Bài 12: Thực hành: Điều chỉnh các thông số của mạch tạo xung đa hài dùng Tranzito

I. Nội dung và quy trình thực hành Bước 1: Cấp nguồn cho mạch điện hoạt động. Quan sát ánh sáng và đếm số lần sáng của đèn LED trong khoảng 30 giây. Ghi kết quả vào bảng trong mẫu báo cáo thực hành. Bước 2: Cắt nguồn, mắc song song hai tụ điện với hai tụ điện trong sơ đồ lắp sẵn. Đóng điện và làm như bước 1. Bước 3: Cắt điện, bỏ ra một tụ ở một vế của bước 2. Đóng điện và làm như bước 1. So sánh thời gian sáng, tối của hai LED. II. Mẫu báo cáo thực hành

            ĐIỀU CHỈNH CÁC THÔNG SỐ

         CỦA MẠCH TẠO XUNG ĐA HÀI DÙNG TRANZITO

      Họ và tên: Đào Anh Đăng. Lớp: 12A2. 1. Kết quả số lần sáng và thời gian sáng của các LED 2. Đánh giá kết quả thực hành Tự nhận xét và kết luận về chiều, hướng thay đổi các thông số của mạch điện để có thể thực hiện được các trường hợp sau: - Kéo dài chu kì dao động cho đèn nháy chậm. - Rút ngắn chu kì dao động cho đèn nháy nhanh. - Cho đèn đỏ sáng lâu hơn đèn xanh hoặc ngược lại.

Mục lục Giải bài tập Công nghệ 12 hay nhất

Phần 1: Kĩ thuật điện tử

Các bài viết liên quan

Bài 27: Thực hành: Quan sát và mô tả cấu tạo của động cơ không...

73 View

Bài 25: Máy điện xoay chiều ba pha - Máy biến áp ba pha

97 View

Bài 24: Thực hành: Nối tả ba pha hình sao và hình tam giác

84 View

Các bài viết được xem nhiều nhất

Theo dõi Captoc trên

Khoa học xã hội

Facebook Group

270.000 members

Khoa học tự nhiên

Facebook Group

96.000 members