Bài 13: Khái niệm về mạch điện tử điều khiển

Lý thuyết Bài 13:

I - KHÁI NIỆM VỀ MẠCH ĐIỆN TỬ ĐIỀU KHIỂN Những mạch điện tử thực hiện chức năng điều khiển được gọi là mạch điện tử điều khiển. Khi có tín hiệu điều khiển đưa vào, mạch điện tử điều khiển (MĐTĐK) xử lí, khuếch đại tín hiệu và đưa lệnh điều khiển tới đối tượng điều khiển (ĐTĐK) Trong thực tế, mạch điện tử điều khiển được ứng dụng ở nhiều lĩnh vực. II - CÔNG DỤNG III - PHÂN LOẠI Có nhiều cách phân loại thiết bị điện tử điều khiển theo các tiêu chí khác nhau. Ví dụ phân theo công suất, có công suất lớn, công suất nhỏ.

Câu 1 trang 57 Công nghệ 12:

Mạch điện tử như thế nào gọi là mạch điện tử điều khiển? Trả lời Những mạch điện tử thực hiện chức năng điều khiện được gọi là mạch điện tử điều khiển.

Câu 2 trang 57 Công nghệ 12:

Điều khiển tự động các máy móc có ưu điểm gì so với điều khiển bằng tay? Trả lời Ưu điểm của điều khiển tự động các máy móc so với điều khiển bằng tay: - Quy mô hệ thống điều khiển lớn hơn. - Độ chính xác cao và tác động nhanh. - Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

Trắc nghiệm Bài 13 (có đáp án):

Câu 1: Phát biểu nào sau đây đúng: A. Mạch điện tử điều khiển là mạch điện tử thực hiện chức năng điều khiển. B. Mạch điều khiển tín hiệu là mạch điện tử điều khiển. C. Mạch điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha là mạch điện tử điều khiển. D. Cả 3 đáp án đều đúng.
Đáp án: D
Câu 2: Ở mô hình điều khiển trong công nghiệp từ máy tính, tín hiệu được lấy từ: A. Màn hình B. Bàn phím C. Bộ điều khiển D. Động cơ
Đáp án: B
Câu 3: Đâu là sơ đồ khối tổng quát của mạch điện tử điều khiển: A.  B.  C.  D. 
Đáp án: C. Vì đáp án A thiếu đường hồi tiếp, đáp án B sai chiều mũi tên đường hồi tiếp, đáp án D sai vị trí ĐTĐK.
Câu 4: Dựa vào đâu để phân loại mạch điện tử điều khiển: A. Dựa vào công suất B. Dựa vào chức năng C. Dựa vào mức độ tự động hóa D. Cả 3 đáp án đều đúng
Đáp án: D
Câu 5: Công dụng của mạch điện tử điều khiển là: A. Điều khiển tín hiệu B. Điều khiển thiết bị điện dân dụng C. Điều khiển trò chơi, giải trí D. Cả 3 đáp án đều đúng
Đáp án: D
Câu 6: Đáp án nào sau đây không thuộc phân loại mạch điện tử điều khiển? A. Điều khiển tín hiệu B. Điều khiển cứng bằng mạch điện tử C. Điều khiển không có lập trình D. Điều khiển tốc độ
Đáp án: C. Vì phân loại theo mức độ tự động hóa là điều khiển có lập trình.
Câu 7: Phát biểu nào sau đây đúng: A. Mạch điện tử điều khiển chỉ có công suất lớn B. Mạch điện tử điều khiển chỉ có công suất nhỏ C. Mạch điện tử điều khiển chỉ có công suất vừa D. Mạch điện tử điều khiển có loại có công suất lớn và có loại có công suất nhỏ.
Đáp án: D. Vì phân loại theo công suất gồm công suất lớn và công suất nhỏ.
Câu 8: Đâu là ứng dụng của mạch điện tử điều khiển? A. Vệ tinh vinasat 1 B. Tàu vũ trụ con thoi C. Động cơ bước D. Cả 3 đáp án trên
Đáp án: D
Câu 9: Chọn đáp án sai: Thiết bị nào sau đây không thuộc ứng dụng mạch điện tử điều khiển? A. Máy giặt B. Nồi cơm điện C. Máy tính D. Cả 3 đáp án đều sai
Đáp án: D. Vì máy giặt, máy tính, nồi cơm điện là các thiết bị dân dụng có mạch điện tử điều khiển.
Câu 10: Động cơ bước được ứng dụng ở: A. Trong Rôbot B. Trong cơ cấu lái của máy bay để xác định phương và chiều C. Cả 2 đáp án trên đều đúng D. Cả 2 đáp án trên đều sai
Đáp án: C

Mục lục Giải bài tập Công nghệ 12 hay nhất

Phần 1: Kĩ thuật điện tử

Các bài viết liên quan

Bài 27: Thực hành: Quan sát và mô tả cấu tạo của động cơ không...

78 View

Bài 25: Máy điện xoay chiều ba pha - Máy biến áp ba pha

105 View

Bài 24: Thực hành: Nối tả ba pha hình sao và hình tam giác

91 View

Các bài viết được xem nhiều nhất

Theo dõi Captoc trên

Khoa học xã hội

Facebook Group

270.000 members

Khoa học tự nhiên

Facebook Group

96.000 members