Luyện tập viết tiểu sử tóm tắt

1. Viết tiểu sử tóm tắt Xác định mục tiêu, yêu cầu + Mục đích, yêu cầu: Giới thiệu đoàn viên ưu tú tham gia ứng cử ban chấp hành Hội liên hiệp thanh niên tỉnh (thành phố) + Yêu cầu: Khách quan chính xác Thành tích, đóng góp của đoàn viên phải cụ thể thời gian, số liệu Bản tiểu sử ngắn gọn Văn phong trong sáng, cô đọng, không sử dụng yếu tố biểu cảm, phép tu từ - Xác định nội dung trình bày trong bản tiểu sử, nhưng Phải khách quan chính xác Thành tích đóng góp của đoàn viên phải cụ thể Văn phong: trong sáng, cô đọng không sử dụng những yếu tố biểu cảm, phép tu từ - Xác định nội dung trình bàn tiểu sử + Giới thiệu: tên, tuổi, quê quán, trình độ, nơi công tác + Giới mối quan hệ của đối tượng với mọi người + Những đóng góp, thành tích của đối tượng + Đánh giá chung: năng lực công tác, khả năng phát huy tốt ở công tác Đoàn, đối tượng 2. Trình bày bản tiểu sử tóm tắt trước lớp Trình bày ngắn gọn, rành mạch, rõ ràng trước lớp

Các bài viết liên quan

Bài 3: Điện trường và cường độ điện trường-Đường sức điện

64 View

Bài 1: Điện tích Định luật Cu-lông

64 View

Bài 46 : Luyện tập : Anđehit - Xeton- Axit cacboxylic

63 View

Các bài viết được xem nhiều nhất

Theo dõi Captoc trên

Khoa học xã hội

Facebook Group

270.000 members

Khoa học tự nhiên

Facebook Group

96.000 members