Luyện tập thao tác lập luận phân tích

Câu 1 (trang 43 sgk Ngữ văn 11 Tập 1):

Tự ti và tự phụ là hai thái độ trái ngược nhau và đều ảnh hưởng tới kết quả học tập, làm việc a, Những biểu hiện và tác hại của thái độ tự ti: - Khái niệm: Tự ti là đánh giá thấp bản thân nên thiếu tự tin - Biểu hiện: + Không dám tin vào năng lực, sở trường, hiểu biết bản thân + Nhút nhát, thu mình + Không dám đương đầu với nhiệm vụ, thử thách - Tác hại của thái độ tự ti b, Những biểu hiện và tác hại của thái độ tự phụ + Luôn đề cao quá mức bản thân + Không chịu thừa nhận khả năng, tài năng của người khác + Khi làm được điều đó lớn lao thì còn tỏ ra coi thường người khác - Tác hại của tự phụ Biện pháp + Cần xác định rõ điểm mạnh, điểm yếu của bản thân để phát huy được những điểm mạnh khắc phục điểm yếu + Cần có thái độ sống tự tin và khiêm tốn + Hoàn thiện bản thân cả về nhân cách và học thức

Câu 2 (trang 43 sgk Ngữ văn 11 Tập 1):

Viết lập luận phân tích hình ảnh sĩ tử, quan trường: "Lôi thôi sĩ tử vai đeo lọ Ậm ọe quan trường miệng thét loa" - Nghệ thuật sử dụng từ ngữ giàu hình ảnh, cảm xúc: lôi thôi, ậm ọe - Nghệ thuật đảo trật tự cú pháp nhằm nhấn mạnh dáng điệu và hành động của sĩ tử, quan trường - Nêu cảm nghĩ chung về cảnh thi cử trường ốc ngày xưa Có thể viết bài văn tổng – phân- hợp theo: - Giới thiệu hai câu thơ và định hướng phân tích - Triển khai phân tích cụ thể nghệ thuật từ ngữ, đối lập, đảo ngữ - Nêu cảm nghĩ về cách thi cử dưới thời phong kiến

Các bài viết liên quan

Bài 3: Điện trường và cường độ điện trường-Đường sức điện

59 View

Bài 1: Điện tích Định luật Cu-lông

60 View

Bài 46 : Luyện tập : Anđehit - Xeton- Axit cacboxylic

59 View

Các bài viết được xem nhiều nhất

Theo dõi Captoc trên

Khoa học xã hội

Facebook Group

270.000 members

Khoa học tự nhiên

Facebook Group

96.000 members