Luyện tập viết bản tin

Bài 1 (trang 178 sgk ngữ văn 11 tập 1):

- Cấu trúc: bản tin triển khai nhan đề, khai trừ thông tin khái quát cụ thể tới chi tiết, phần sau lí giải cho phần trước - Dung lượng: độ dài bản tin trung bình (thông tin về kết quả và sự kiện) - Với những đặc điểm trên bản tin thuộc bản tin thường

Bài 2 (trang 179 sgk ngữ văn 11 tập 1):

Nội dung chủ yếu: chỉ ra cách thức đọc nhanh, đọc chính xác bản tin a, Nội dung bản tin: dự án phát triển, đưa cây dược liệu Việt Nam ra thị trường thế giới được lựa chọn vào danh sách 10 ứng cử viên cho giải thưởng “Môi trường và phát triển 2007” b, Cách thức để nhanh chóng nắm được nội dung của bản tin: - Dựa vào nhan đề - Dựa vào nội dung chính, thông tin quan trọng liên quan tới sự kiện được nhắc tới trong nhan đề.

Bài 3 (trang 179 sgk ngữ văn 11 tập 1):

Sắp xếp nội dung bản tin cho hợp lí - Bản tin cho điểm không hợp lí về việc đưa thông tin về số lượng các trường đại học, đăng kí dự thi vào vị trí như đã có trong bài là không hợp lí, vì trước và sau đều là câu hỏi về thể thức cuộc thi - Rời vị trí câu “đến nay đã có 50 trường đại học trong cả nước đang kí tham gia cuộc thi” xuống cuối của bản tin

Bài 4 (trang 179 sgk ngữ văn 11 tập 1):

Để viết được bản tin một trong những tình huống đã cho - Thu nhập và lựa chọn tư liệu. Tư liệu gồm: + Thời gian, địa điểm xảy ra sự kiện + Diễn biến, nội dung sự kiện + Kết quả sự kiện - Đặt tên cho bản tin, viết mở bài, triển khai bản tin theo yêu cầu, mục đích của mỗi phần

Các bài viết liên quan

Bài 3: Điện trường và cường độ điện trường-Đường sức điện

80 View

Bài 1: Điện tích Định luật Cu-lông

83 View

Bài 46 : Luyện tập : Anđehit - Xeton- Axit cacboxylic

82 View

Các bài viết được xem nhiều nhất

Theo dõi Captoc trên

Khoa học xã hội

Facebook Group

270.000 members

Khoa học tự nhiên

Facebook Group

96.000 members