Bài 8: Mạch khuyếch đại - Mạch tạo xung

Lý thuyết Bài 8:

I - MẠCH KHUẾCH ĐẠI 1. Chức năng của mạch khuếch đại: Mạch khuếch đại mắc phối hợp các linh liện để khuếch đại tín hiệu về điện áp, dòng điện, công suất. 2. Sơ đồ và nguyên lý làm việc Mạch khuếch đại có thể dùng Tranzito rời rạc hoặc dùng IC. Ở đây chỉ giới thiệu về IC khuếch đại thuật toán và mạch khuếch đại dùng IC a) Giới thiệu về IC khuếch đại thuật toán và mạch khuếch đại dùng IC IC khuếch đại thuật toán viết tắt là OA thực chất là bộ khuếch đại dòng điện một chiều có hệ số khuếch đại lớn có hai đầu vào và một đầu ra. Đầu vào UVK gọi là đầu vào không đảo, đánh dấu (+). Đầu vào UVĐ là đầu vào đảo, đánh dấu (-). Đầu ra Ura b) Nguyên lý làm việc của mạch khuếch đại điện áp dùng OA Mạch điện có hồi tiếp âm thông qua Rht. Đầu vào không đảo được nối với điểm chung của mạch điện (Nối đất). Tín hiệu vào qua R1 đưa vào đầu vào không đảo của OA. Kết quả điện áp ở đầu ra ngược dấu với điện áp ở đầu vào và đã được khuếch đại II - MẠCH TẠO XUNG 1. Chức năng của mạch tạo xung Mạch tạo xung là mạch điện tử nhằm phối hợp các linh kiện điện tử để biến đổi dòng điện thành năng lượng xoay chiều có hình dạng và tần số theo yêu cầu. 2. Sơ đồ và nguyên lý làm việc của mạch tạo xung đa hài tự dao động Mạch tạo xung đa hài tự dao động là mạch điện tạo ra các xung có dạng hình chữ nhật lặp lại theo chu kì và có hai trạng thái cân bằng không ổn định. a) Sơ đồ mạch điện: hình 8 – 3 là mạch tạo xung đa hài tự kích dùng Tranzito ghép Colecto-bazo b) Nguyên lý làm việc Mạch điện bao gồm hai tầng khuếch đại có ghép từ colecto tầng này sang bazo tầng kia thông qua các tụ điện C1 và C2. Điện trở R1, R2 là các điện trở tải mắc ở colecto. Điện trở R3, R4 là các điện trở định thiên tạo dòng Ib mở cửa để tranzito làm việc. Chính quá rình phóng nạp của hai tụ điện đã làm thay đổi điện áp mở tắt của hai Tranzito. Quá trình cứ như vậy theo chu kì để tạo xung.

Câu 1 trang 45 Công nghệ 12:

Mạch khuếch đại dùng OA mắc kiểu khuếch đại đảo có những đặc điểm gì? Nếu muốn điều chỉnh hệ số khuếch đại của mạch điện thì làm thế nào? Trả lời * Mạch khuếch đại dùng OA mắc kiểu khuếch đại đảo có những đặc điểm: - Tín hiệu vào qua R1 đưa đến đầu vào đảo của OA. - Kết quả điện áp ở đầu ra ngược dấu với điện áp ở đầu vào và đã được khuếch đại. * Hệ số khuếch đại điện áp: → Nếu muốn điều chỉnh hệ số khuếch đại của mạch điện thì ta có thể điều chỉnh Rht hoặc R1.

Câu 2 trang 45 Công nghệ 12:

Trong mạch tạo xung đa hài tự dao động, nếu nguồn cấp là 4,5V thì thay các điện trở tải R1, R2 bằng các điôt quang (LED) thì hiện tượng gì sẽ xảy ra? Trả lời Hiện tượng: hai điôt luân phiên sáng - tối, điôt này sáng thì điôt kia tối và ngược lại.

Câu 3 trang 45 Công nghệ 12:

Khi cần thay đổi chu kì của xung đa hài thì làm thế nào? Trả lời Chu kì xung đa hài: T = 1,4RC. → Khi cần thay đổi chu kì của xung đa hài thì ta chỉ cần thay đổi C (T tỉ lệ thuận với C).

Câu 4 trang 45 Công nghệ 12:

Làm thế nào để đổi xung đa hài đối xứng thành xung đa hài không đối xứng? Trả lời Ta chỉ cần đổi trị số điện dung C1 và C2 khác nhau → T1 khác T2 là có thể đổi xung đa hài đối xứng thành xung đa hài không đối xứng.

