Bài 9: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917-1921)

Lý thuyết

I. CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917

1. Tình hình nước Nga trước cách mạng a. Chính trị - Chế độ quân chủ chuyên chế vẫn được duy trì – đứng đầu nhà nước là Nga hoàng Ni-cô-lai II. - 1914, Nga hoàng tham gia vào cuộc chiến tranh đế quốc => gây nên nhiều hậu quả nghiêm trọng cho đất nước. Những người lính nga ngoài mặt trận, tháng 1/1917 b. kinh tế - Kinh tế suy sụp, lạc hậu: + Quan hệ sản xuất phong kiến vẫn được duy trì; Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa bị kìm hãm nặng nề. + Nông nghiệp sa sút; nạn đói xảy ra khắp nơi; sản xuất công – thương nghiệp đình đốn. Những người nông dân Nga đầu thế kỉ XX c. Xã hội - Trong xã hội tồn tại nhiều mầu thuẫn: + Mâu thuẫn dân tộc: giữa hơn 100 dân tộc trong đế quốc Nga với chính quyền phong kiến Nga hoàng. + Mâu thuẫn giai cấp: giữa nông dân với địa chủ phong kiến; giai cấp vô sản với giai cấp tư sản. + Mâu thuẫn giữa đế quốc Nga với các nước đế quốc khác. ⇒ Ở đầu thế kỉ XX, Nga là nơi tập trung cao độ các mâu thuẫn của chủ nghĩa đế quốc. - Đời sống của các tầng lớp nhân dân khổ cực ⇒ phong trào đấu tranh đòi lật đổ chế độ Nga hoàng diễn ra khắp nơi. ⇒ Kết luận: Nước Nga trở thành “khâu yếu nhất trong sợi dây chuyền đế quốc chủ nghĩa”. 2. Từ cách mạng tháng Hai đến cách mạng tháng Mười
Cách mạng tháng hai (1917) Cách mạng tháng Mười (1917)
Nguyên nhân - Chế độ phong kiến Nga hoàng lâm vào khủng hoảng, suy yếu nghiêm trọng. - Nga tham gia chiến tranh thế giới thứ nhất → đời sống nhân dân thêm cơ cực, mâu thuẫn xã hội ngày càng sâu sắc. - Cục diện hai chính quyền song song tồn tại. - Chính phủ tư sản lâm thời không đáp ứng những quyền lợi cơ bản của nhân dân.
Mục tiêu - Lật đổ chế độ phong kiến Nga hoàng. - Chống chiến tranh đế quốc. - Lật đổ chính quyền của giai cấp tư sản. - Tạo điều kiện đưa Nga tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Lãnh đạo Giai cấp vô sản thông qua Đảng Bônsêvích. Giai cấp vô sản thông qua Đảng Bônsêvích
Diễn biến chính - Ngày 23/2/1914 theo lịch Nga, hơn 9 vạn nữ công nhân thành phố Petorograt đã xuống đường biểu tình. - Dưới sự lãnh đạo của đảng Bônsêvich, phong trào đấu tranh nhanh chóng lan rộng ra toàn thành phố và chuyển từ tổng bãi công chính trị sang khởi nghĩa vũ trang. - Quân khởi nghĩa đã đánh chiếm các công sở, bắt giam các bộ trưởng và tướng tá của nga hoàng. Chế độ phong kiến bị lật đổ và Nga trở thành nước Cộng hòa. - Trải qua 1 thời gian đấu tranh hòa bình để tập hợp lực lượng, tháng 10/1917, Đảng Bôsêvich Nga đã quyết định chuyển cuộc đấu tranh của nhân dân Nga sang giai đoạn khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền. - Ngày 7/10/1917, Lênin bí mật rời Phần lan về nước để trực tiếp chỉ đạo cách mạng. - Đêm 24/10/ 1917, cuộc khởi nghĩa của nhân dân Nga đã bùng nổ tại thàng phố Matxcova và nhanh chóng giành thắng lợi. - Đầu năm 1918, cách mạng đã giành thắng lợi hoàn toàn trên nước Nga rộng lớn.
Kết quả Thắng lợi Thắng lợi
Ý nghĩa - Lật đổ chế độ phong kiến Nga. - Tạo điều kiện tiền đề để tiến hành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. - Lật đổ chính phủ tư sản lâm thời, thiết lập nền chuyên chính vô sản. - Giải phóng nhân dân lao động khỏi mọi ách áp bức, bóc lột. - Làm thay đổi cục diện chính trị thế giới. - Để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho phong trào cách mạng thế giới.
Tính chất Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới Cách mạng xã hội chủ nghĩa

