Tin 12): Sử dụng các công cụ để lọc ra: a) Sắp xếp tên học sinh theo thứ tự tăng dần. b) Lọc ra các học sinh nữ. Trả lời: a) – Nhấn vào trường tên trong Form. - Nhấn vào biểu tượng sắp xếp A →Z. - Kết quả: b) Nhấn vào Advanced-> Filter by form - Gõ Nữ vào trường giới tính. - Nhấn vào Filter. - Kết quả:

Mục lục Giải bài tập Tin học 12 hay nhất

Các bài viết liên quan

Bài 27: Thực hành: Quan sát và mô tả cấu tạo của động cơ không...

73 View

Bài 25: Máy điện xoay chiều ba pha - Máy biến áp ba pha

97 View

Bài 24: Thực hành: Nối tả ba pha hình sao và hình tam giác

84 View

Các bài viết được xem nhiều nhất

Theo dõi Captoc trên

Khoa học xã hội

Facebook Group

270.000 members

Khoa học tự nhiên

Facebook Group

96.000 members