Bài 7: Thực hành: Quan sát các dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể trên tiêu bản cố định và trên tiêu bản tạm thời

Bài thu hoạch

I. Nội dung thực hành 1. Quan sát các dạng đột biến số lượng NST trên tiêu bản cố định - Đặt tiêu bản lên kính hiển vi - Quan sát toàn bộ tiêu bản ở dưới vật kính 10× để xác định vị trí của những tế bào đã nhìn thấy NST. - Chỉnh vào vùng có nhiều tế bào và chuyển sang quan sát ở vật kính 40×. 2. Làm tiêu bản tạm thời và quan sát NST. Làm tiêu bản của tinh hoàn châu chấu đực: - Dùng kéo cắt bỏ cánh, chân của châu chấu. - Tay trái cầm phần đầu ngực, tay phải kéo phần bụng ra sẽ thấy 1 số nội quan trong đó có tinh hoàn. - Đưa tinh hoàn lên phiến kính, nhỏ vài giọt nước cất. - Dùng kim mổ tách mỡ xung quanh tinh hoàn. - Nhỏ vài giọt oocxein axetic lên tinh hoàn để nhuộm trong thời gian từ 15 – 20 phút. - Đậy lá kính, dùng ngón tay ấn nhẹ lên mặt lá kính cho tế bào dàn đều và làm vỡ tế bào để NST tung ra. - Đưa tiêu bản lên kính quan sát. - Đếm số lượng và quan sát hình thái của từng NST. II. Kết quả quan sát

Đột biến số lượng NST ở rễ hành (4n)

NST ở tinh hoàn châu chấu đực

Mục lục Giải bài tập Sinh học 12 hay nhất

Phần 5: Di truyền học

Phần 6: Tiến hóa

Phần 7: Sinh thái học

Các bài viết liên quan

Bài 27: Thực hành: Quan sát và mô tả cấu tạo của động cơ không...

25 View

Bài 25: Máy điện xoay chiều ba pha - Máy biến áp ba pha

31 View

Bài 24: Thực hành: Nối tả ba pha hình sao và hình tam giác

27 View

Các bài viết được xem nhiều nhất

Theo dõi Captoc trên

Khoa học xã hội

Facebook Group

270.000 members

Khoa học tự nhiên

Facebook Group

96.000 members