II. CUỘC ĐẤU TRANH XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN XÔ VIẾT

1. Xây dựng chính quyền Xô viết Đại hội Xô viết toàn Nga lần thứ hai (25/10/1917) - Đêm 25/10/1917 chính quyền Xô viết được thành lập do Lê-nin đứng đầu. - Nhiệm vụ hàng đầu của chính quyền Xô viết: + Đập tan bộ máy Nhà nước cũ của giai cấp tư sản và địa chủ. + Xây dựng bộ máy Nhà nước mới của nhân dân lao động. - Biện pháp thực hiện nhiệm vụ cách mạng: + Thông qua:”Sắc lệnh hòa bình” và “Sắc lệnh ruộng đất”. + Xóa bỏ những tàn tích phong kiến, xoá bỏ chế độ đẳng cấp và đặc quyền của giáo hội. + Thực hiện nam nữ bình quyền , các dân tộc có quyền bình đẳng và quyền tự quyết. + Thành lập Hồng quân để bảo vệ chính quyền cách mạng. + Quốc hữu hóa các nhà máy xí nghiệp của giai cấp tư sản, thành lập Hội đồng kinh tế quốc dân tối cao để xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa. ⇒ Nhận xét: Các chính sách của Chính quyền Xô viết đã đem lại lợi ích và bảo vệ quyền lợi cho nhân dân lao động; Thể hiện tính ưu việt tiến bộ của một chính quyền mới, chính quyền của dân, do dân, vì dân. 2. Bảo vệ chính quyền Xô viết a. Bối cảnh lịch sử: - Cuối năm 1918 quân đội 14 nước đế quốc cấu kết với các lực lượng phản cách mạng trong nước mở cuộc tấn công nhằm tiêu diệt nước Nga Xô viết. Tấm áp phích “bạn đã ghi tên tình nguyện chưa?” – kêu gọi Thanh niên Xô viết nhập ngũ bảo vệ đất nước b. Chủ trương, chính sách của chính quyền Xô viết: thực hiện chính sách “Cộng sản thời chiến”. * Nội dung của chính sách cộng sản thời chiến: - Nhà nước kiểm soát toàn bộ nền công nghiệp. - Trưng thu lương thực thừa của nông dân. - Thi hành chế độ cưỡng bức lao động. ⇒ Tác dụng của chính sách Cộng sản thời chiến: động viên tối đa nguồn của cải nhân lực của đất nước, tạo nên sức mạnh tổng hợp, đến cuối năm 1920 Nga đẩy lùi sự can thiệp của các nước đế quốc, bảo vệ chính quyền non trẻ.

Trả lời câu hỏi  trang 49:

Em có nhận xét gì về tình hình nước Nga trước cách mạng? Trả lời: Nhận xét về tình hình nưóc Nga trước cách mạng: - Về chính trị: + Đầu thế kỉ XX Nga vẫn là một nước quân chủ chuyên chế, đứng đầu là Nga hoàng. + Nga hoàng đã đẩy nhân dân Nga vào cuộc chiến tranh đế quốc, gây nên hậu quả kinh tế xã hội nghiêm trọng. - Về kinh tế: lạc hậu, kiệt quệ vì chiến tranh, nạn đói xảy ra ở nhiều nơi, công nghiệp, nông nghiệp đình đốn. - Về xã hội: + Đời sống của nông dân, công nhân, các dân tộc trong đế quốc Nga vô cùng cực khổ. + Phong trào phản đối chiến tranh đòi lật đổ Nga hoàng diễn ra khắp nơi.

