Bài 13: Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen

Lý thuyết  Bài 13

I. MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG. - Mối quan hệ giữa gen và tính trạng: - Sự biểu hiện của gen qua nhiều bước nên chịu sự chi phối của nhiều yếu tố môi trường bên trong và bên ngoài cơ thể. II. SỰ TƯƠNG TÁC GIỮA KIỂU GEN VÀ MÔI TRƯỜNG. - Nhiều yếu tố môi trường có thể ảnh hưởng đến sự biểu hiện của kiểu gen. - Kết luận: Kiểu hình là kết quả của sự tương tác giữa kiểu gen với môi trường cụ thể. III. MỨC PHẢN ỨNG CỦA KIỂU GEN. 1. Khái niệm: Tập hợp các kiểu hình của cùng một kiểu gen tương ứng với các môi trường khác nhau là mức phản ứng của một KG. VD: Con tắc kè hoa Tập hợp các kiểu hình trên của một con tắc kè (một kiểu gen) tương ứng với các chế độ môi trường được gọi là mức phản ứng. - Mức phản ứng được chia thành 2 loại: + Mức phản ứng rộng: thường là những tính trạng về số lựng như: năng suất sữa, khối lượng, tốc độ sinh trưởng, sản lượng trứng, sữa + Mức phản ứng hẹp: là những tính trạng chất lượng. 2. Xác định mức phản ứng của một kiểu gen. - Tạo ra các cá thể sinh vật có cùng một kiểu gen. - Đối với cây sinh sản sinh dưỡng cắt cành đồng loạt của cùng một cây đem trồng ở những điều kiện môi trường khác nhau và theo dõi đặc điểm của chúng. 3. Sự mềm dẻo kiểu hình (thường biến) - Hiện tượng một kiểu gen có thể thay đổi kiểu hình trước những điều kiện môi trường khác nhau được gọi là sự mềm dẻo kiểu hình (thường biến). - Sự mềm dẻo kiểu giúp sinh vật thích nghi với những thay đổi của môi trường. - Mức độ mềm dẻo của kiểu hình phụ thuộc vào kiểu gen. - Mỗi kiểu gen chỉ có thể điều chỉnh kiểu hình của mình trong một phạm vi nhất định.

Trả lời câu hỏi Sinh 12 Bài 13 trang 56: 

Theo em nhiệt độ cao có thể ảnh hưởng đến sự biểu hiện của gen tổng hợp melanin như thế nào? Lời giải: Những tế bào ở đầu mút cơ thể có nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ ở tế bào của phần thân nên chúng có khả năng tổng hợp được sắc tố mêlanin làm cho lông đen.Trong khi các tế bào ở vùng thân có nhiệt độ cao hơn nhưng các gen của chúng lại không được biểu hiện (không tổng hợp được sắc tố mêlanin) nên lông có màu trắng. → Nhiệt độ cao có thể ảnh hưởng đến hoạt tính của enzim tham gia vào điều hòa biểu hiện gen. Nhiệt độ cao làm biến tính protein đặc biệt là một số loại mẫn cảm với nhiệt độ. Khi enzim bị mất chức năng do nhiệt độ cao thì có thể mêlanin không được tổng hợp nên lông có màu trắng. → Nhiệt độ cao làm các gen tổng hợp mêlanin không tổng hợp được mêlanin nên lông có màu trắng.

Trả lời câu hỏi Sinh 12 Bài 13 trang 56:

Hãy tìm thêm các ví dụ về mức độ biểu hiện của kiểu gen phụ thuộc vào điều kiện môi trường. Lời giải: Ví dụ 1: Cây hoa anh thảo (Primula sinensis) có giống hoa đỏ thuần chủng AA và hoa trắng thuần chủng aa. Khi đem cây thuộc giống hoa đỏ thuần chủng trồng ở 35°C thì ra hoa trắng. Thế hệ sau của cây hoa trắng này trồng ở 20°C lại cho hoa màu đỏ. Trong khi đó giống hoa màu trắng trồng ở 20°C và 35°C đều chỉ cho hoa trắng. Ví dụ 2: những cây môn, cây ráy nếu trồng ở nơi ít nước, khô hạn thì lá sẽ nhỏ còn nếu trồng nơi mát mẻ ẩm ướt thì lá và thân sẽ rất to. Ví dụ 3: một số loài chồn, cáo xứ lạnh về mùa đông có bộ lông dày màu trắng, về mùa hè lông thưa hơn và có màu vàng hoặc xám. Ví dụ 4: hoa cẩm tú cầu có màu sắc thay đổi phụ thuộc pH của môi trường đất.

