60 đề ôn thi tốt nghiệp THPT môn Toán - Hoàng Xuân Nhàn

Bộ 60 đề ôn thi tốt nghiệp THPT môn toán theo chủ đề của thầy Hoàng Xuân Nhàn. Xin giới thiệu đến các em.
 
ĐỀ SỐ 01: TÍNH ĐƠN ĐIỆU VÀ CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ
ĐỀ SỐ 02: TÍNH ĐƠN ĐIỆU, CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ. KHỐI ĐA DIỆN
ĐỀ SỐ 03: TÍNH ĐƠN ĐIỆU, CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ. KHỐI ĐA DIỆN
ĐỀ SỐ 04: MAX-MIN HÀM SỐ
ĐỀ SỐ 05: TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ
ĐỀ SỐ 06: GIẢI TÍCH (ĐẾN TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ). HÌNH (THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN)
ĐỀ SỐ 07: CHƯƠNG I HÌNH HỌC (ĐA DIỆN VÀ THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN)
ĐỀ SỐ 08: TIỆM CẬN, TƯƠNG GIAO, TIẾP TUYẾN CỦA ĐỒ THỊ. KHỐI ĐA DIỆN VÀ THỂ TÍCH
ĐỀ SỐ 09: TƯƠNG GIAO, TIẾP TUYẾN CỦA ĐỒ THỊ. NHẬN DIỆN ĐỒ THỊ HÀM SỐ
ĐỀ SỐ 10: TỔNG HỢP HÀM SỐ. TỔNG HỢP KHỐI ĐA DIỆN
ĐỀ SỐ 11: (NÂNG CAO) TỔNG HỢP HÀM SỐ. KHỐI ĐA DIỆN
ĐỀ SỐ 12: TỔNG HỢP HÀM SỐ. TỔNG HỢP KHỐI ĐA DIỆN
ĐỀ SỐ 13: TỔNG HỢP HÀM SỐ. TỔNG HỢP KHỐI ĐA DIỆN
ĐỀ SỐ 14: TỔNG HỢP HÀM SỐ. TỔNG HỢP KHỐI ĐA DIỆN
ĐỀ SỐ 15: HÀM SỐ LŨY THỪA, MŨ VÀ LOGARIT
ĐỀ SỐ 16: HÀM SỐ LŨY THỪA, MŨ VÀ LOGARIT
ĐỀ SỐ 17: MẶT NÓN, HÌNH NÓN, KHỐI NÓN. MẶT TRỤ, HÌNH TRỤ, KHỐI TRỤ
ĐỀ SỐ 18: PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LOGARIT
ĐỀ SỐ 19: GIẢI TÍCH: ĐẾN PHƯƠNG TRÌNH MŨ, LOGARIT. HÌNH HỌC: CHƯƠNG II
ĐỀ SỐ 20: GIẢI TÍCH: ĐẾN PHƯƠNG TRÌNH MŨ, LOGARIT. HÌNH HỌC: CHƯƠNG II
ĐỀ SỐ 21: GIẢI TÍCH: ĐẾN PHƯƠNG TRÌNH MŨ, LOGARIT. HÌNH HỌC: CHƯƠNG II
ĐỀ SỐ 22: ÔN TẬP GIẢI TÍCH: CHƯƠNG I. HÌNH HỌC: CHƯƠNG  I
ĐỀ SỐ 23: GIẢI TÍCH: ĐẾN PHƯƠNG TRÌNH MŨ, LOGARIT. HÌNH HỌC: CHƯƠNG II
ĐỀ SỐ 24: GIẢI TÍCH: ĐẾN PHƯƠNG TRÌNH MŨ, LOGARIT. HÌNH HỌC: CHƯƠNG II
ĐỀ SỐ 25: GIẢI TÍCH: ĐẾN PHƯƠNG TRÌNH MŨ, LOGARIT. HÌNH HỌC: CHƯƠNG II
ĐỀ SỐ 26: GIẢI TÍCH: ĐẾN PHƯƠNG TRÌNH MŨ, LOGARIT. HÌNH HỌC: CHƯƠNG II
ĐỀ SỐ 27: BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LOGARIT
ĐỀ SỐ 28: GIẢI TÍCH: CHƯƠNG II. HÌNH HỌC: CHƯƠNG II
ĐỀ SỐ 29: TỔNG ÔN TẬP HỌC KÌ I