Trả lời câu hỏi  trang 50:

Cách mạng tháng Hai năm 1917 đã thực hiện được những nhiệm vụ gì?Cách mạng tháng Mười diễn ra như thế nào? Trả lời: Cách mạng tháng Hai năm 1917 đã thực hiện được những nhiệm vụ: - Dưới sự lãnh đạo của Lê nin và Đảng Bôn sê vich Nga CM tháng 2/ 1917 đã thực hiện những nhiệm vụ: + Lật đổ sự thống trị chế độ quân chủ chuyên chế( chế độ Nga Hoàng)- xóa bỏ tàn tích phong kiến và thực hiện dân chủ. + Tạo điều kiện cho nước Nga phát triển nhanh mạnh về kinh tế. + Giải phóng giai cấp nông dân Nga khỏi xiềng xích của chế độ quân chủ Sa Hoàng thối nát. Cách mạng tháng Mười diễn ra: * Hoàn cảnh : - Sau Cách mạng tháng Hai, Nga tồn tại 2 chính quyền song song: + Chính phủ lâm thời (tư sản) + Xô viết đại biểu (vô sản) => Cục diện không thể kéo dài. - Trước tình hình đó Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích đã xác định cách mạng Nga là chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa (lật đổ chính quyền tư sản lâm thời). - Đầu tháng 10/1917 không khí cách mạng bao trùm cả nước. Lê-nin đã về nước trực tiếp lãnh đạo khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền. * Diễn biến khởi nghĩa: - Tháng 4/1917: Lê-nin đã thông qua Đảng Bôn-sê-vích bản Luận cương tháng 4 chỉ ra mục tiêu đường lối tiếp theo của cách mạng Nga là chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa. - Đêm 24/10/1917 bắt đầu khởi nghĩa. - Đêm 25/10 tấn công cung điện Mùa Đông, bắt giữ các bộ trưởng của Chính phủ tư sản. - Khởi nghĩa Pêtơrôgrát giành thắng lợi. - Ngày 3/11/1918 chính quyền Xô viết giành thắng lợi trên khắp nước Nga rộng lớn. → Cách mạng tháng Mười mang tính chất của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa

Trả lời câu hỏi  trang 51: 

Chính quyền Xô viết đã làm những việc gì và đem lại lợi ích cho ai? Trả lời: - Việc làm của chính quyền Xô viết: - Đêm 25/10/1917 chính quyền Xô viết được thành lập do Lê-nin đứng đầu. - Chính sách của chính quyền: - Đập tan bộ máy Nhà nước cũ, xây dựng bộ máy Nhà nước mới. - Thông qua:”Sắc lệnh hòa bình” và “Sắc lệnh ruộng đất”. Trong đó sắc lệnh hòa bình lên án cuộc chiến tranh đế quốc chủ nghĩa . Sắc lệnh ruộng đất nhằm giải quyết ruộng đất cho nông dân. - Xoá bỏ đẳng cấp, và đặc quyền của giáo hội . - Thực hiện nam nữ bình quyền , các dân tộc có quyền bình đẳng và quyền tự quyết . - Thành lập Hồng quân để bảo vệ chính quyền cách mạng. - Quốc hữu hóa các nhà máy xí nghiệp của giai cấp tư sản, thành lập Hội đồng kinh tế quốc dân tối cao để xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa. Quốc hữu hóa các - Đem lại lợi ích cho: Chính quyền Xô viết đã đem lại lợi ích và bảo vệ lợi ích cho nhân dân lao động, thể hiện tính ưu việt tiến bộ của một chính quyền mới, chính quyền của dân, do dân, vì dân.

Câu 1 trang 52 sgk Lịch Sử 11: 

Vì sao năm 1917 ở nước Nga diễn ra 2 cuộc cách mạng? Lời giải: - Cách mạng tháng Hai(2/1917) đã lật đổ chế độ Nga Hoàng và dẫn tới tình trạng hai chính quyền song song tồn tại. Đó là cuộc cách mạng dân chủ tư sản. - Cách mạng tháng Mười(10/1917) do Lê – Nin và Đảng Bôn – sê – vich lãnh đạo, lật đổ chính phủ lâm thời tư sản, thiết lập chính quyền thống nhất trong toàn quốc của Xô Viết,đưa nước Nga bước vào thời kì cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Câu 2 trang 52 sgk Lịch Sử 11:

Việc xây dựng và bảo vệ Chính quyền Xô viết diễn ra như thế nào ngay sau khi Cách mạng tháng Mười thành công? Lời giải: * Xây dụng Chính quyền Xô viết: - 25-10-1917 thành lập chính quyền Xô Viết. - Để đập tan nhà nước cũ của giai cấp tư sản và địa chủ. Xây dựng bộ máy nhà nước mới của những người lao động.Chính quyền Xô Viết đã: - Thông qua sắc lệnh hòa bình và ruộng đất. - Thực hiện các biện pháp nhắm thủ tiêu chế độ phong kiến, xóa bỏ sự phân biết đẳng cấp, những đắc quyền của giáo hội, thực hiện nam nữ bình quyền, các dân tộc bình đẳng và có quyền tự quyết. - Thành lập các cơ quan trung ương và Xô Viết các địa phương. - Thay thế hoàn toàn chính quyền tư sản. - Thành lập Hồng quân công nông để bảo vệ chính quyền mới. - Tiến hành quốc hữu hóa nhà máy, xí nghiệp giai cấp tư sản, thành lập Hội đồng Kinh tế quốc dân tối cao để xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa. * Bảo vệ chính quyền Xô viết: Cuối năm 1918, quân đội 14 nước đế quốc câu kết với lực lượng cách mạng trong nước mở cuộc cách mạng vũ trang.Nước Nga là một nước còn non trẻ. => 1919 chính quyền Xô viết đã thực hiện chính sách“Cộng sản thời chiến”: Chính sách cộng sản thời chiến gồm hai nội dung chính: - Quốc hữu hóa nhà máy, xí nghiệp; thu lương thực thừa của nông dân. - Thực hiện lao động cưỡng bức. => Nga giải quyết được vấn đề trước mắt; chính quyền Xô viết được bảo vệ, giữ vững.

Trắc nghiệm có đáp án năm 2022 mới nhất

CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917

VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917 – 1921)

