Phong cách ngôn ngữ báo chí (tiếp theo)

I. Các phương tiện diễn đạt và đặc trưng của ngôn ngữ báo chí

1. Các phương tiện diễn đạt a, Về từ vựng b, Về ngữ pháp c, Về biện pháp tu từ 2. Đặc trưng của ngôn ngữ báo chí - Tính thông tin thời sự - Tính ngắn gọn - Tính sinh động, hấp dẫn

Luyện tập

Bài 1 (trang 145 sgk ngữ văn 11 tập 1) Bản tin ngắn nêu việc An Giang đón nhận danh hiệu di tích lịch sử cấp quốc gia Ô Tà Sóc, có những đặc trưng phong cách ngôn ngữ báo chí: - Thông tin được cập nhật chính xác, rõ ràng, có thời gian ( 3/2), địa điểm (An Giang,…), cơ quan cấp, nơi nhận - Ngôn ngữ ngắn gọn, giàu thông tin - Đoạn tin gợi được sự hấp dẫn nhất định lời giới thiệu cung cấp thông tin khá ngắn gọn Câu 2 (trang 145 sgk ngữ văn 11 tập 1) Để viết được phóng sự báo chí cần: - Chủ động xác định được vấn đề gây được chú ý của dư luận trong xã hội: các vấn đề về vệ sinh thực phẩm, tệ nạn xã hội… - Lựa chọn những sự kiện tiêu biểu để miêu tả, ghi chép người thực, việc thực, có thời gian, địa điểm - Thông tin cung cấp cần trung thực, xác thực, ngắn gọn

Các bài viết liên quan

Bài 3: Điện trường và cường độ điện trường-Đường sức điện

72 View

Bài 1: Điện tích Định luật Cu-lông

73 View

Bài 46 : Luyện tập : Anđehit - Xeton- Axit cacboxylic

72 View

Các bài viết được xem nhiều nhất

Theo dõi Captoc trên

Khoa học xã hội

Facebook Group

270.000 members

Khoa học tự nhiên

Facebook Group

96.000 members