Bài 9: Báo cáo và kết xuất báo cáo

Lý thuyết Bài 9

1. Khái niệm báo cáo • Báo cáo là hình thức thích hợp nhất khi cần tổng hợp, trình bày và in dữ liệu theo khuôn dạng. • Báo cáo thường được sử dụng để: + Thể hiện được sự so sánh và tổng hợp thông tin từ các nhóm dữ liệu; + Trình bày nội dung văn bản theo mẫu quy định. + Để tạo một báo cáo, cần trả lời các câu hỏi: + Báo cáo được tạo ra để kết xuất thông tin gì? + Dữ liệu được lấy từ đâu? + Dữ liệu được nhóm như thế nào? • Để làm việc với báo cáo, chọn Report trong bảng Create. • Các cách để tạo báo cáo: + Dùng thuật sĩ tạo báo cáo + Sửa đổi thiết kế báo cáo được tạo ra ở trên. 2. Dùng thuật sĩ để tạo báo cáo • 1. Trong trang báo cáo nháy vào chọn Create → Report Wizard. • 2. Trong hộp thoại Report Wizard, chọn thông tin đưa vào Report • 3. Chọn trường để gộp nhóm trong báo cáo: nháy chuột vào trường To, nháy chuột vào nút lệnh   • 4. Chỉ ra các trường để sắp xếp thứ tự các bản ghi • 5.. Tính trung bình cộng • 6. Chọn cách bố trí báo cáo • 7. Chọn kiểu trình bày báo cáo • 8 . Đặt tên và kết thúc việc tạo báo cáo

Bài 1 trang 74 Tin học 12: 

Hãy nêu những ưu điểm của báo cáo Lời giải: Những ưu điểm của báo cáo: - Trong các báo cáo có thể so sánh, tổng hợp và tính tổng theo nhóm các tập hợp dữ liệu lớn. - Có thể sử dụng các thành phần định dạng (kiểu chữ, màu sắc), các phân tử đồ họa mở rộng (logo, ảnh, nhãn thư, thẻ dự thi, phiếu báo điểm, giấy mời, các bảng biểu như bảng lương, danhsách cán bộ, danh sách phòng thi, các văn bản tổng kết và báo cáo định kì, quý và năm,...

Bài 2 trang 74 Tin học 12: 

Với CSDL QuanLi_HS, trước khi tạo báo cáo thống kê học sinh có điểm trung bình môn Tin học từ 8.5 trờ lên theo tổ, em hãy nêu các câu hỏi và câu trả lời tương ứng. Lời giải: - Báo cáo tạo ra với mục đích gì? Báo cáo tạo ra để thống kê học sinh có điểm trung bình môn Tin học >=8.5 - Dữ liệu từ những bảng, mẫu hỏi nào sẽ được đưa vào báo cáo? Dữ liệu trong bảng HOC_SINH, các trường cần thiết là các trường MaSo, HoDem, Ten, To, Tin. - Chọn trường nào để gộp nhóm? Ta nên chọn trường tổ để gộp nhóm nhưng trong trường này không sử dụng gộp nhóm cũng được.

Bài 3 trang 74 Tin học 12: 

Tại sao nên kiểm tra lại báo cáo trước khi in? Lời giải: - Vì báo cáo được tạo có thể chưa đạt yêu cầu về hình thức. Để báo cáo được đẹp, cân đối và hiển thị đúng tiếng Việt cần chỉnh sửa thêm, và kiểm tra lại báo cáo để được hoàn chỉnh đúng ý mình nhất.

Trắc nghiệm Bài 9 (có đáp án)

