Bài 17: Khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông

Lý thuyết Bài 17: 

I - KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ VIỄN THÔNG Hệ thống thông tin là hệ thống dùng các biện pháp để thông báo cho nhau những thông tin cần thiết. Hệ thống viễn thông là hệ thống truyền những thông tin đi xa bằng sóng vô tuyến điện. Thông tin được truyền bằng các môi trường truyền dẫn khác nhau, bằng truyền trực tuyến hay qua không gian. Thông tin cần truyền đi xa hiện nay có thể thấy trong các lĩnh vực: thông tin vệ tinh, thông tin viba, thông tin cáp quang, mạng điện thoại cố định và di động, mạng Internet,… II - SƠ ĐỒ KHỐI VÀ NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ VIỄN THÔNG Một hệ thống thông tin và viễn thông bao gồm hai phần: phát và thu. 1. Phần phát thông tin: có nhiệm vụ đưa nguồn thông tin cần phát tới nơi cần thu thông tin. Có nhiều cách phát thông tin khác nhau, nên tương ứng cũng có những nguyên lí phát tin và những sơ đồ khối thực hiện chức năng phát tin đó. Các khối cơ bản của phần phát thông tin: - Nguồn thông tin: Nguồn tín hiệu cần phát đi xa như: âm thanh, hình ảnh, chữ và số. . . - Xử lí thông tin: Nguồn tín hiệu cần được gia công và khuếch đại. - Mã hoá: Những tín hiệu đã được xử lícó biên độ đủ lớn muốn truyền đi xa cần được mã hóa theo một kỹ thuật nào đó. Hiện nay có hai kỹ thuật mã hóa cơ bản là kỹ thuật tương tự và kỹ thuật số. - Đường truyền: Tín hiệu sau khi được mã hóa được gửi vào phương tiện truyền dẫn để truyền đi xa (dây dẫn, cáp quang, sóng điện từ. . . ) 2. Phần thu thông tin: có nhiệm vụ thu, nhận tín hiệu đã được mã hóa được truyền đi từ phía phát, biến đổi ngược lại để đưa tới thiết bị đầu cuối. Các khối cơ bản của phần thu thông tin: - Nhận thông tin: tín hiệu đã phát đi được máy thu nhận bằng một thiết bị hay một mạch nào đó (angten, modem, . . .) - Xử lí tin: Gia công khuếch đại tín hiệu nhận được - Giải điều chế, giải mã: biến đổi tín hiệu trở về dạng tín hiệu ban đầu. - Thiết bị đầu cuối: là khâu cuối cùng của hệ thống (loa, màn hình, in ra giấy, . . . ) Những thông tin từ nơi phát đến nơi thu có thể ở khoảng cách xa, gần khác nhau. Tất cả nguồn phát và thu thông tin phải hợp thành một mạng thông tin quốc gia và toàn cầu

Trả lời câu hỏi Công nghệ 12 Bài 17 trang 70:

Vô tuyến truyền hình và truyền hình cáp giống và khác nhau ở điểm nào? Trả lời - Giống nhau: đều là phần phát thông tin. - Khác nhau: + Vô tuyến truyền hình: đường truyền dòng vô tuyến. + Truyền hình cáp: đường truyền là dây dẫn tín hiệu.

Câu 1 trang 71 Công nghệ 12:

Điện thoại cố định và di động giống và khác nhau ở điểm nào? Trả lời - Giống nhau: đều có cả chức năng phát thông tin và thu thông tin. - Khác nhau: + Điện thoại di động có thể sử dụng linh hoạt hơn điện thoại cố định. + Điện thoại cố định thì truyền tin

Câu 2 trang 71 Công nghệ 12:

Truyền thông tin nội bộ của một công ty có được coi là hệ thống thông tin và viễn thông hay không? Trả lời Truyền thông tin nội bộ trong một công ty hiện nay được truyền bằng mạng nội bộ, nên đây có thể coi là hệ thống thông tin quy mô nhỏ.

