Bài 7: Liên kết giữa các bảng

1. Khái niệm • Trong CSDL, các bảng thường có liên quan đến nhau. Liên kết được tạo giữa các bảng cho phép tổng hợp dữ liệu từ nhiều bảng • Có hai cách lập CSDL: + Cách 1: Lập CSDL gồm một bảng duy nhất chứa tất cả các thông tin cần thiết + Cách 2: Lập CSDL thành các bảng với các cấu trúc tương ứng. • Lưu ý: cách thứ nhất có những nhược điểm sau: + Dư thừa dữ liệu + Không đảm bảo sự nhất quán 2. Kỹ thuật tạo liên kết giữa các bảng • Ta có thể chỉ ra mối liên kết giữa các bảng với nhau nhằm để Access biết phải kết nối các bảng như thế nào khi kết xuất thông tin. • Các mối liên kết được thể hiện trong cửa sổ Relationships, các thao tác: xem, tạo, sửa, xoá được thực hiện ở đây. Database Tools → Relationships • Ví dụ: cho CSDL như trong 3 bảng dưới đây: KHACH_HANG • 1. Mở Database Tools → Relationships • 2. Chọn các bảng: HOA_DON, MAT_HANG, KHACH_HANG rồi nhấn Add. • 3. Thiết lập mối liên kết giữa các bảng Kéo thả trường Ma_khach_hang trong bang KHACH_HANG qua trường Ma_khach_hang của bảng HOA_DON • 4. Trong hộp thoại Edit Relationships, nháy Create. • 5. Tương tự ta thiết lập các bảng còn lại, kết quả: + Kéo trường liên kết ở bảng khách hàng và thả vào trường tương ứng ở bảng hoá đơn. + Tương tự thiết lập liên kết bảng hóa đơn và bảng mặt hàng. • 6. Nháy nútđể đóng cửa sổ Relationships. Nháy Yes để lưu lại liên kết.

Mục lục Giải bài tập Tin học 12 hay nhất

Các bài viết liên quan

Bài 27: Thực hành: Quan sát và mô tả cấu tạo của động cơ không...

72 View

Bài 25: Máy điện xoay chiều ba pha - Máy biến áp ba pha

97 View

Bài 24: Thực hành: Nối tả ba pha hình sao và hình tam giác

83 View

Các bài viết được xem nhiều nhất

Theo dõi Captoc trên

Khoa học xã hội

Facebook Group

270.000 members

Khoa học tự nhiên

Facebook Group

96.000 members