Bài tập và thực hành 10 - Hệ cơ sở dữ liệu quan hệ

1. Mục đích, yêu cầu - Biết chọn khóa cho các bảng dữ liệu trong một bài toán quen thuộc. - Biết cách xác lập liên kết giữa các bảng thông qua khóa để có thể tìm được những thông tin liên quan đến một cá thể được quản lí. 2. Nội dung

Câu 1: (sgk trang 88 Tin 12):

Em hãy chọn khóa cho mỗi bảng trong cơ sở dữ liệu trên và giải thích lí do lựa chọn đó. Trả lời: - Bảng THI_SINH: SBD là khóa chính. Số báo danh của các thí sinh yêu cầu phải khác nhau. - Bảng DANH PHACH: SBD hoặc phách đều thỏa mãn có thể là khóa chính. Vì một SBD chỉ cho đúng một phách, một phách cũng chỉ đánh đúng cho một số báo danh. - Bảng DIEM THI: Phách là khóa chính. Điểm có thể xuất hiện nhiều lần trong bảng. Tuy nhiên mỗi phách chỉ tương ứng với một điểm (không thể có trường hợp một bài có hai điểm).

Câu 2: (sgk trang 88 Tin 12): 

Em hãy chỉ ra các mối liên kết cần thiết giữa ba bảng để có được kết quả thi thông báo cho thí sinh. Trả lời: - Bảng THI_SINH liên kết với bảng DANH_PHACH qua trường SBD. - Bảng DANH_PHACH liên kết với bảng DIEM_THI qua trường phách. - Bảng THI_SINH liên kết bắc cầu với bảng DIEM thông qua bảng DANH_PHACH. - Liên kết giữa THI_SINH và DANH_PHACH là liên kết 1-1. - Liên kết giữa DANH_PHACH và DIEM là liên kết 1-1. - Để thông báo kết quả thi ta sử dụng trường STT, SBD, Họ tên thí sinh, Ngày sinh, Trường của bảng THI_SINH, trường phách của bảng DANH_PHACH, trường điểm thi của bảng DIEM_THI.

Câu 3: (sgk trang 88 Tin 12):

Hãy dùng hệ quản trị CSDL Access để làm những việc sau: - Tạo lập cơ sở dữ liệu nói trên: gồm ba bảng (mỗi bảng với khóa đã chọn), thiết đặt các mối liên kết cần thiết, nhập dữ liệu giả định (ít nhất là 10 thí sinh). - Đưa ra kết quả để thông báo cho thí sinh. - Đưa ra kết quả thi theo trường. - Đưa ra kết quả thi của toàn tỉnh theo thứ tự tăng dần của điểm thi. Trả lời: a) Tạo lập cơ sở dữ liệu nói trên - Tạo bảng THI_SINH: - Tạo bảng DANH_PHACH: - Tạo bảng DIEM_THI: - Thiết lập liên kết: Nhấn Database Tools chọn Relationships. - Chọn bảng để tạo mối quan hệ: - Nhập liệu: b) Đưa ra kết quả thi thông báo cho thí sinh. - Chọn Create rồi nhấn Query Design: - Lần lượt chọn các bảng THI_SINH, DANH_PHACH, DIEM_THI: - Điền vào các điều kiện như hình dưới đây: - Nhấn Run để thực thi Query: - Kết quả: c) Đưa ra kết quả thi theo trường. - Dựa vào kết quả của Query vừa chạy ta sẽ xuất ra báo cáo. - Nhấn vào Create chọn Report Wizard. - Nhấn dấu >> để đưa toàn bộ các trường vào báo cáo. - Nhấn Next -> Next. Sau đó sẽ xuất hiện bảng để ta chọn thuộc tính gộp nhóm. Ở đây ta sẽ chọn trường trương rồi nhấn mũi tên >. - Nhấn Finish để kết thúc quá trình tạo báo cáo. - Trường Ngày sinh bị hiện lên dấu ##### do độ dài trường không đủ để hiện thi. Để có thể hiển thị chính xác ta có thể chỉnh lại báo cáo trong Design View. - Dê chuột vào trường Ngày sinh và tiến hành kéo sang phải: - Trờ lại Report View . d) Đưa ra kết quả thi của toàn tỉnh thoe thứ tự giảm dần của điểm thi. - Dựa vào kết quả của Query đưa ra điểm thi của toàn tỉnh. - Để sắp xếp theo thứ tự giảm dần của điểm thi ta nhấn vào trường điểm thi rồi ấn nút sắp xêp Z -> A. - Kết quả:

Mục lục Giải bài tập Tin học 12 hay nhất

Các bài viết liên quan

Bài 27: Thực hành: Quan sát và mô tả cấu tạo của động cơ không...

24 View

Bài 25: Máy điện xoay chiều ba pha - Máy biến áp ba pha

31 View

Bài 24: Thực hành: Nối tả ba pha hình sao và hình tam giác

26 View

Các bài viết được xem nhiều nhất

Theo dõi Captoc trên

Khoa học xã hội

Facebook Group

270.000 members

Khoa học tự nhiên

Facebook Group

96.000 members