Trả lời câu hỏi Sinh 12 Bài 13 trang 57: 

Tại sao các nhà khoa học lại khuyên nông dân không nên chỉ trồng một giống lúa duy nhất (cho dù đó là giống lúa có năng suất cao) trên một diện tích rộng trong cùng một vụ? Lời giải: Các nhà khoa học lại khuyên nông dân không nên chỉ trồng một giống lúa duy nhất (cho dù đó là giống lúa có năng suất cao) trên một diện tích rộng trong cùng một vụ vì không có bất kì giống lúa nào có thể thích hợp với mọi điều kiện thời tiết, khí hậu cả, Vì vậy, nếu trên cả cánh đồng lớn mà chỉ trồng một giống lúa thì khi thời tiết thay đổi bất lợi đối với giống lúa đó người nông dân sẽ có nguy cơ mất trắng.

Bài 1 (trang 58 SGK Sinh học 12):

Thế nào là mức phản ứng của một kiểu gen? Lời giải: Mức phản ứng của một kiểu gen là tập hợp các kiểu hình của cùng một kiểu gen tương ứng với các môi trường khác nhau.

Bài 2 (trang 58 SGK Sinh học 12): 

Muốn nghiên cứu mức phản ứng của một kiểu gen nào đó ở động vật, ta cần phải làm gì? Lời giải: Muốn nghiên cứu mức phản ứng của một kiểu gen nào đó ở động vật ta cần phải tạo ra một loạt các con vật có cùng một kiểu gen rồi cho chúng sống ở các môi trường khác nhau. Việc tạo ra các con vật có cùng kiểu gen có thể được tiến hành bằng cách nhân bản vô tính hoặc chia một phôi thành nhiều phôi nhỏ rồi cho vào tử cung của các con mẹ khác nhau để tạo ra các con con.

Bài 3 (trang 58 SGK Sinh học 12): 

Nói: Cô ấy được mẹ truyền cho tính trạng "má lúm đồng tiền" có chính xác không? Nếu cần thì phải sửa lại câu nói này như thế nào? Lời giải: Nói cô ấy được mẹ truyền cho tính trạng "má lúm đồng tiền" thực ra là không chính xác. Mẹ chỉ truyền cho con thông tin quy định việc hình thành nên tính trạng "má lúm đồng tiền" dưới dạng trình tự các nucleotit xác định (alen) mà không truyền cho con tính trạng đã có sẵn.

Bài 4 (trang 58 SGK Sinh học 12):

Một số bà con nông dân đã mua hạt ngô lai có năng suất cao về trồng nhưng cây ngô lại không cho hạt. Giả sử công ty giống đã cung cấp hạt giống đúng tiêu chuẩn. Hãy giải thích nguyên nhân dẫn đến tính trạng cây ngô không cho hạt trong trường hợp trên. Lời giải: Mỗi giống cây trồng đều đòi hỏi một loạt các điều kiện môi trường thích hợp (nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, nguồn nước…). Việc giống ngô lai không cho thu hoạch hoặc năng suất quá thấp so với yêu cầu có thể là do chúng được gieo trồng trong điều kiện thời tiết không thích hợp.