Câu 3 trang 71 Công nghệ 12:

Hãy cho biết phương tiện truyền thanh (hay thông tin) hiện có của địa phương em. Trả lời Phương tiện truyền thanh (hay thông tin) hiện có của địa phương em như: loa phường, điện thoại di động, quán nét, bưu điện, tivi,…

Trắc nghiệm Bài 17 (có đáp án):

Câu 1: Phát biểu nào sau đây là đúng: A. Hệ thống thông tin là hệ thống dùng các biện pháp để thông báo cho nhau những thông tin cần thiết. B. Hệ thống viễn thông là hệ thống truyền những thông tin đi xa bằng sóng vô tuyến điện. C. Hệ thống viễn thông là một phần của hệ thống thông tin. D. Cả 3 đáp án đều đúng.
Đáp án: D
Câu 2: Có mấy phương pháp truyền thông tin? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Đáp án: B. Vì đó là truyền trực tuyến và truyền qua không gian.
Câu 3: Môi trường truyền dẫn: A. Truyền trực tuyến B. Truyền qua không gian C. Cả 2 đều sai D. Cả 2 đều đúng
Đáp án: D
Câu 4: Tìm câu trả lời sai: Thiết bị truyền thông tin qua không gian là: A. Điện thoại di động B. Điện thoại cố định C. Radio D. Truyền hình
Đáp án: B. Vì điện thoại cố định là truyền trực tuyến.
Câu 5: Đâu là sơ đồ khối của phần phát thông tin? A.  B.  C.  D. 
Đáp án: A. Vì đáp án B là sơ đồ khối phần thu thông tin, đáp án C, D là sơ đồ sai.
Câu 6: Sơ đồ khối phần phát thông tin là: A.  B.  C.  D. 
Đáp án: B. Vì đáp án D là sơ đồ khối phần phát thông tin, đáp án A, C là sơ đồ sai.
Câu 7: Đâu là khâu cuối cùng của hệ thống thông tin? A. Anten B. Modem C. Màn hình tivi D. Cả 3 đáp án đều đúng
Đáp án: C
Câu 8: Tín hiệu đã phát đi được thu, nhận bằng thiết bị? A. Modem B. Màn hình tivi C. Loa D. Cả 3 đáp án đều đúng
Đáp án: A
Câu 9: Phát biểu nào sau đây sai? A. Tín hiệu âm thanh muốn được phát đi phải được biến đổi về dạng tín hiệu điện. B. Tín hiệu hình ảnh muốn được phát đi phải được biến đổi về dạng tín hiệu điện. C. Tín hiệu chứ và số muốn được phát đi phải được biến đổi về dạng tín hiệu điện. D. Cả 3 đáp án đều sai.
Đáp án: D. Vì cả 3 đáp án trên đều đúng.
Câu 10: Phát biểu nào sau đây sai? A. Tín hiệu được phát đi được thu, nhận bằng một thiết bị hay một mạch nào đó. B. Phần phát thông tin đưa nguồn tin cần thu tới nơi cần phát. C. Khối xử lí tin gia công và khuếch đại nguồn tín hiệu D. Môi trường truyền thông tin như dây dẫn, cáp quang, sóng điện từ.
Đáp án: B. Vì phần phát thông tin đưa nguồn tin cần phát tới nơi cần thu

Mục lục Giải bài tập Công nghệ 12 hay nhất

Phần 1: Kĩ thuật điện tử

Các bài viết liên quan

Bài 27: Thực hành: Quan sát và mô tả cấu tạo của động cơ không...

77 View

Bài 25: Máy điện xoay chiều ba pha - Máy biến áp ba pha

105 View

Bài 24: Thực hành: Nối tả ba pha hình sao và hình tam giác

89 View

Các bài viết được xem nhiều nhất

Theo dõi Captoc trên

Khoa học xã hội

Facebook Group

270.000 members

Khoa học tự nhiên

Facebook Group

96.000 members