Câu 1: Đến trước cuộc cách mạng tháng Hai năm 1917, Nga vẫn là một nước A.   Quân chủ lập hiến B.    Quân chủ chuyên ch C.    Cộng hòa tổng thống D.   Cộng hòa đại nghị Đáp án: Đến trước cuộc cách mạng tháng Hai năm 1917, Nga vẫn là một nước quân chủ chuyên chế, đứng đầu là Nga hoàng Ni-cô-lai II Đáp án cần chọn là: B Câu 2: Nga hoàng tham gia Chiến tranh thế giời thứ nhất (1914 - 1918) đã đẩy nước Nga vào tình trạng A.   Khủng hoảng trầm trọng về kinh tế. B.    Nạn thất nghiệp tăng nhanh, nạn đói xảy ra trầm trọng C.    Khủng hoảng trầm trọng về kinh tế, chính trị - xã hội. D.   Bị các nước đế quốc thôn tính. Đáp án: Năm 1914, Nga hoàng tham gia chiến tranh đế quốc, gây nên những hậu quả nghiệm trọng cho đất nước: kinh tế suy sụp, nạn đói xảy ra ở nhiều nơi. Quân đội liên tiếp thua trận . Mọi nỗi khổ đè nặng lên các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là nông dân, công nhân Nga và hơn 100 dân tộc khác trong đế quốc Nga. Phong trào phản đối chiến tranh đòi lật đổ chế độ Nga hoàng lan rộng khắp cả nước. Đáp án cần chọn là: C Câu 3: Sự kiện nào là mốc mở đầu cho Cách mạng tháng Hai năm 1917? A.   Cuộc bãi công của công nhân nổ ra khắp thành phố B.    Hơn 66 nghìn binh lính đã đứng về phía cách mạn C.    Cuộc biểu tình của 9 vạn nữ công nhân ở Pê-tơ-rô-grat D.   Nga hoàng Ni-cô-lai II tuyên bố thoái vị Đáp án: Tháng 2 - 1917 (theo lịch Nga) một cuộc cách mạng dân chủ tư sản bùng nổ ở Nga. Sự kiện mở đầu là cuộc biểu tình của 9 vạn nữ công nhân ở Pê-tơ-rô-grat ngày 23 - 2 (lịch Nga). Đáp án cần chọn là: C Câu 4: Trước phong trào đấu tranh của nhân dân, thái độ của Nga hoàng như thế nào? A.   Đàn áp, dập tắt được phong trào của nhân dân. B.    Bỏ chạy ra nước ngoài. C.    Nhờ sự giúp đỡ của các đế quốc khác. D.   Bất lực, không còn khả năng tiếp tục thống trị được nữa. Đáp án: Trước phong trào phản đối chiến tranh, đòi lật đổ chế độ Nga hoàng lan rộng khắp cả nước. Chính phủ Nga hoàng ngày càng tỏ ra bất lực, không còn khả năng tiếp tục thống trị như trước nữa. Đáp án cần chọn là: D Câu 5: Sau Cách mạng tháng Hai (1917), ở Nga đã xuất hiện hiện tượng gì đặc biệt? A.   Chính quyền phong kiến và tư sản B.    Chính phủ tư sản và công nhân C.    Chính phủ tư sản lâm thời và Xô Viết đại biểu công nhân, nông dân và binh lính D.   Chính quyền công nhân và nông dân Đáp án: Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai thắng lợi. Tuy nhiên một tình hình chính trị chưa từng có đã diễn ra ở nước Nga. Đó là tính trạng hai chính quyền song song tồn tại: Chính phủ tư sản lâm thời và Xô viết đại biểu cho công nhân, nông dân và binh lính. Hai chính quyền này đại diện cho lợi ích của các giai cấp khác nhau nên không thể cùng tồn tại lâu dài. Đáp án cần chọn là: C Câu 6: Với thắng lợi của Cách mạng tháng Hai năm 1917, Nga trở thành nước A.   Cộng hòa. B.    Quân chủ. C.    Quân chủ lập hiến. D.   Xã hội chủ nghĩa. Đáp án: Với thắng lợi của cách mạng tháng Hai năm 1917, chính quyền Nga hoàng bị lật đổ, nước Nga đã trở thành một nước cộng hòa với hai chính quyền cùng tồn tại là Xô viết đại biểu công- nông- binh và chính phủ tư sản lâm thời Đáp án cần chọn là: A Câu 7: Một cục diện chính trị đặc biệt đã diễn ra sau khi Nga Hoàng bị lật đổ là A.   hình thành 2 chính quyền song song của tư sản và của công nông. B.    chính quyền liên hợp được thành lập. C.    chính quyền phong kiến vẫn còn tồn tại. D.   giai cấp tư sản và vô sản cùng nắm chính quyền. Đáp án: Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai thắng lợi Tuy nhiên lại xuất hiện tình trạng phức tạp chưa từng có diễn ra tại nước Nga. đó là tính trạng hai chính quyền song song tồn tại: Chính phủ tư sản lẫm thời Xô viết và Xô viết đại biểu cho công nhân, nông dân và binh lính. Hai chính quyền này đại diện cho lợi ích của các giai cấp khác nhau nên không thể cùng tồn tại lâu dài được. ⇒ Sau Cách mạng tháng Hai năm 1917, một tình hình chính trị phức tạp chưa từng có diễn ra ở nước Nga vì tồn tại hai chính quyền đại diện cho hai giai cấp đối lập cùng tồn tại. Đáp án cần chọn là: A Câu 8: Tác phẩm nào đã vạch ra đường lối chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Nga năm 1917? A.   Luận cương tháng Hai B.    Luận cương tháng Tư C.    Luận cương tháng Mười D.   Nhiệm vụ của giai cấp vô sản Đáp án: Tháng 4-1917, Lê-nin trình bày trước Trung ương Đảng Bôn-sê-vích bản cáo “Nhiệm vụ của giai cấp vô sản trong cuộc cách mạng hiện này” - Luận cương tháng Tư, chỉ ra mục tiêu và đường lối chuyển biến từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa Đáp án cần chọn là: B Câu 9: Tháng 4 - 1917, Lê nin có bản báo cáo quan trọng, chỉ ra mục tiêu và đường lối chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa đi vào lịch sử với tên gọi là A.   Luận cương về vai trò của Đảng Cộng sản B.    Sắc lệnh hòa bình và ruộng đất C.    Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa D.   Luận cương tháng tư. Đáp án: Tháng 4 – 1917, Lê nin có bản báo cáo quan trọng, chỉ ra mục tiêu và đường lối chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa đi vào lịch sử với tên gọi là Luận cương tháng Tư. Đáp án cần chọn là: D Câu 10: Ngày 25-10-1917, ở Nga đã diễn ra sự kiện lịch sử gì trọng đại? A.   Lê -nin bí mật rời từ Phần Lan về Pê-tơ-rô-grat, trực tiếp chỉ đạo cách mạng. B.    Cuộc khởi nghĩa vũ trang bùng nổ C.    Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười thắng lợi D.   Cách mạng tháng Mười thành công trên cả nước Đáp án: Cuộc khởi nghĩa bắt đầu đêm ngày 24-10-1917. Các đơn vị cận vệ đỏ đã nhanh chóng chiếm được các vị trí then chốt ở Thủ đô. Đêm ngày 25-10, quân khởi nghĩa chiếm được Cung điện Mùa đông. Toàn bộ chính phủ tư sản lâm thời bị bắt (trừ Kê-ren-xki). Ngày 25-10 (7-10) trở thành ngày thắng lợi của cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười. Tiếp theo, khởi nghĩa thắng lợi ở Mát-xcơ-va; đầu năm 1918, cách mạng giành được thắng lợi hoàn toàn trên đất nước Nga rộng lớn. Đáp án cần chọn là: C Câu 11: Tháng 11 - 1917 có sự kiện gì xảy ra ở Nga? A.   Cách mạng dân chủ tư sản thành công ở Nga. B.    Chính phủ tư sản tuyên bố rút khỏi cuộc CTTG I. C.    Cách mạng tháng 10 thành công ở Nga. D.   Nga kí hòa ước Brét - Li-tốp với Đức. Đáp án: Ngày 25 - 10 (7-11) là ngày thắng lợi của cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười. Đáp án cần chọn là: C Câu 12: Sự kiện nào đánh dấu mốc quan trọng trong lịch sử nước Nga đầu năm 1918? A.   Quân khởi nghĩa chiếm Mátxcơva. B.    Lênin từ Phần Lan trở về nước. C.    Thủ tướng Kêrenxki (của Chính phủ lâm thời tư sản) bị bắt. D.   Cách mạng tháng Mười Nga giành thắng lợi hoàn toàn. Đáp án: Tiếp theo thắng lợi ở Mát-xcơ-va, đầu năm 1918, cách mạng giành được thắng lợi hoàn toàn trên đất nước Nga rộng lớn. Đáp án cần chọn là: D Câu 13: Lực lượng chính trị nào đã lãnh đạo giai cấp vô sản Nga trong hai cuộc cách mạng tháng Hai và tháng Mười ở Nga năm 1917? A.   Đảng Bôn-sê-vích B.    Đảng Men-sê-vích C.    Đảng cộng sản Nga D.   Đảng công nhân xã hội Nga Đáp án: Lực lượng chính trị lãnh đạo giai cấp vô sản Nga trong hai cuộc cách mạng tháng Hai và tháng Mười ở Nga năm 1917 là đảng Bôn-sê-vích. Đáp án cần chọn là: A Câu 14: Đâu là yếu tố khiến tình trạng khủng hoảng ở Nga đầu thế kỉ XX càng thêm trầm trọng? A.   Chính sách thống trị của Nga hoàng B.    Phong trào đấu tranh của quần chúng nhân dân dâng cao C.    Nước Nga tham gia cuộc chiến tranh đế quốc và liên tiếp thất bại D.   