Trắc nghiệm  Bài 13 

Câu 1: Mối quan hệ giữa gen và tính trạng được biểu hiện qua sơ đồ:
 1. Gen (ADN) → tARN → Pôlipeptit → Prôtêin → Tính trạng.
 2. Gen (ADN) → mARN → tARN → Prôtêin → Tính trạng.
 3. Gen (ADN) → mARN → Pôlipeptit → Prôtêin → Tính trạng.
 4. Gen (ADN) → mARN → tARN → Pôlipeptit → Tính trạng.
Đáp án: Mối quan hệ giữa gen và tính trạng là Gen (ADN) → mARN → Pôlipeptit → Prôtêin → Tính trạng Theo trình tự truyền thông tin di truyền từ gen biểu hiện thành tính trạng. Đáp án cần chọn là: C Câu 2: Mối quan hệ từ gen đến tính trạng được truyền thông qua:
 1. ARN, Pôlipeptit, Prôtêin.
 2. mARN, tARN, Prôtêin
 3. mARN, tARN, Pôlipeptit.
 4. mARN, Pôlipeptit, Prôtêin.
Đáp án: Mối quan hệ giữa gen và tính trạng là Gen (ADN) → mARN → Pôlipeptit → Prôtêin → Tính trạng Theo trình tự truyền thông tin di truyền từ gen biểu hiện thành tính trạng. Đáp án cần chọn là: D Câu 3: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường sống và kiểu hình?
 1. Kiểu hình chỉ phụ thuộc vào kiểu gen mà không chịu ảnh hưởng của các yếu tố môi trường.
 2. Kiểu gen quy định khả năng phản ứng của cơ thể trước môi trường.
 3. Bố mẹ không truyền cho con những tính trạng đã hình thành sẵn mà truyền một kiểu gen.
 4. Kiểu hình là kết quả tương tác giữa kiểu gen và môi trường.
Đáp án: Kiểu hình được biểu hiện ra phụ thuộc vào sự tương tác giữa kiểu gen và môi trường. Đáp án cần chọn là: A Câu 4: Kiểu hình của cơ thể là kết quả của
 1. Quá trình phát sinh đột biến.
 2. Sự truyền đạt những tính trạng của bố mẹ cho con cái.
 3. Sự tương tác giữa kiểu gen với môi trường.
 4. Sự phát sinh các biến dị tổ hợp.
Đáp án: Kiểu hình được biểu hiện ra phụ thuộc vào sự tương tác giữa kiểu gen và môi trường Đáp án cần chọn là: C Câu 5: Thỏ Himalaya bình thường có lông trắng, riêng chòm tai, chóp đuôi, đầu bàn chân và mõm màu đen. Nếu cạo ít lông trắng ở lưng rồi chườm nước đá vào đó liên tục thì:
 1. Lông mọc lại ở đó có màu trắng.
 2. Lông mọc lại ở đó có màu đen.
 3. Lông ở đó không mọc lại nữa.
 4. Lông mọc lại đổi màu khác.
Đáp án: Ở thỏ Himalaya bình thường, các vị trí tiếp xúc với nhiệt độ thấp sẽ mọc ra màu lông đen do có khả năng tổng hợp được sắc tố melanin. Tính trạng màu lông của thỏ chịu ảnh hưởng bởi nhiệt độ môi trường, nếu cạo ít lông trắng ở lưng rồi chườm nước đá vào đó liên tục thì lông mọc ở đó lại có màu đen. Đáp án cần chọn là: B Câu 6: Nhiệt độ cao ảnh hưởng đến sự biểu hiện của gen tổng hợp mêlanin tạo màu lông ở giống thỏ Himalaya như thế nào theo cơ chế sinh hoá?
 1. Nhiệt độ cao làm gen tổng hợp mêlanin ở phần thân bị đột biến nên không tạo được mêlanin, làm lông ở thân có màu trắng.
 2. Nhiệt độ cao làm biến tính enzim điều hoà tổng hợp mêlanin, nên các tế bào ở phần thân không có khả năng tổng hợp mêlanin làm lông trắng
 3. Nhiệt độ cao làm gen tổng hợp mêlanin hoạt động, nên các tế bào ở phần thân tổng hợp được mêlanin làm lông có màu trắng.
 4. Nhiệt độ cao làm gen tổng hợp mêlanin không hoạt động, nên các tế bào ở phần thân không có khả năng tổng hợp mêlanin làm lông trắng.
Đáp án: Nhiệt độ cao làm biến tính enzim điều hoà tổng hợp mêlanin, nên các tế bào ở phần thân không có khả năng tổng hợp mêlanin làm lông trắng. Đáp án cần chọn là: B Câu 7: Bệnh phêninkêtô niệu ở người do đột biến gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể thường. Người mắc bệnh có thể biểu hiện ở nhiều mức độ năng nhẹ khác nhau phụ thuộc trực tiếp vào
 1. Hàm lượng phêninalanin có trong máu.