Trắc nghiệm Bài 8 (có đáp án): 

Câu 1: Chức năng của mạch khuếch đại là: A. Khuếch đại tín hiệu điện về mặt điện áp B. Khuếch đại tín hiệu điện về mặt dòng điện C. Khuếch đại tín hiệu điện về mặt công suất D. Cả 3 đáp án trên
Đáp án: D
Câu 2: Phát biểu nào sau đây đúng A. Mạch khuếch đại có thể dùng tranzito B. Mạch khuếch đại có thể dùng IC C. Mạch khuếch đại dùng cả tranzito và IC D. Mạch khuếch đại có thể dùng tranzito hoặc IC
Đáp án: D
Câu 3: Tìm phát biểu đúng: Trên kí hiệu của IC khuếch đại thuật toán A. Ở đầu vào đảo kí hiệu dấu “-” B. Ở đầu vào không đảo kí hiệu dấu “-” C. Ở đầu vào không đảo kí hiệu “+” D. Cả 3 đáp án trên đều đúng
Đáp án: A
Câu 4: Đầu vào không đảo kí hiệu dấu “+” nghĩa là: A. Tín hiệu đưa đến đầu vào không đảo thì tín hiệu ra ngược dấu với tín hiệu vào. B. Tín hiệu đưa đến đầu vào không đảo thì tín hiệu ra cùng dấu với tín hiệu vào. C. Không có ý nghĩa gì, chỉ là kí hiệu ngẫu nhiên D. Cả 3 đáp án đều sai
Đáp án: B
Câu 5: Tìm phát biểu đúng: A. Tín hiệu ra sẽ cùng dấu hay ngược dấu tín hiệu vào tùy thuộc tín hiệu đưa vào đầu vào đảo hay không đảo B. Tín hiệu vào là tín hiệu một chiều, tín hiệu ra là tín hiệu xoay chiều C. Tín hiệu vào là tín hiệu xoay chiều, tín hiệu ra là tín hiệu một chiều D. Tín hiệu vào là tín hiệu xoay chiều, tín hiệu ra là tín hiệu xoay chiều
Đáp án: A. Vì mạch khuếch đại chỉ khuếch đại tín hiệu, không có tác dụng đổi điện xoay chiều thành một chiều và ngược lại.
Câu 6: Hệ số khuếch đại được tính theo công thức nào: A.  B.  C.  D. 
Đáp án: A
Câu 7: Phát biểu nào sau đây là đúng A. Khuếch đại điện áp là đưa tín hiệu có biên độ nhỏ vào, đầu ra sẽ thu được tín hiệu có biên độ lớn hơn nhiều lần. B. Khuếch đại dòng điện là đưa tín hiệu có cường độ lớn vào, đầu ra sẽ thu được tín hiệu cho cường độ dòng điện mạnh hơn nhiều lần. C. Khuếch đại công suất là đưa tín hiệu có công suất yếu vào, đầu ra sẽ thu được tín hiệu có công suất mạnh hơn nhiều lần. D. Cả 3 đáp án trên đều đúng
Đáp án: D
Câu 8: Để điều chỉnh hệ số khuếch đại của mạch điện, người ta điều chỉnh: A. Rht B. R1 C. Rht hoặc R1 D. Không điều chỉnh được hệ số khuếch đại.
Đáp án: Vì công thức tính hệ số khuếch đại là Kđ = Rht/R1 nên có thể điều chỉnh hệ số khuếch đại bằng cách điều chỉnh Rht hoặc R1.
Câu 9: Trong mạch tạo xung đa hài tự kích dùng tranzito ghép colecto – bazo, nếu thay R1, R2 bằng các điôt quang, hiện tượng xảy ra là: A. LED1, LED2 tắt B. LED1, LED2 sáng C. LED1, LED2 nhấp nháy cùng tắt, cùng sáng. D. LED1, LED2 nhấp nháy luân phiên
Đáp án: D
Câu 10: Đối với mạch tạo xung đa hài tự kích dùng tranzito ghép colecto – bazo, khi T1 và T2 giống nhau, để thu được xung đa hài đối xứng thì: A. R1 = R2 B. R3 = R4 C. C1 = C2 D. R1 = R2, R3 = R4, C1 = C2
Đáp án: D

Mục lục Giải bài tập Công nghệ 12 hay nhất

Phần 1: Kĩ thuật điện tử

Các bài viết liên quan

Bài 27: Thực hành: Quan sát và mô tả cấu tạo của động cơ không...

77 View

Bài 25: Máy điện xoay chiều ba pha - Máy biến áp ba pha

105 View

Bài 24: Thực hành: Nối tả ba pha hình sao và hình tam giác

91 View

Các bài viết được xem nhiều nhất

Theo dõi Captoc trên

Khoa học xã hội

Facebook Group

270.000 members

Khoa học tự nhiên

Facebook Group

96.000 members