60 câu trắc nghiệm cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội (1975-2000)

Mã ID: 6206

60 câu trắc nghiệm cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội (1975-2000)Captoc.vn giới thiệu quý thầy cô và các bạn tài liệu 60 câu trắc nghiệm cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội (1975-2000). Tài liệu gồm 17 trang, thầy cô và các bạn xem và tải về ở bên dưới.

Mua sách tại những trang thương mại điện tử uy tín

60 câu trắc nghiệm cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội (1975-2000). Captoc.vn giới thiệu quý thầy cô và các bạn tài liệu 60 câu trắc nghiệm cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội (1975-2000). Tài liệu gồm 17 trang, thầy cô và các bạn xem và tải về ở bên dưới.

Trích dẫn tài liệu:

Câu 1: Cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung trong cả nước diễn ra vào thời gian nào?

A. Ngày 25/4/1976.                                                  B. Ngày 25/5/1976.

C. Ngày 25/4/1977                                                   D. Ngày 21/11/1975.

Câu 2: Việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước (1976) ở Việt Nam có ý nghĩa lịch sử như thế nào?

A. Đánh dấu việc hoàn thành các tổ chức chính trị.

B. Đáp ứng được điều kiên để Việt Nam gia nhập ASEAN.

C. Tạo điều kiên hoàn thành của cách mạng giải phóng dân tộc.

D. Tạo ra khả năng to lớn để xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Câu 3: Tên nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ra đời từ khi nào? A. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng (12/1976).

B. Tại Kì họp đầu tiên Quốc hội khóa VI (7/1976).

C. Tại Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (9/1975).

D. Trong “Tuyên ngôn độc lập” (02/09/1945).

Câu 4: Quan điểm đổi mới của Đảng ta tại Đại hội Đảng lần thứ VI (12-1986) là đổi mới toàn diện và đồng bộ, nhưng trọng tâm là đổi mới về

A. Chính trị.            B. Kinh tế.                  C. Văn hoá.                  D. Xã hội.

Câu 5: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam xác định nhiệm vụ trước mắt của kế hoạch 5 năm 1986- 1990 là

A. Thực hiện mục tiêu của Ba chương trình kinh tế lớn.

B. Đổi mới toàn diện, đồng bộ về kinh tế và chính trị.

C. Xây dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội.

D. Đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá đất nước

Câu 6: Chủ trương đổi mới kinh tế của Đảng được đề ra tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (12/1986) là

A. Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng một cách hợp lý trên cơ sở phát triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ.

B. Thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, theo cơ chế thị trường

C. Thực hiện công nghiệp hóa, phát triển nền kinh tế theo cơ chế thị trường

D. Phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lí của nhà nước.

Đừng Đọc!!!

Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên CAPTOC.vn bằng cách gửi về:

Email: hotro@captoc.vn

Bình luận

Tài liệu liên quan

80 câu trắc nghiệm về giao thoa sóng có đáp án

80 câu trắc nghiệm về giao thoa sóng có đáp án

270 View

Chuyên đề Phát triển ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc
120 câu trắc nghiệm phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam (1919-1930)
350 câu trắc nghiệm chuyên đề tương tác gen luyện thi THPTQG
80 câu trắc nghiệm dao động tắt dần-duy trì-cưỡng bức

80 câu trắc nghiệm dao động tắt dần-duy trì-cưỡng bức

231 View

Chuyên đề Nhận xét bảng số liệu biểu đồ ôn thi tốt nghiệp THPT
Các dạng bài tập về Peptit-Protein Hóa 12 có lời giải

Các dạng bài tập về Peptit-Protein Hóa 12 có lời giải

247 View

60 câu trắc nghiệm quan hệ quốc tế (1945-2000) có đáp án

60 câu trắc nghiệm quan hệ quốc tế (1945-2000) có đáp án

321 View

Chuyên đề Địa lí các ngành kinh tế ôn thi tốt nghiệp THPT
Bài tập trắc nghiệm sóng dừng dạng cơ bản có đáp án

Bài tập trắc nghiệm sóng dừng dạng cơ bản có đáp án

231 View

160 câu trắc nghiệm con lắc lò xo có đáp án

160 câu trắc nghiệm con lắc lò xo có đáp án

228 View

Bài tập dao động cơ, sóng cơ có lời giải và đáp án

Bài tập dao động cơ, sóng cơ có lời giải và đáp án

319 View

Tài liệu được xem nhiều nhất

Câu hỏi trắc nghiệm sinh học 12 cả năm theo từng bài

Câu hỏi trắc nghiệm sinh học 12 cả năm theo từng bài

365 View

Bài tập trắc nghiệm không gian oxyz luyện thi THPT Quốc gia

Bài tập trắc nghiệm không gian oxyz luyện thi THPT Quốc gia

182 View

Bài giảng đạo hàm Toán 11 CTST

Bài giảng đạo hàm Toán 11 CTST

396 View

Tài liệu chuyên đề bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit
Bộ đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Hóa 12 năm 2023-2024 có đáp án - Bộ 1
Tài liệu chuyên đề ứng dụng đạo hàm khảo sát và vẽ đồ thị hàm số
50 câu trắc nghiệm địa lí tự nhiên 12 mức thông hiểu có lời giải
Đề kiểm tra giữa HK2 Tiếng Anh 12 năm 2023-2024 có đáp án - Đề 5
Sổ tay bí kíp chinh  phục Hoá học

Sổ tay bí kíp chinh phục Hoá học

210 View

Đề thi thử môn Sinh 2023 THPT Thuận Thành lần 1

Đề thi thử môn Sinh 2023 THPT Thuận Thành lần 1

372 View

Đề Thi Giữa Học Kì 1 Toán 11 Năm 2023-2024 Có Đáp Án-Đề 1
Đề Ôn Thi Giữa HK2 Toán 12 Năm 2024 Có Lời Giải-Đề 7

Đề Ôn Thi Giữa HK2 Toán 12 Năm 2024 Có Lời Giải-Đề 7

264 View