1050 câu hỏi trắc nghiệm tổng hợp địa lí 12 có đáp án - File word

Phần 1. NỘI DUNG KIẾN THỨC CƠ BẢN ĐỊA LÍ 12

Chủ đề 1. VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP
Chủ đề 2. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN LÃNH THỔ
Chủ đề 3. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA TỰ NHIÊN VIỆT NAM
Chủ đề 4. VẤN ĐỀ SỬ DỤNG VÀ BẢO VỆ TỰ NHIÊN
Chủ đề 5. ĐỊA LÍ DÂN CƯ
Chủ đề 6. CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ
Chủ đề 7. ĐỊA LÍ CÁC NGÀNH KINH TẾ
Chủ đề 8. ĐỊA LÍ CÁC VÙNG KINH TẾ
Chủ đề 9. VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, AN NINH QUỐC PHÒNG Ở BIỂN ĐÔNG VÀ CÁC ĐẢO, QUẦN ĐẢO.
Chủ đề 10. CÁC VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM

Phần 2. HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Chủ đề 1. VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP
Chủ đề 2. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN LÃNH THỔ
Chủ đề 3. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA TỰ NHIÊN VIỆT NAM
Chủ đề 4. VẤN ĐỀ SỬ DỤNG VÀ BẢO VỆ TỰ NHIÊN
Chủ đề 5. ĐỊA LÍ DÂN CƯ
Chủ đề 6. CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ
Chủ đề 7. ĐỊA LÍ CÁC NGÀNH KINH TẾ
7.1 Một số vấn đề phát triển và phân bố nông nghiệp
7.2 Một số vấn đề phát triển và phân bố công nghiệp
7.3 Một số vấn đề phát triển và phân bố các ngành dịch vụ
Chủ đề 8. ĐỊA LÍ CÁC VÙNG KINH TẾ
8.1 Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ
8.2 Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng
8.3 Một số vấn đề phát triển kinh tế - xã hội vùng Bắc Trung Bộ
8.4 Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ
8.5 Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên
8.6 Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ
8.7 Vấn đề khai thác thế mạnh ở Đồng bằng sông Cửu Long
Chủ đề 9. VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, AN NINH QUỐC PHÒNG Ở BIỂN ĐÔNG VÀ CÁC ĐẢO, QUẦN ĐẢO         
Chủ đề 10. CÁC VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM

Phần 3. ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM

 

 

Các bài viết liên quan

1050 câu hỏi trắc nghiệm tổng hợp địa lí 12 có đáp án - File word

209 View

Ôn luyện đề THPT Quốc gia Ngữ văn 2022 siêu tốc

44 View

Bứt phá điểm thi THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh 1 – cô Mai Phương

54 View

Các bài viết được xem nhiều nhất

Theo dõi Captoc trên

Khoa học xã hội

Facebook Group

270.000 members

Khoa học tự nhiên

Facebook Group

96.000 members