 2. Hàm lượng phêninalanin có trong khẩu phần ăn.
 3. Khả năng chuyển hoá phêninalanin thành tirôxin.
 4. Khả năng thích ứng của tế bào thần kinh não.
Đáp án: Người mắc bệnh có thể biểu hiện ở nhiều mức độ năng nhẹ khác nhau phụ thuộc trực tiếp vào hàm lượng phêninalanin có trong máu. Đáp án cần chọn là: A Câu 8: Các cây  hoa cẩm tú cầu mặc dù có cùng một kiểu gen nhưng màu hoa có thể biểu hiện ở các dạng trung gian khác nhau giữa tím và đỏ tùy thuộc vào
 1. Hàm lượng phân bón
 2. Nhiệt độ môi trường
 3. Độ pH của đất
 4. Chế độ ánh sáng của môi trường.
Đáp án: Màu sắc hoa của cây hoa cẩm tú cầu phụ thuộc vào độ pH của đất Đáp án cần chọn là: C Câu 9: Chọn câu đúng trong các phát biểu sau
 1. Cùng một kiểu gen có khi kiểu hình khác nhau
 2. Kiểu gen như nhau chắc chắn có kiểu hình như nhau
 3. Kiểu hình như nhau bao giờ cũng có cùng kiểu gen
 4. Cùng một kiểu hình chỉ có một kiểu gen
Đáp án: Cùng một kiểu gen nhưng sống ở môi trường khác nhau thì sự tương tác giữa KG và môi trường có thể tạo ra kiểu hình khác nhau. Đáp án cần chọn là: A Câu 10: Khẳng định nào dưới đây không đúng?
 1. Kiểu gen quy định khả năng phản ứng của cơ thể trước điều kiện môi trường
 2. Kiểu hình của một cơ thể không chỉ phụ thuộc vào kiểu gen mà còn phụ thuộc vào môi trường.
 3. Bố mẹ truyền đạt cho con kiểu gen và những tính trạng đã hình thành sẵn.
 4. Mức phản ứng là tập hợp các kiểu hình của cùng một kiểu gen tương ứng với các môi trường khác nhau.
Đáp án: Khẳng định không đúng là C Bố mẹ chỉ truyền đạt cho con kiểu gen – thông qua quá trình giảm phân và hình thành hợp tử Đáp án cần chọn là: C Câu 11: Thường biến là những biến đổi về
 1. Cấu trúc di truyền.
 2. Kiểu hình của cùng một kiểu gen.
 3. Bộ nhiễm sắc thể.
 4. Một số tính trạng.
Đáp án: Thường biến là những biến đổi về kiểu hình của cùng một kiểu gen. Đáp án cần chọn là: B Câu 12: Thường biến là những biến đổi
 1. đồng loạt, không xác định, không di truyền.
 2. đồng loạt, xác định, một số trường hợp di truyền.
 3. đồng loạt, xác định, không di truyền.
 4. riêng lẻ, không xác định, di truyền
Đáp án: Thường biến là loại biến dị đồng loạt theo một hướng xác định (phù hợp với ngọai cảnh tác động) đối với 1 nhóm cá thể cùng KG, cùng điều kiện sống. Thường biến không do những biến đổi của KG nên không di truyền. Đáp án cần chọn là: C Câu 13: Cho 1 số hiện tượng biến dị sau ở sinh vật thường gặp trong tự nhiên: 1. Lúa lùn, cứng, có khả năng chịu được gió mạnh. 2. Bàng và xoan rụng lá vào mùa đông. 3. Cây ngô bị bạch tạng. 4. Cây hoa anh thảo đỏ thuần chủng khi trồng ở 350C thì ra hoa màu trắng. Những biến dị thường biến là:
 1. 1, 2
 2. 1, 3
 3. 2, 3
 4. 2, 4
Đáp án:  Hiện tượng thường biến là hiện tượng cơ thể sinh vật có những biến đổi nhất định khi điều kiện môi trường thay đổi. → Hiện tượng 2 và 4 Đáp án cần chọn là: D Câu 14: Ví dụ nào sau đây không phải là thường biến?
 1. Sâu xanh ăn rau có màu xanh như lá rau.
 2. Cây rau mác chuyển từ môi trường trên cạn xuống môi trường nước thì có thêm lá hình bán dài.
 3. Con tắc kè hoa đổi màu theo nền môi trường.
 4. Một số loài thú ở xứ lạnh về mùa đông có bộ lông dày màu trắng, về mùa hè lông thưa hơn và chuyển sang màu vàng hoặc xám.
Đáp án: Sâu xanh ăn rau có màu xanh như lá rau không phải là hiện tượng thường biến. Đáp án cần chọn là: A Câu 15: Điều không đúng về điểm khác biệt giữa thường biến và đột biến là: Thường biến thì
 1. Phát sinh do ảnh hưởng của môi trường như khí hậu, thức ăn... thông qua trao đổi chất.
