Đề thi thử tốt nghiệp 2024 môn Sử có lời giải - Đề 11

Mã ID: 6073

Mua sách tại những trang thương mại điện tử uy tín

Đề thi thử tốt nghiệp 2024 môn Sử có lời giải - Đề 11. Captoc.vn giới thiệu quý thầy cô và các bạn tài liệu Đề thi thử tốt nghiệp 2024 môn Sử có lời giải - Đề 11. Tài liệu gồm 12 trang, thầy cô và các bạn xem và tải về ở bên dưới.

Trích dẫn tài liệu:
 
Câu 1: Một trong những biện pháp về tài chính nhằm xây dựng chế độ mới ở Việt Nam những năm 1945 - 1946 là

A. thành lập Nha Bình dân học vụ. B. mở nhiều lớp học xóa nạn mù chữ.

C. quyết định cho lưu hành tiền Việt Nam. D. mở lại trường học các cấp phổ thông.

Câu 2: Nội dung nào sau đây không phải là nguyên nhân góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế của các nước Tây Âu trong giai đoạn 1950 - 1973?

A. Áp dụng thành tựu khoa học - kĩ thuật vào sản xuất.

B. Không bị Chiến tranh thế giới thứ hai tàn phá.

C. Sự hợp tác có hiệu quả trong tổ chức liên kết khu vực.

D. Vai trò lãnh đạo, quản lí có hiệu quả của nhà nước.

Câu 3: Sau khi Liên Xô tan rã (1991), quốc gia nào được kế thừa địa vị pháp lí của Liên Xô tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc?

A. Anbani. B. Hunggari. C. Rumani. D. Liên bang Nga.

Câu 4: Trong cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 - 1954), Đảng Cộng sản Đông Dương xác định đường lối “kháng chiến toàn dân” xuất phát từ

A. yêu cầu mở rộng Mặt trận Dân chủ Đông Dương. B. sự viện trợ của các nước xã hội chủ nghĩa.

C. truyền thống toàn dân đánh giặc giữ nước. D. tương quan lực lượng ban đầu có lợi cho ta.

Câu 5: Trong cuộc Tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 – 1954, chiến dịch nào thể hiện tình đoàn kết chiến đấu của quân dân Việt - Lào?

A. Việt Bắc. B. Lai Châu. C. Biên giới. D. Thượng Lào.

Câu 6: Một trong những biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa (từ đầu những năm 80 của thế kỉ XX) là

A. sự ra đời của Hội đồng tương trợ kinh tế.

B. sự phát triển của các công ty xuyên quốc gia.

C. sự thành lập Tổ chức Hiệp ước Vácsava.

D. sự thành lập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương

Câu 7: Nhận xét nào sau đây phản ánh đúng về cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?

A. Kết hợp đấu tranh quân sự, ngoại giao. B. Thực hiện xóa bỏ sự chia cắt đất nước.

C. Hoàn thành triệt để nhiệm vụ dân chủ. D. Sử dụng bạo lực vũ trang là chủ yếu.

Câu 8: Sự kiện nào dưới đây của tình hình thế giới có ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam trong hơn một năm đầu sau Cách mạng tháng Tám năm 1945?

A. Hội nghị Pốtxđam thỏa thuận việc giải giáp quân Nhật ở Đông Dương.

B. Cách mạng tháng Mười Nga thành công, nhà nước Xô viết thành lập.2

C. Quốc tế Cộng sản có sự chỉ đạo đối với phong trào cách mạng thế giới.

D. Chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống thế giới lan rộng từ Âu sang Á.

Đừng Đọc!!!

Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên CAPTOC.vn bằng cách gửi về:

Email: hotro@captoc.vn

Bình luận

Tài liệu liên quan

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2024 có lời giải - Đề 11
Đề thi thử tốt nghiệp 2024 Ngữ Văn THPT có đáp án - Đề 2
Đề thi thử tốt nghiệp 2024 môn Lý có đáp án - Đề 6

Đề thi thử tốt nghiệp 2024 môn Lý có đáp án - Đề 6

221 View

Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 Hoá Học phát triển từ đề minh hoạ – Đề 1
Đề thi thử tốt nghiệp 2024 môn Văn có đáp án (Đề 56)

Đề thi thử tốt nghiệp 2024 môn Văn có đáp án (Đề 56)

275 View

Đề ôn thi tốt nghiệp THPT 2024 môn Địa bám sát đề minh họa - Đề 1
Bộ đề thi thử THPT QG Vật lí 2024 bám sát đề minh họa có lời giải
Đề thi thử THPT quốc gia môn Văn năm 2024 - Đề 6

Đề thi thử THPT quốc gia môn Văn năm 2024 - Đề 6

305 View

Đề thi thử TN THPT 2024 môn Hóa có lời giải - Đề 6

Đề thi thử TN THPT 2024 môn Hóa có lời giải - Đề 6

226 View

10 đề thi thử THPT QG môn Lý 2024 có lời giải - Phần 1

10 đề thi thử THPT QG môn Lý 2024 có lời giải - Phần 1

170 View

Đề thi thử tốt nghiệp 2024 môn Lịch sử có đáp án-Đề 4
Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 Hoá Học phát triển từ đề minh hoạ – Đề 5

Tài liệu được xem nhiều nhất

Đề giữa kỳ 1 Toán 11 năm 2023 – 2024 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai – TP HCM
Đề thi HSG huyện Toán 9 năm 2023 – 2024 phòng GD&ĐT Nam Đàn – Nghệ An
Đề thi thử tốt nghiệp 2024 môn Văn có đáp án (Đề 12)

Đề thi thử tốt nghiệp 2024 môn Văn có đáp án (Đề 12)

260 View

Trắc nghiệm về Giao thoa có lời giải chi tiết

Trắc nghiệm về Giao thoa có lời giải chi tiết

167 View

Vở bài tập môn Toán 12

Vở bài tập môn Toán 12

258 View

Lý thuyết và bài tập kim loại - kiềm thổ

Lý thuyết và bài tập kim loại - kiềm thổ

164 View

Đề thi HK2 Ngữ Văn 12 năm học 2023-2024 có đáp án - Đề 4
Chuyên đề trắc nghiệm Tích phân có đáp án

Chuyên đề trắc nghiệm Tích phân có đáp án

132 View

Đề thi HK2 Ngữ Văn 12 năm học 2023-2024 có đáp án - Đề 2
Đề thi thử Toán vào lớp 10 lần 2 năm 2023 – 2024 trường THPT Sơn Tây – Hà Nội
Bài giảng quan hệ vuông góc trong không gian Toán 11 KNTTvCS

Bài giảng quan hệ vuông góc trong không gian Toán 11 KNTTvCS

293 View

Tổng hợp lý thuyết nón – trụ – cầu – Lê Minh Tâm

Tổng hợp lý thuyết nón – trụ – cầu – Lê Minh Tâm

320 View