60 câu trắc nghiệm cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội (1975-2000)

Mã ID: 6206

60 câu trắc nghiệm cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội (1975-2000)Captoc.vn giới thiệu quý thầy cô và các bạn tài liệu 60 câu trắc nghiệm cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội (1975-2000). Tài liệu gồm 17 trang, thầy cô và các bạn xem và tải về ở bên dưới.

Mua sách tại những trang thương mại điện tử uy tín

60 câu trắc nghiệm cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội (1975-2000). Captoc.vn giới thiệu quý thầy cô và các bạn tài liệu 60 câu trắc nghiệm cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội (1975-2000). Tài liệu gồm 17 trang, thầy cô và các bạn xem và tải về ở bên dưới.

Trích dẫn tài liệu:

Câu 1: Cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung trong cả nước diễn ra vào thời gian nào?

A. Ngày 25/4/1976.                                                  B. Ngày 25/5/1976.

C. Ngày 25/4/1977                                                   D. Ngày 21/11/1975.

Câu 2: Việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước (1976) ở Việt Nam có ý nghĩa lịch sử như thế nào?

A. Đánh dấu việc hoàn thành các tổ chức chính trị.

B. Đáp ứng được điều kiên để Việt Nam gia nhập ASEAN.

C. Tạo điều kiên hoàn thành của cách mạng giải phóng dân tộc.

D. Tạo ra khả năng to lớn để xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Câu 3: Tên nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ra đời từ khi nào? A. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng (12/1976).

B. Tại Kì họp đầu tiên Quốc hội khóa VI (7/1976).

C. Tại Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (9/1975).

D. Trong “Tuyên ngôn độc lập” (02/09/1945).

Câu 4: Quan điểm đổi mới của Đảng ta tại Đại hội Đảng lần thứ VI (12-1986) là đổi mới toàn diện và đồng bộ, nhưng trọng tâm là đổi mới về

A. Chính trị.            B. Kinh tế.                  C. Văn hoá.                  D. Xã hội.

Câu 5: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam xác định nhiệm vụ trước mắt của kế hoạch 5 năm 1986- 1990 là

A. Thực hiện mục tiêu của Ba chương trình kinh tế lớn.

B. Đổi mới toàn diện, đồng bộ về kinh tế và chính trị.

C. Xây dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội.

D. Đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá đất nước

Câu 6: Chủ trương đổi mới kinh tế của Đảng được đề ra tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (12/1986) là

A. Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng một cách hợp lý trên cơ sở phát triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ.

B. Thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, theo cơ chế thị trường

C. Thực hiện công nghiệp hóa, phát triển nền kinh tế theo cơ chế thị trường

D. Phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lí của nhà nước.

Đừng Đọc!!!

Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên CAPTOC.vn bằng cách gửi về:

Email: hotro@captoc.vn

Bình luận

Tài liệu liên quan

Chuyên đề Nhận xét bảng số liệu biểu đồ ôn thi tốt nghiệp THPT
Trắc nghiệm sự phát sinh và phát triển của sự sống trên trái đất
Phương pháp giải bài tập di truyền người

Phương pháp giải bài tập di truyền người

178 View

Các dạng bài tập về Polime Hóa 12 có đáp án

Các dạng bài tập về Polime Hóa 12 có đáp án

147 View

80 câu trắc nghiệm về giao thoa sóng có đáp án

80 câu trắc nghiệm về giao thoa sóng có đáp án

180 View

25 câu trắc nghiệm phương pháp giản đồ vectơ

25 câu trắc nghiệm phương pháp giản đồ vectơ

170 View

Các dạng bài tập về Amino axit Hóa 12 có lời giải

Các dạng bài tập về Amino axit Hóa 12 có lời giải

124 View

80 câu trắc nghiệm về sóng cơ và sự truyền sóng

80 câu trắc nghiệm về sóng cơ và sự truyền sóng

130 View

40 câu trắc nghiệm máy biến áp và truyền tải điện năng
Chuyên đề Amin-Amino axit-Protein Hóa 12 có đáp án

Chuyên đề Amin-Amino axit-Protein Hóa 12 có đáp án

151 View

Chuyên đề Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ôn thi tốt nghiệp THPT
Phân dạng bài tập con lắc lò xo có đáp án

Phân dạng bài tập con lắc lò xo có đáp án

123 View

Tài liệu được xem nhiều nhất

Bảng tóm tắt lý thuyết, công thức Hóa 12 cả năm

Bảng tóm tắt lý thuyết, công thức Hóa 12 cả năm

147 View

Đề học kỳ 2 Toán 12 năm 2022 – 2023 trường THPT Phan Thúc Trực – Nghệ An
80 câu trắc nghiệm về sóng âm có đáp án

80 câu trắc nghiệm về sóng âm có đáp án

162 View

Đề thi giữa HK1 môn Lịch Sử 12 NH 2023-2024 có đáp án - Đề 2
Đề thi thử TN THPTQG môn Lịch sử 2024 có đáp án - Đề 13
Bộ đề ôn thi TNTHPT năm học 2023-2024 môn Lý có lời giải (Bộ 1)
Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2023 môn Toán liên trường THPT – Nghệ An
150 câu hỏi trắc nghiệm dao động và sóng điện từ có đáp án
Đề cương ôn tập môn Sử 12 HK2 năm 2024 tham khảo

Đề cương ôn tập môn Sử 12 HK2 năm 2024 tham khảo

147 View

Đề thi thử TN THPTQG môn Lịch sử 2024 có đáp án - Đề 12
Trắc nghiệm ôn tập giải tích 12 chương 3 mức 1 và 2 có đáp án
Tài liệu chuyên đề bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit