Ôn tập phần làm văn lớp 11 học kì 2

I. Những nội dung kiến thức cần ôn tập

Câu 1 (Trang 124 sgk ngữ văn 11 tập 2):

Học kì 1 Học kì 2
- Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận - Thao tác lập luận phân tích - Luyện tập thao tác lập luận phân tích - Thao tác lập luận so sánh - Luyện tập thao tác lập luận so sánh - Luyện tập vận dụng c kết hợp các thao tác lập luận phân tích và so sánh - Phong cách ngôn ngữ báo chí - Bản tin - Luyện tập viết bản tin - Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn - Luyện tập Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn - Thao tác lập luận bác bỏ - Luyện tập thao tác lập luận bác bỏ - Tiểu sử tóm tắt - Luyện tập viết tiểu sử tóm tắt - Thao tác lập luận bình luận - Luyện tập thao tác lập luận bình luận - Phong cách ngôn ngữ chính luận - Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận - Tóm tắt văn bản nghị luận - Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận - Ôn tập phần làm văn

Câu 2 (trang 124 sgk ngữ văn 11 tập 2):

Thao tác lập luận:
Nội dung Yêu cầu và cách thức
So sánh Tìm ra điểm giống hay khác nhau giữa nhiều đối tượng Đối tượng so sánh trên cùng 1 bình diện, tiêu chí - Quan điểm người viết
Phân tích Chia tách, tháo gỡ một vấn đề thành nhiều vấn đề nhỏ để chỉ ra bản chất Thấy được bản chất sự vật sự việc - Phân tích phải đi với tổng hợp
Bác bỏ Dùng lí lẽ, dẫn chứng để phản biện, bác bỏ. Nêu ý kiến thuyết phục của mình Bác bỏ luận điểm, luận cứ Phân tích chỉ ra cái sai
Bình luận Đề xuất ý kiến thuyết phục người đọc, người nghe đồng tình với nhận định, đánh giá của mình Trình bày khoa học, trung thực - Đề xuất được những ý kiến đúng Nêu ý nghĩa, tác dụng của vấn đề

Câu 3 (trang 124 sgk ngữ văn 11 tập 2):

Tóm tắt văn bản nghị luận: Trình bày ngắn gọn, nội dung của văn bản gốc theo một mục đích nào đó - Đọc kĩ văn bản gốc, lựa chọn ý chính để tóm tắt. Diễn đạt rành mạch, khoa học

Câu 4 (trang 124 sgk ngữ văn 11 tập 2):

Tiểu sử tóm tắt Văn bản trình bày chính xác cụ thể, cuộc đời, sự nghiệp và quá trình sống của người được giới thiệu Nguồn gốc, quá trình sống, sự nghiệp, đóng góp

LUYỆN TẬP

Bài 1 (trang 124 sgk ngữ văn 11 tập 2):

Trong bài bàn về luân lí ở nước ta, Phan Châu Trinh vận dụng chủ yếu các thao tác lập luận: + Thao tác lập luận bác bỏ + Thao tác lập luận phân tích + Thao tác lập luận bình luận

Bài 2 (trang 124 sgk ngữ văn 11 tập 2):

Phân tích danh ngôn “Thất bại là mẹ thành công” - Mỗi lần thất bại người ta rút được nhiều bài học, kinh nghiệm quý giá + Thất bại mà không nản chí cũng rèn cho con người bản lĩnh + Từ thất bại người ta có thể nảy sinh ý tưởng, cách thức vượt qua khó khăn - Lấy dẫn chứng từ thực tế đời sống để chứng minh - Phân tích có thể lồng vào thao tác bác bỏ quan niệm sai lầm (Sợ thất bại nên không dám làm, bi quan, chán nản, không biết rút ra bài học sau mỗi lần thất bại

Bài 3 (Trang 124 sgk ngữ văn 11 tập 2):

- Tác giả bác bỏ hạng người không biết sợ cái gì trên này. Loại người này hiếm, thực ra không có - Tác giả loại bỏ người thứ hai: + Loại người sau đây chắc chắn không ít, sợ rất nhiều thứ: quyền thế và đồng tiền. Nhưng đối với cái tài, cái thiên lương thì lại không biết sợ, thậm chí sẵn sàng lăng mạ giày xéo. Đấy là hạng người hèn nhát, thô bỉ nhất, đồi bại nhất.

Các bài viết liên quan

Bài 3: Điện trường và cường độ điện trường-Đường sức điện

59 View

Bài 1: Điện tích Định luật Cu-lông

60 View

Bài 46 : Luyện tập : Anđehit - Xeton- Axit cacboxylic

59 View

Các bài viết được xem nhiều nhất

Theo dõi Captoc trên

Khoa học xã hội

Facebook Group

270.000 members

Khoa học tự nhiên

Facebook Group

96.000 members