 2. Di truyền được và là nguồn nguyên liệu của chọn giống cũng như tiến hóa.
 3. Biến đổi liên tục, đồng loạt, theo hướng xác định, tương ứng với đều kiện môi trường.
 4. Bảo đảm sự thích nghi của cơ thể trước sự biến đổi của môi trường.
Đáp án: Đột biến di truyền được và là nguồn nguyên liệu của chọn giống cũng như tiến hóa còn thường biến thì không di truyền được. Đáp án cần chọn là: B Câu 16: Cho những nhận xét về thường biến và đột biến: 1. Thường biến là những biến dị kiểu hình còn đột biến là các biến đổi về kiểu gen. 2. Thường biến phát sinh trong quá trình phát triển cá thể còn hầu hết đột biến phát sinh trong quá trình sinh sản. 3. Thường biến xuất hiện do tác động của môi trường còn đột biến không chịu ảnh hưởng của môi trường. 4. Thường biến là biến dị không di truyền còn đột biến là những biến dị di truyền. 5. Thường biến thường đồng loạt, đinh hướng còn đột biến xuất hiện cá thể, theo hướng không xác định. Có bao nhiêu nhận xét đúng về đặc điểm khác nhau giữa thường biến và đột biến.
 1. 4
 2. 1
 3. 3
 4. 2
Đáp án: Các nhận xét đúng là: (1), (5) Ý (2) sai vì: nhiều đột biến phát sinh ở tế bào sôma trong quá trình phát triển của cá thể Ý (3) sai vì đột biến cũng chịu tác động của môi trường. Ý (4) sai vì: chỉ những đột biến phát sinh ở trong quá trình sinh sản mới có thể di truyền cho đời sau. Đáp án cần chọn là: D Câu 17: Các cây hoa cẩm tú cầu mặc dù có cùng một kiểu gen nhưng màu hoa có thể biểu hiện ở các dạng trung gian khác nhau giữa màu tím và đỏ tùy thuộc vào độ pH của đất. Có bao nhiêu phát biểu dưới đây là đúng khi nói về hiện tượng trên? (1) Màu hoa cẩm tú cầu có thể biểu hiện ở các dạng trung gian khác nhau giữa màu tím và đỏ gọi là sự mềm dẻo kiểu hình. (2) Sự biểu hiện màu hoa khác nhau là do sự tác động cộng gộp. (3) Tập hợp các màu sắc khác nhau của hoa cẩm tú cầu tương ứng với từng môi trường khác nhau được gọi là mức phản ứng. (4) Sự thay đổi độ pH của đất đã làm biến đổi kiểu gen các cây hoa cẩm tú cầu dẫn đến sự thay đổi kiểu hình.
 1. 3
 2. 4
 3. 2
 4. 1
Đáp án: (1), (3) đúng (2) sai vì sự biểu hiện màu hoa phụ thuộc pH của đất, không phải do tương tác cộng gộp (4) sai vì KG của cây không bị biến đổi, sự thay đổi kiểu hình là do KG tương tác với các môi trường khác nhau tạo thành. Đáp án cần chọn là: C Câu 18: Các cây hoa cẩm tú cầu mặc dù có cùng một kiểu gen nhưng màu hoa có thể biểu hiện ở các dạng trung gian khác nhau giữa màu tím và đỏ tùy thuộc vào độ pH của đất. Có bao nhiêu phát biểu dưới đây là đúng khi nói về hiện tượng trên? (1) Màu hoa cẩm tú cầu có thể biểu hiện ở các dạng trung gian khác nhau giữa màu tím và đỏ gọi là sự mềm dẻo kiểu hình. (2) Vì kiểu gen bị biến đổi nên kiểu hình của nó cũng thay đổi theo. (3) Màu của hoa không phụ thuộc môi trường. (4) Tính trạng do gen tương tác cộng gộp.
 1. 3
 2. 4
 3. 2
 4. 1
Đáp án: (1) đúng (2), (3), (4) sai vì sự biểu hiện màu hoa phụ thuộc pH của đất (phụ thuộc vào môi trường), không phải do tương tác cộng gộp (không phải do kiểu gen). Đáp án cần chọn là: D Câu 19: Mức phản ứng của một kiểu gen được xác định bằng
 1. Số cá thể có cùng một kiểu gen đó.
 2. Số alen có thể có trong kiểu gen đó.
 3. Số kiểu gen có thể biến đổi từ kiểu gen đó
 4. Số kiểu hình có thể có của kiểu gen đó.
Đáp án: Mức phản ứng của một kiểu gen được xác định bằng Số kiểu hình có thể có của kiểu gen đó. Đáp án cần chọn là: D Câu 20: Một giống lúa được trồng bởi những gia đình nông dân khác nhau thì cho năng suất khác nhau: 3 tạ/sào; 2,5 tạ/sào; 2,3 tạ/sào; 1,5 tạ/sào/... Tập hợp các kiểu hình năng suất của giống lúa này được gọi là