ĐỀ SỐ 30: TỔNG ÔN TẬP HỌC KÌ I
ĐỀ SỐ 31: TỔNG ÔN TẬP HỌC KÌ I
ĐỀ SỐ 32: TỔNG ÔN TẬP HỌC KÌ I
ĐỀ SỐ 33: TỔNG ÔN TẬP HỌC KÌ I
ĐỀ SỐ 34: TỔNG ÔN TẬP HỌC KÌ I
ĐỀ SỐ 35: TỔNG ÔN TẬP HỌC KÌ I
ĐỀ SỐ 36: TỔNG ÔN TẬP HỌC KÌ I
ĐỀ SỐ 37: TỔNG ÔN TẬP HỌC KÌ I
ĐỀ SỐ 38: MỞ ĐẦU NGUYÊN HÀM
ĐỀ SỐ 39: VECTƠ, ĐIỂM TRONG KHÔNG GIAN
ĐỀ SỐ 40: GIẢI TÍCH: ĐẾN NGUYÊN HÀM). HÌNH HỌC: ĐẾN MẶT CẦU
ĐỀ SỐ 41: GIẢI TÍCH: ĐẾN PHƯƠNG PHÁP NGUYÊN HÀM. HÌNH HỌC: ĐẾN MẶT CẦU
ĐỀ SỐ 42: GIẢI TÍCH: ĐẾN PHƯƠNG PHÁP NGUYÊN HÀM. HÌNH HỌC: ĐẾN MẶT CẦU
ĐỀ SỐ 43: GIẢI TÍCH: ĐẾN PHƯƠNG PHÁP NGUYÊN HÀM. HÌNH HỌC: ĐẾN MẶT CẦU
ĐỀ SỐ 44: GIẢI TÍCH: ĐẾN PHƯƠNG PHÁP NGUYÊN HÀM. HÌNH HỌC: ĐẾN MẶT CẦU
ĐỀ SỐ 45: HÌNH HỌC: ĐẾN PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG
ĐỀ SỐ 46: GIẢI TÍCH: ĐẾN CHƯƠNG III. HÌNH HỌC: ĐẾN CHƯƠNG III
ĐỀ SỐ 47: GIẢI TÍCH: ĐẾN CHƯƠNG III. HÌNH HỌC: ĐẾN CHƯƠNG III
ĐỀ SỐ 48: GIẢI TÍCH: ĐẾN CHƯƠNG III. HÌNH HỌC: ĐẾN CHƯƠNG III
ĐỀ SỐ 49: GIẢI TÍCH: ĐẾN CHƯƠNG III. HÌNH HỌC: ĐẾN CHƯƠNG III
ĐỀ SỐ 50: GIẢI TÍCH: CHƯƠNG III. HÌNH HỌC: CHƯƠNG III
ĐỀ SỐ 51: SỐ PHỨC
ĐỀ SỐ 52: TOÀN BỘ KIẾN THỨC TOÁN 12, ÔN THI THPT QUỐC GIA
ĐỀ SỐ 53: TOÀN BỘ KIẾN THỨC TOÁN 12, ÔN THI THPT QUỐC GIA
ĐỀ SỐ 54: TOÀN BỘ KIẾN THỨC TOÁN 12, ÔN THI THPT QUỐC GIA
ĐỀ SỐ 55: TOÀN BỘ KIẾN THỨC TOÁN 12, ÔN THI THPT QUỐC GIA
ĐỀ SỐ 56: TOÀN BỘ KIẾN THỨC TOÁN 12, ÔN THI THPT QUỐC GIA
ĐỀ SỐ 57: TOÀN BỘ KIẾN THỨC TOÁN 12, ÔN THI THPT QUỐC GIA
ĐỀ SỐ 58: TOÀN BỘ KIẾN THỨC TOÁN 12, ÔN THI THPT QUỐC GIA
ĐỀ SỐ 59: TOÀN BỘ KIẾN THỨC TOÁN 12, ÔN THI THPT QUỐC GIA
ĐỀ SỐ 60: TOÀN BỘ KIẾN THỨC TOÁN 12, ÔN THI THPT QUỐC GIA

TẢI TÀI LIỆU

Các bài viết liên quan

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2023 môn Hóa học và gợi ý giải...

88 View

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2023 môn Sinh học và gợi ý giải...

154 View

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2023 môn Vật lý và gợi ý giải...

86 View

Các bài viết được xem nhiều nhất

Theo dõi Captoc trên

Khoa học xã hội

Facebook Group

270.000 members

Khoa học tự nhiên

Facebook Group

96.000 members