Câu 1: Khi cần in dữ liệu theo một mẫu cho trước, cần sử dụng đối tượng: A. Báo cáo     B. Bảng      C. Mẫu hỏi      D. Biểu mẫu
Trả lời: Báo cáo là hình thức thích hợp nhất khi cần tổng hợp, trình bày và in dữ liệu theo một mẫu cho trước. Đáp án: A
Câu 2: Báo cáo thường được sử dụng để: A. Thể hiện được sự so sánh và tổng hợp thông tin từ các nhóm dữ liệu B. Trình bày nội dung văn bản theo mẫu quy định C. A và B đều đúng D. A và B đều sai
Trả lời: Báo cáo thường được sử dụng để: + Thể hiện được sự so sánh và tổng hợp thông tin từ các nhóm dữ liệu + Trình bày nội dung văn bản theo mẫu quy định. Đáp án: C
Câu 3: Để tạo một báo cáo, cần trả lời các câu hỏi gì? A. Báo cáo được tạo ra để kết xuất thông tin gì? Dữ liệu từ những bảng, mẫu hỏi nào sẽ được đưa vào báo cáo? Dữ liệu sẽ được nhóm như thế nào? B. Báo cáo được tạo ra để kết xuất thông tin gì? Dữ liệu từ những bảng, mẫu hỏi nào sẽ được đưa vào báo cáo? Dữ liệu sẽ được nhóm như thế nào? Tạo báo cáo bằng cách nào? C. Báo cáo được tạo ra để kết xuất thông tin gì? Dữ liệu từ những bảng, mẫu hỏi nào sẽ được đưa vào báo cáo? Dữ liệu sẽ được nhóm như thế nào? Hình thức báo cáo như thế nào? D. Báo cáo được tạo ra để kết xuất thông tin gì? Dữ liệu từ những bảng, mẫu hỏi nào sẽ được đưa vào báo cáo?
Trả lời: Để tạo một báo cáo, cần trả lời các câu hỏi sau: + Báo cáo được tạo ra để kết xuất thông tin gì? + Dữ liệu từ những bảng, mẫu hỏi nào sẽ được đưa vào báo cáo? + Dữ liệu sẽ được nhóm như thế nào? Đáp án: A
Câu 4: Để làm việc với báo cáo, chọn đối tượng nào trong bảng chọn đối tượng? A. Tables      B. Forms      C. Queries      D. Reports
Trả lời: Để làm việc với báo cáo, chọn Reports nào trong bảng chọn đối tượng. Để tạo nhanh một báo cáo ta thực hiện: dùng thuật sĩ tạo báo cáo và sau đó sửa đổi thiết kế báo cáo được tạo ra ở bước trên. Đáp án: D
Câu 5: Đối tượng nào sau đây không thể cập nhật dữ liệu? A. Bảng, biểu mẫu     B. Mẫu hỏi, báo cáo     C. Báo cáo     D. Bảng
+ Báo cáo là hình thức thích hợp nhất khi cần tổng hợp, trình bày và in dữ liệu theo một mẫu cho trước. + Mẫu hỏi thường được sử dụng để sắp xếp các bản ghi, chọn các trường để hiển thị, thực hiện tính toán, chọn các bản ghi thỏa mãn điều kiện cho trước, tổng hợp và hiển thị thông tin từ nhiều bảng hoặc mẫu hỏi khác → Mẫu hỏi, báo cáo không thể cập nhật dữ liệu. Đáp án: B
Câu 6: Giả sử bảng HOCSINH gồm có các trường MAHS, HOTEN, DIEM. LOP. Muốn hiển thị thông tin điểm cao nhất của mỗi lớp để sử dụng lâu dài, trong Access ta sử dụng đối tượng nào trong các đối tượng sau? A. Reports       B. Queries      C. Forms       D. Tables
Trả lời: Biểu mẫu (Form) giúp tạo giao diện thuận tiện cho việc nhập và hiện thị thông tin. Vì vậy Muốn hiển thị thông tin điểm cao nhất của mỗi lớp để sử dụng lâu dài, trong Access ta sử dụng Form. Đáp án: C
Câu 7: Khi muốn sửa đổi thiết kế báo cáo, ta chọn báo cáo rồi nháy nút: A.        B.       C.        D.
Trả lời: Khi muốn sửa đổi thiết kế báo cáo, ta chọn báo cáo rồi nháy nút  trên thanh công cụ chuẩn. Đáp án: D
Câu 8: Khi báo cáo đang ở chế độ thiết kế, có thể nháy nút nào để xem kết quả của báo cáo? A.      B.       C.      D.
Trả lời: Khi báo cáo đang ở chế độ thiết kế, có thể nháy nút để xem kết quả của báo cáo Đáp án: B
Câu 9: Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau? A. Có thể định dạng kiểu chữ, cỡ chữ cho các tiêu đề và dữ liệu trong báo cáo B. Lưu báo cáo để sử dụng nhiều lần C. Báo cáo tạo bằng thuật sĩ đạt yêu cầu về hình thức D. Có thể chèn hình ảnh cho báo cáo thêm sinh động
Trả lời: Báo cáo tạo bằng thuật sĩ nói chung chưa đạt yêu cầu về hình thức. Để báo cáo được đẹp, cân đối và hiển thị đúng tiếng Việt cần chỉnh sửa thêm trong chế độ thiết kế. Đáp án: C
Câu 10: Với báo cáo, ta không thể làm được việc gì trong những việc sau đây? A. Chọn trường đưa vào báo cáo B. Lọc những bản ghi thỏa mãn một điều kiện nào đó C. Gộp nhóm dữ liệu D. Bố trí báo cáo và chọn kiểu trình bày
Trả lời: Báo cáo là hình thức thích hợp nhất khi cần tổng hợp, bố trí báo cáo và chọn kiểu trình bày, gộp và in dữ liệu theo khuôn dạng. Đáp án: B

Mục lục Giải bài tập Tin học 12 hay nhất

Các bài viết liên quan

Bài 27: Thực hành: Quan sát và mô tả cấu tạo của động cơ không...

73 View

Bài 25: Máy điện xoay chiều ba pha - Máy biến áp ba pha

97 View

Bài 24: Thực hành: Nối tả ba pha hình sao và hình tam giác

84 View

Các bài viết được xem nhiều nhất

Theo dõi Captoc trên

Khoa học xã hội

Facebook Group

270.000 members

Khoa học tự nhiên

Facebook Group

96.000 members