Thao tác lập luận bình luận

I. Mục đích, yêu cầu của thao tác lập luận bình luận

Mục đích: bàn luận, đánh giá tính đúng sai, hay dở, có sự trao đổi với người đối thoại - Yêu cầu: + Bàn luận với những người biết, quan tâm + Chỉ bình luận khi có ý kiến riêng được nêu ra, thật lòng muốn thuyết phục a, Trong đoạn trích Xin lập khoa luật, Nguyễn Trường Tộ đưa ra nhận định, đánh giá đúng- sai, hay – dở, đồng thời cũng có bàn bạc mở rộng - Các lập luận nhằm hướng tới khẳng định vai trò quan trọng, xây dựng hệ thống luật phép cho quốc gia b, Nguyễn Trường Tộ rõ ràng có lý do để đề nghị lập khoa luật bởi trên thực tế: đất nước cần có luật pháp, nhưng luật không chỉ công bằng mà cần đáp ứng đạo đức c, Đoạn trích Xin lập khoa luật bình luận vì thể hiện tính chất xuất vấn đề đồng thời lập luận hướng vào thuyết phục với nhận xét, tư tưởng của tác giả

II. Cách bình luận

Bước 1: Nêu vấn đề cần bình luận + Nêu rõ thái độ, sự đánh giá của con người trước vấn đề được đưa ra + Trình bày rõ ràng trung thực Bước 2: Đánh giá được vấn đề cần bình luận + Cho rằng quan điểm mình đúng, bác bỏ cái sai + Kết hợp các phần đúng, loại phần sai, tìm ra điểm chung sự đánh giá + Đưa ra cách đánh giá riêng Bước 3: Bàn về vấn đề cần bình luận + Bàn về thái độ, hành động, cách giải quyết + Bàn về những vấn đề sâu xa hơn

LUYỆN TẬP

Bài 1 (trang 73 sgk ngữ văn 11 tập 2):

Bình luận không giống giải thích, chứng minh, không phải sự kết hợp giữa chứng minh với giải thích: + Ba kiểu này hoàn toàn khác nhau + Bản chất bình luận là tranh luận vấn đề mà mọi người đều biết hoặc có ý kiến riêng về vấn đề đó

Bài 2 (Trang 73 sgk ngữ văn 11 tập 2):

Đoạn văn trên sử dụng thao tác bình luận: - Chủ đề bình luận: vấn đề giao thông và tai nạn giao thông ở nước ta - Mục đích lập luận: cần có một chương trình truyền thông hiệu quả để những lưỡi hái tử thần không còn nghênh ngang trên đường phố. - Lập luận triển khai chặt chẽ, có hệ thống, giàu sức thuyết phục + Bài viết mở đầu ấn tượng mạnh với người đọc + Bình luận, phân tích chính xác về thần chết của giao thông + Trích dẫn số liệu cụ thể làm căn cứ + Đề xuất của tác giả

Bài 3 (trang 73 sgk ngữ văn 11 tập 2):

- hiểu biết và tôn trọng pháp luật chính là sống có đạo đức - Giáo dục pháp luật cho học sinh nói riêng, cho mọi công dân là nhiệm vụ quan trọng

Các bài viết liên quan

Bài 3: Điện trường và cường độ điện trường-Đường sức điện

82 View

Bài 1: Điện tích Định luật Cu-lông

83 View

Bài 46 : Luyện tập : Anđehit - Xeton- Axit cacboxylic

86 View

Các bài viết được xem nhiều nhất

Theo dõi Captoc trên

Khoa học xã hội

Facebook Group

270.000 members

Khoa học tự nhiên

Facebook Group

96.000 members