 1. Thường biến
 2. Sự mềm dẻo kiểu hình
 3. Hệ số di truyền
 4. Mức phản ứng
Đáp án: Tập hợp các kiểu hình của một kiểu gen trong các môi trường khác nhau được gọi là mức phản ứng. Đáp án cần chọn là: D Câu 21: Những tính trạng có mức phản ứng rộng thường là những tính trạng:
 1. Số lượng
 2. Chất lượng
 3. Trội lặn hoàn toàn
 4. Trội lặn không hoàn toàn
Đáp án: Các tính trạng có mức phản ứng rộng thường là những tính trạng số lượng Đáp án cần chọn là: A Câu 22: Loại tính trạng có mức phản ứng hẹp là:
 1. Số hạt lúa / bông
 2. Số lượng trứng gà đẻ 1 lứa.
 3. Cà chua quả bầu hay dài.
 4. Lượng sữa bò vắt trong một ngày.
Đáp án: Những tính trạng có mức phản ứng hẹp thường là những tính trạng chất lượng do gen quy định, ít chịu ảnh hưởng của môi trường Đáp án cần chọn là: C Câu 23: Hiện tượng 1 kiểu gen có thể thay đổi kiểu hình trước các điều kiện môi trường khác nhau được gọi là?
 1. Sự thích nghi kiểu gen
 2. Sự thích nghi của sinh vật.
 3. Sự mềm dẻo kiểu hình.
 4. Mức phản ứng
Đáp án: Hiện tượng 1 kiểu gen có thể thay đổi kiểu hình trước các điều kiện môi trường khác nhau được gọi là sự mềm dẻo kiểu hình (thường biến) Đáp án cần chọn là: C Câu 24: Tập hợp các kiểu hình của cùng một kiểu gen tương ứng với các môi trường khác nhau được gọi là
 1. sự mềm dẻo của kiểu hình (thường biến).
 2. biến dị tổ hợp.
 3. mức phản ứng của kiểu gen.
 4. thể đột biến.
Đáp án: Tập hợp các kiểu hình của cùng 1 kiểu gen tương ứng với các môi trường khác nhau được gọi là : mức phản ứng của kiểu gen A sai, sự mềm dẻo của kiểu hình là hiện tượng 1 kiểu gen có thể thay đổi kiểu hình trước các điều kiện môi trường khác nhau Đáp án cần chọn là: C Câu 25: Để xác định mức phản ứng của 1 kiểu gen ở cây trồng, người ta thường
 1. Dùng phép lai phân tích.
 2. Tạo nhiều cây có kiểu gen giống nhau rồi đem trồng trong các điều kiện môi trường khác nhau
 3. Tạo nhiều cây có kiểu gen khác nhau rồi đem trồng trong các điều kiện môi trường khác nhau
 4. Tạo nhiều cây có kiểu gen khác nhau rồi đem trồng trong các điều kiện môi trường giống nhau
Đáp án: Để xác định mức phản ứng của 1 kiểu gen ở cây trồng, người ta thường tạo nhiều cây có kiểu gen giống nhau rồi đem trồng trong các điều kiện môi trường khác nhau Đáp án cần chọn là: B Câu 26: Cho biết các bước của một quy trình như sau: 1. Trồng những cây này trong những điều kiện môi trường khác nhau. 2. Theo dõi ghi nhận sự biểu hiện của tính trạng ở những cây trồng này. 3. Tạo ra được các cá thể sinh vật có cùng một kiểu gen. 4. Xác định số kiểu hình tương ứng với những điều kiện môi trường cụ thể. Để xác định mức phản ứng của một kiểu gen quy định một tính trạng nào đó ở cây trồng, người ta phải thực hiện quy trình theo trình tự các bước là:
 1. 1 → 2 → 3 → 4.
 2. 3 → 1 → 2 → 4.
 3. 1 → 3 → 2 → 4.
 4. 3 → 2 → 1 → 4.
Đáp án: Để xác định được mức phản ứng của một kiểu gen quy định một tính trạng nào đó thì cần thực hiện theo các bước sau đây : - Tạo ra những cá thể có cùng một kiểu gen - Trồng những cây này trong điều kiện môi trường khác nhau - Theo dõi ghi nhận sự biểu hiện của tính trạng ở những  cây trồng này - Xác định số kiểu hình tương ứng với những điều kiện môi trường cụ thể .Vậy thứ tự thực hiện các bước là : 3→1→2→4 Đáp án cần chọn là: B Câu 27: Tính trạng số lượng không có đặc điểm nào dưới đây?
