Bài tập và thực hành 1

1. Mục đích, yêu cầu - Biết một số công việc cơ bản khi xây dựng một CSDL đơn giản. 2. Nội dung Câu 1: (sgk trang 21 Tin 12):  Tìm hiểu nội quy thư viện, thẻ thư viện, phiếu mượn/trả sách, sổ quản lí sách,… của thư viện trường trung học phổ thông. Trả lời: - Nội quy: Không mang túi sách, báo vào phòng đọc, xuất trình thẻ thư viện, chứng minh thư với thủ thư. Chỉ đọc tại chỗ không được mang tài liệu ra ngoài phòng đọc thư viện. - Thẻ thư viện: - Phiếu mượn: - Sổ quản lí mượn điện tử: Câu 2: (sgk trang 21 Tin 12): Kể tên các hoạt động chính của thư viện. Trả lời: - Mua và nhập sách, thanh lí sách. - Cho mượn sách. - Cấp thẻ thư viện cho bạn đọc - Xử lí vi phạm. Câu 3: (sgk trang 21 Tin 12):  Hãy liệt kê các đối tượng cần quản lí khi xây dựng CSDL quản lí sách và mượn/trả sách. Với mỗi đối tượng, hãy liệt kê các thong tin cần quản lí. Trả lời: Thông tin người mượn: - Số thẻ mượn. - Họ và tên. - Số chứng minh thư. - Quê quán. - Địa chỉ hiện tại. Thông tin về sách: - Mã sách. - Tên sách. - Nhà xuất bản. - Năm phát hành. - Tác giả. - Số lượng còn lại Thông tin về mượn: - Số thẻ mượn. - Mã sách. - Số lượng mượn. - Tình trạng. - Số tiền đặt cọc. Thông tin về nhân viên: - Mã nhân viên. - Tên nhân viên. - Lương. - Quê quán. - Trình độ học vấn. Câu 4: (sgk trang 21 Tin 12):  Theo em, CSDL nêu trên cần những bảng nào? Mỗi bảng cần có những cột nào? Trả lời: CSDL nêu trên tối thiểu cần có những bản sau: - Bạn đọc: Có các cột Mabd, Tenbd, Quequan, Cmt. - Sách: Có các cột Masach, Tensach, Tacgia. - Mượn: Có các cột Mabd, Masach, Tinhtrang.

Mục lục Giải bài tập Tin học 12 hay nhất

Các bài viết liên quan

Bài 27: Thực hành: Quan sát và mô tả cấu tạo của động cơ không...

72 View

Bài 25: Máy điện xoay chiều ba pha - Máy biến áp ba pha

97 View

Bài 24: Thực hành: Nối tả ba pha hình sao và hình tam giác

83 View

Các bài viết được xem nhiều nhất

Theo dõi Captoc trên

Khoa học xã hội

Facebook Group

270.000 members

Khoa học tự nhiên

Facebook Group

96.000 members