Bài 40: Các hạt sơ cấp

C1 trang 206 SGK:

Phân tử, nguyên tử, … có phải là hạt sơ cấp không? Trả lời: Phân tử, nguyên tử không phải là hạt sơ cấp vì hạt sơ cấp có kích thước cỡ hạt nhân trở xuống.

Bài 1 (trang 208 SGK Vật Lý 12):

So sánh năng lượng liên kết của electron trong nguyên tử hidro và năng lượng liên kết của một proton trong hạt nhân Lời giải: Năng lượng liên kết của proton trong hạt nhân  lớn hơn rất nhiều năng lượng liên kết của electron trong nguyên tử hidro. Vì tương tác giữa êlectron và hạt nhân trong nguyên tử Hiđrô là tương tác điện từ, còn tương tác trong hạt nhân là tương tác mạnh.

Bài 2 (trang 208 SGK Vật Lý 12): 

Lepton là gì? Đặc tính chung của các lepton. Các lepton tham gia những quá trình tương tác nào? Lời giải: Leptôn là một loại hạt sơ cấp, đó là các hạt nhẹ, có khối lượng từ 0 đến 200 me như các hạt nơtrinô, êlectron, pôzitron, mêzôn μ. Các leptôn tham gia những tương tác yếu, chẳng hạn như quá trình phân rã β+, β-: n → p + e +( là phản hạt notrino); p → n + ν + β+ (ν là hạt notrino).

Bài 3 (trang 208 SGK Vật Lý 12): 

Phân loại các tương tác sau: a) lực ma sát b) lực liên kết hóa học c) trọng lực d) lực Lo – ren e) lực hạt nhân f) lực liên kết trong phân rã β Lời giải: a) Lực ma sát: tương tác điện từ b) Lực liên kết hóa học: tương tác điện từ c) Trọng lực: tương tác hấp dẫn d) Lực Loren: tương tác điện trở e) Lực hạt nhân: tương tác mạnh f) Lực liên kết trong phân rã β: tương tác yếu

Mục lục Giải bài tập Vật Lí 12 hay nhất

Các bài viết liên quan

Bài 27: Thực hành: Quan sát và mô tả cấu tạo của động cơ không...

37 View

Bài 25: Máy điện xoay chiều ba pha - Máy biến áp ba pha

51 View

Bài 24: Thực hành: Nối tả ba pha hình sao và hình tam giác

44 View

Các bài viết được xem nhiều nhất

Theo dõi Captoc trên

Khoa học xã hội

Facebook Group

270.000 members

Khoa học tự nhiên

Facebook Group

96.000 members