 1. Khó thay đổi khi điều kiện môi trường thay đổi.
 2. Đo lường được bằng cân, đong, đo, đếm bằng mắt thường.
 3. Thay đổi khi điều kiện môi trường thay đổi.
 4. Chịu sự tác động mạnh của điều kiện môi trường, kỹ thuật chăm sóc.
Đáp án: Tính trạng số lượng chịu tác động lớn của điều kiện môi trường. Tính trạng chất lượng mới ít chịu ảnh hưởng của môi trường. Đáp án cần chọn là: A Câu 28: Tính trạng số lượng có đặc điểm nào dưới đây?
 1. Chịu sự tác động mạnh của điều kiện môi trường, kỹ thuật chăm sóc.
 2. Đo lường được bằng cân, đong, đo, đếm bằng mắt thường.
 3. Thay đổi khi điều kiện môi trường thay đổi.
 4. Tất cả các đặc điểm trên
Đáp án: Tính trạng số lượng chịu tác động lớn của điều kiện môi trường, kỹ thuật chăm sóc; thường là tính trạng có thể đo lường được bằng cân, đong, đo, đếm bằng mắt thường. Tính trạng chất lượng thì ít chịu ảnh hưởng của môi trường. Đáp án cần chọn là: D Câu 29: Khi nói về mức phản ứng của kiểu gen, phát biểu nào sau đây là đúng?
 1. Tập hợp các kiểu hình của cùng một kiểu gen tương ứng với các môi trường khác nhau được gọi là mức phản ứng của kiểu gen
 2. Có thể xác định mức phản ứng của một kiểu gen dị hợp ở một loài thực vật sinh sản hữu tính bằng cách gieo các hạt của cây này trong môi trường khác nhau rồi theo dõi các đặc điểm của chúng.
 3. Các cá thể của một loài có kiểu gen khác nhau, khi sống trong cùng một môi trường thì có mức phản ứng giống nhau.
 4. Mức phản ứng của một kiểu gen là tập hợp các phản ứng của một cơ thể khi điều kiện môi trường biến đổi.
Đáp án : Phát biểu đúng là A. B sai, đem hạt của cây này tức là đã đem đời con của cây đi làm thí nghiệm, đời con của cây dị hợp tử sẽ có nhiều kiểu gen khác nhau. C sai, các cá thể của 1 loài có kiểu gen khác nhau khi sống trong cùng môi trường sẽ có kiểu hình khác nhau, không thể gọi là mức phản ứng giống nhau vì mức phản ứng là xét trên 1 kiểu gen nhất định trong các môi trường khác nhau. D sai. Mức phản ứng của một kiểu gen là tập hợp các kiểu hình chứ không phải phản ứng Đáp án cần chọn là: A Câu 30: Khi nói về mức phản ứng, điều nào sau đây không đúng?
 1. Mức phản ứng là giới hạn thường biến của cùng một kiểu gen.
 2. Ở giống thuần chủng, các gen đều có mức phản ứng giống nhau.
 3. Mức phản ứng do kiểu gen quy định nên di truyền được.
 4. Tính trạng chất lượng thường có mức phản ứng hẹp.
Đáp án: Giống thuần chủng là cơ thể có kiểu gen đồng hợp (đồng hợp trội - đồng hợp lặn), có cùng mức phản ứng trong trường hợp đồng hợp trội, hoặc đồng hợp lặn. Các cơ thể đồng hợp có kiểu gen khác nhau thì có mức phản ứng khác nhau trước môi trường (mức phản ứng do kiểu gen quy định, đồng thời nó chịu ảnh hưởng từ cả môi trường). Đáp án cần chọn là: B Câu 31: Yếu tố qui định mức phản ứng của cơ thể là
 1. Điều kiện môi trường
 2. Thời kì sinh trưởng
 3. Kiểu gen của cơ thể
 4. Thời kì phát triển
Đáp án: Kiểu gen quy định mức phản ứng của cơ thể trước môi trường. Môi trường quy định giới hạn thường biến của kiểu hình. Đáp án cần chọn là: C Câu 32: Yếu tố qui định giới hạn thường biến của kiểu hình là:
 1. Điều kiện môi trường
 2. Thời kì sinh trưởng
 3. Kiểu gen của cơ thể
 4. Thời kì phát triển
Đáp án: Kiểu gen quy định mức phản ứng của cơ thể trước môi trường. Môi trường quy định giới hạn thường biến của kiểu hình. Đáp án cần chọn là: A Câu 33: Sự mềm dẻo kiểu hình có ý nghĩa gì đối với bản thân sinh vật?
 1. Sự mềm dẻo kiểu hình giúp quần thể sinh vật đa dạng về kiểu gen và kiểu hình.
