Bài 8: Công tác phòng không nhân dân

Câu 1 trang 81 Giáo dục quốc phòng - an ninh lớp 12: 

Thế nào là công tác phòng không nhân dân ? Trả lời: Là tổng hợp các biện pháp và hoạt động của quần chúng nhân dân nhằm đối phó với các cuộc tiến công hoả lực bằng đường không của địch.

Câu 2 trang 81 Giáo dục quốc phòng - an ninh lớp 12:

Trình bày sự hình thành phát triển công tác phòng không nhân dân thời kì chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mĩ.   Trả lời: Công tác phòng không nhân dân ở Việt Nam hình thành trong thời kỳ chống chiến tranh phá hoại của Đế quốc Mỹ (1964 – 1972). - Nhận rõ âm mưu của địch, ta đã tổ chức vận dụng kết hợp cả 2 hình thức: + Chủ động sơ tán, phòng tránh. + Kiên quyết đánh trả tiêu diệt địch. * Yêu cầu, nhiệm vụ công tác Phòng không nhân dân trong thời kỳ mới - Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc (nếu xảy ra) sẽ là cuộc chiến tranh xảy ra với vũ khí công nghệ cao. - Mức độ khốc liệt, tàn phá lớn. - Chuyển tiếp từ thời bình sang thời chiến nhanh. - Công tác phòng không là một nội dung quan trọng trong xây dựng nền quốc phòng, là một bộ phận của thế trận chiến tranh nhân dân trên mặt trận đất đối không, nhằm thực hiện phòng tránh, đánh trả.

Câu 3 trang 81 Giáo dục quốc phòng - an ninh lớp 12:

Nêu đặc điểm công tác phòng không nhân dân trong tình hình hiện nay. Trả lời: - Địch sử dụng vũ khí công nghệ cao, có ưu thế vượt trội về phương tiện trang bị. - Phải đối phó với địch trên không, địch mặt đất, mặt nước và bọn phản động gây bạo loạn, gây cháy nổ, phá hoại. - Trong tình hình đổi mới của đất nước, cần lưu ý: + Gắn nhiệm vụ phòng không với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ. + Tổ chức phòng tránh hệ thống mục tiêu cần phải đa dạng, phù hợp. - Phải có sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ của các lực lượng.

Câu 4 trang 81 Giáo dục quốc phòng - an ninh lớp 12:

Nêu yêu cầu công tác phòng không nhân dân hiện nay. Trả lời: - Phải kết hợp chặt chẽ theo phương châm: “Toàn dân - toàn diện - tích cực chủ động - kết hợp giữa thời bình và thời chiến”. - Kết hợp chặt chẽ giữa phần “phòng” trong nhân dân, với công tác chuyên môn nghiệp vụ của nhà nước để chống tiến công đường không của địch. - Lấy “phòng” và “tránh” là chính, đồng thời sẵn sàng xử lý mọi tình huống. - Kết hợp giữa lực lượng chuyên môn và bán chuyên môn của quần chúng, giữa hiện đại và thô sơ, vận dụng kinh nghiệm - Hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, giữa các ngành theo kế hoạch chung.

Câu 5 trang 81 Giáo dục quốc phòng - an ninh lớp 12: 

Phân tích những nội dung cơ bản của công tác phòng không nhân dân. Trả lời: a. Tuyên truyền giáo dục về công tác phòng không nhân dân - Nâng cao nhận thức về nghĩa vụ công tác phòng không nhân dân của mọi công dân. - Học tập các kiến thức phòng không phổ thông. - Huấn luyện kĩ thuật, chuyên môn nghiệp vụ cho các tổ, đội chuyên trách. b. Tổ chức trinh sát, thông báo, báo động, quan sát nắm được hoạt động đánh phá của địch: + Tổ chức các đài quan sát mắt. + Tổ chức thu tin tức. + Tổ chức mạng thông tin thông báo, báo động. + Xác định các quy chế, quyền hạn, thứ tự ưu tiên thông tin, thông báo, báo động. + Trang bị khí tài cho các đài quan sát. c. Tổ chức ngụỵ trang, sơ tán, phòng tránh: * Sơ tán, phân tán: * Tổ chức phòng tránh: + Cải tạo hệ thống hang động để cất giấu tài sản... + Xây dựng các công trình ngầm. + Xây dựng hệ thống hầm, hào. + Nguỵ trang. + Khống chế ánh sáng. + Xây dựng công trình bảo vệ. + Phòng gian giữ bí mật d. Tổ chức đánh trả và phục vụ chiến đấu + Đánh tập trung: để bảo vệ các trung tâm chính trị, quân sự, kinh tế quan trọng. + Đánh địch rộng khắp: đánh trên đường bay tiếp cận. e. Tổ chức khắc phục hậu quả. + Tổ chức cứu thương: + Tổ chức lực lượng cứu sập. + Tổ chức cứu hoả; cứu hộ trên sông, biển. + Tổ chức khôi phục đảm bảo giao thông, thông tin... + Tổ chức lực lượng chôn cất nạn nhân, làm sạch môi trường, ổn định đời sống.

Câu 6 trang 81 Giáo dục quốc phòng - an ninh lớp 12:

Trách nhiệm của học sinh phải làm gì trong việc thực hiện công tác phòng không nhân dân ? Trả lời: - Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của học sinh về nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời kì mới. + Nhận thức được tính chất, nhiệm vụ, nội dung bảo vệ an ninh quốc gia là thường xuyên, phức tạp, quyết liệt và lâu dài. Từ đó xác định trách nhiệm là một lực lượng tuyên truyền tích cực cho nhiệm vụ này. + Tích cực học tập nâng cao về Hiến pháp và pháp luật, hiểu được những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia. + Luôn nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. + Thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ an ninh Tổ quốc. - Thực hiện tốt những nội dung bảo vệ an ninh quốc gia + Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, tự giác chấp hành pháp luật và quy chế nhà trường, chính quyền, đoàn thể, góp phần xây dựng phong trào sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. + Thực hiện phương châm: Học sinh với 3 không. Không xem, đọc, lưu truyền các văn hóa phẩm phản động, đồi trụy ; Không a dua bôi nhọ, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, chế độ và chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Không truy cập Website chứa những nội dung không lành mạnh, phản động. + Không tự phát lập hội, câu lạc bộ, ra báo, bản tin, tạp chí và các hình thức khác trái quy định của pháp luật. Cảnh giác, tích cực phòng ngừa những âm mưu, thủ đoạn phá hoại cách mạng của các thế lực thù địch. + Đoàn kết, tương trợ giúp nhau trong học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập, góp phần xây dựng Đoàn thanh niên vững mạnh. + Tích cực tham gia tuyên truyền, hướng dẫn cùng mọi người thực hiện nhiệm vụ, nội dung bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới. - Nêu cao cảnh giác, chủ động, tích cực tham gia đấu trang phòng, chống tội phạm góp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc

Mục lục Giải bài tập Giáo dục quốc phòng 12

Các bài viết liên quan

Bài 27: Thực hành: Quan sát và mô tả cấu tạo của động cơ không...

73 View

Bài 25: Máy điện xoay chiều ba pha - Máy biến áp ba pha

97 View

Bài 24: Thực hành: Nối tả ba pha hình sao và hình tam giác

84 View

Các bài viết được xem nhiều nhất

Theo dõi Captoc trên

Khoa học xã hội

Facebook Group

270.000 members

Khoa học tự nhiên

Facebook Group

96.000 members