 2. Sự mềm dẻo kiểu hình giúp sinh vật có sự mềm dẽo về kiểu gen để thích ứng.
 3. Sự mềm dẻo kiểu hình giúp sinh vật thích nghi với những điều kiện môi trường khác nhau.
 4. Sự mềm dẻo kiểu hình giúp sinh vật có tuổi thọ được kéo dài khi môi trường thay đổi.
Đáp án: Sự mềm dẻo kiểu hình giúp sinh vật thích nghi với những điều kiện môi trường khác nhau Đáp án cần chọn là: C Câu 34: Sự mềm dẻo kiểu hình giúp sinh vật?
 1. đa dạng về kiểu gen và kiểu hình.
 2. biến đổi đồng loạt giống nhau.
 3. biến đổi đa dạng trong quần thể.
 4. thích nghi với những điều kiện môi trường khác nhau.
Đáp án: Sự mềm dẻo kiểu hình giúp sinh vật thích nghi với những điều kiện môi trường khác nhau Đáp án cần chọn là: D Câu 35: Cây cỏ thi (Achillea millefolium) mọc ở độ cao 30 m (so với mặt biển) thì cao 50 cm, ở mức 1400 m thì cao 35 cm, còn ở mức 3050 m thì cao 25 cm. Hiện tượng này biểu hiện:
 1. Thường biến.
 2. Mức phản ứng của kiểu gen.
 3. Sự mềm dẻo kiểu hình.
 4. A + B + C.
Đáp án: Cả 3 đáp án là cách gọi khác nhau của hiện tượng thường biến. Đáp án cần chọn là: D Câu 36: Nhận định nào dưới đây không đúng?
 1. Sự biến đổi của kiểu gen do ảnh hưởng của môi trường là một thường biến
 2. Mức phản ứng của kiểu gen có thể rộng hay hẹp tùy thuộc vào từng loại tính trạng.
 3. Sự mềm dẻo kiểu hình giúp sinh vật thích nghi với sự thay đổi của môi trường.
 4. Mức phản ứng càng rộng thì sinh vật càng thích nghi cao
Đáp án: Sự biến đổi của kiểu hình do ảnh hưởng của môi trường là một thường biến → biến đổi kiểu gen là hiện tượng đột biến gen → A sai. Đáp án cần chọn là: A Câu 37: Khi nói về mức phản ứng, nội dung nào dưới đây là không đúng:
 1. Trong một kiểu gen, các gen đều có cùng chung một phản ứng.
 2. Tính trạng chất lượng có mức phản ứng hẹp, tính trạng số lượng có mức phản ứng rộng.
 3. Mức phản ứng về từng tính trạng thay đổi tuỳ theo kiểu gen của từng giống.
 4. Mức phản ứng là giới hạn thường biến của một kiểu gen trước những điều kiện môi trường khác nhau.
Đáp án: Khi nói về mức phản ứng, nội dung nào dưới đây là không đúng là: Trong một kiểu gen, mỗi gen có một mức phản ứng khác nhau với từng điều kiện của môi trường. Đáp án cần chọn là: A Câu 38: Trong thực tiễn sản suất, vì sao các nhà khuyến nông khuyên “không nên trồng một giống lúa duy nhất trên diện rộng”?
 1. Vì khi điều kiện thời tiết không thuận lợi có thể bị mất trắng, do giống có cùng một kiểu gen nên có mức phản ứng giống nhau.
 2. Vì khi điều kiện thời tiết không thuận lợi giống có thể bị thoái hoá, nên không còn đồng nhất về kiểu gen làm năng suất bị giảm.
 3. Vì qua nhiều vụ canh tác giống có thể bị thoái hoá, nên không còn đồng nhất về kiểu gen làm năng suất bị sụt giảm.
 4. Vì qua nhiều vụ canh tác, đất không còn đủ chất dinh dưỡng cung cấp cho cây trồng, từ đó làm năng suất bị sụt giảm.
Đáp án: Vì khi điều kiện thời tiết không thuận lợi có thể bị mất trắng, do giống có cùng một kiểu gen nên có mức phản ứng giống nhau Đáp án cần chọn là: A

Mục lục Giải bài tập Sinh học 12 hay nhất

Phần 5: Di truyền học

Phần 6: Tiến hóa

Phần 7: Sinh thái học

Các bài viết liên quan

Bài 27: Thực hành: Quan sát và mô tả cấu tạo của động cơ không...

73 View

Bài 25: Máy điện xoay chiều ba pha - Máy biến áp ba pha

97 View

Bài 24: Thực hành: Nối tả ba pha hình sao và hình tam giác

84 View

Các bài viết được xem nhiều nhất

Theo dõi Captoc trên

Khoa học xã hội

Facebook Group

270.000 members

Khoa học tự nhiên

Facebook Group

96.000 members