Nạn đói liên tiếp xảy ra ở Nga Đáp án: Năm 1914, nước Nga tham gia cuộc chiến tranh đế quốc, gây nên những hậu quả nghiêm trọng cho đất nước: kinh tế suy sụp, nạn đói xảy ra ở nhiều nơi…Quân đội liên tiếp thua trận đã khiến cho tình trạng khủng hoảng thêm trầm trọng. Phong trào phản đối chiến tranh dâng cao, trong khi chính phủ Nga hoàng ngày càng tỏ ra bất lực và không thẻ tiếp tục thống trị được nữa Đáp án cần chọn là: C Câu 15: Thái độ của Nga hoàng đối với cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất 1914 - 1918 như thế nào? A.   Đứng ngoài cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất B.    Đẩy nhân dân Nga vào cuộc chiến tranh đế quốc C.    Tham chiến có điều kiện D.   Tham gia cuộc chiến tranh khi xuất hiện điều kiện thuận lợi. Đáp án: Năm 1914, Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ. Nga hoàng tham gia cuộc chiến tranh đế quốc, gây nên những hậu quả nghiêm trọng cho đất nước: kinh tế suy sụp, nạn đói xảy ra ở nhiều nơi… Quân đội liên tiếp thua trận đã khiến cho tình trạng khủng hoảng thêm trầm trọng. Đáp án cần chọn là: B Câu 16: Vì sao đến năm 1917, Nga trở thành khâu yếu nhất trong sợi dây chuyền chủ nghĩa đế quốc mà cách mạng xã hội chủ nghĩa có thể chọc thủng? A.   Nước Nga liên tiếp thất bại trên chiến trường B.    Mâu thuẫn giữa nhân dân Nga với chế độ Nga hoàng phát triển gay gắt C.    Phong trào công nhân Nga phát triển mạnh D.   Chế độ Nga hoàng khủng hoảng trầm trọng Đáp án: Trước khi cách mạng bùng nổ, Nga vẫn là một nước quân chủ chuyên chế đứng đầu là Nga hoàng Ni-cô-lai II. Sự tồn tại của chế độ quân chủ và những tàn tích phong kiến không chỉ làm cho đời sống nhân dân Nga ngày càng khó khăn mà còn kìm hãm sự phát triển của chủ nghĩa tư bản. Đặc biệt, từ năm 1914, nước Nga tham gia cuộc chiến tranh đế quốc và liên tiếp thất bại trên chiến trường đã khiến cho đất nước rơi vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng. Chính phủ Nga hoàng không còn khả năng thống trị như cũ được nữa ⇒ Đến năm 1917, Nga trở thành khâu yếu nhất trong sợi dây chuyền chủ nghĩa đế quốc mà cách mạng xã hội chủ nghĩa có thể chọc thủng Đáp án cần chọn là: D Câu 17: Đầu thế kỉ XX, nước Nga đứng trước tình thế gì? A.   Chính phủ tư sản sắp bị sụp đổ. B.    Các nước đế quốc lần lượt thôn tính Nga. C.    Bùng nổ cuộc cách mạng để xóa bỏ chế độ Nga hoàng. D.   Kinh tế bị khủng hoảng trầm trọng. Đáp án: Đầu thế kỉ XX, nước Nga vẫn tồn tại chế độ quân chủ chuyên chế sau phong trào cách mạng 1905 - 1907. * Về chính trị - Đầu thế kỉ XX, Nga vẫn là một nước quân chủ chuyên chế, đứng đầu là Nga hoàng. - Năm 1914, Nga hoàng đã đẩy nhân dân Nga vào cuộc chiến tranh đế quốc, gây nên hậu quả kinh tế - xã hội nghiêm trọng. * Về kinh tế: lạc hậu, kiệt quệ vì chiến tranh, nạn đói xảy ra ở nhiều nơi, công nghiệp, nông nghiệp đình đốn. * Về xã hội: - Đời sống của nông dân, công nhân, các dân tộc trong đế quốc Nga vô cùng cực khổ. - Phong trào phản đối chiến tranh đòi lật đổ Nga hoàng diễn ra khắp nơi. ⇒ Chính phủ Nga hoàng ngày càng tỏ ra bất lực, không còn khả năng tiếp tục thống trị như cũ được nữa. Nước Nga tiến sát tới một cuộc cách mạng để xóa bỏ chế độ Nga hoàng. Đáp án cần chọn là: C Câu 18: Cuộc cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai năm 1917 ở Nga phát triển từ thấp đến cao thông qua những hình thức nào? A.   Bãi công - tổng bãi công chính trị - khởi nghĩa vũ trang B.    Mít tinh, biểu tình - bãi công - tổng bãi công - khởi nghĩa vũ trang C.    Biểu tình - tổng bãi công chính trị - khởi nghĩa vũ trang D.   Bãi công chính trị - khởi nghĩa từng phần - tổng khởi nghĩa Đáp án: Cuộc cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai năm 1917 ở Nga có sự phát triển từ thấp đến cao, từ biểu tình (cuộc biểu tình của nữ công nhân Pê-tơ-rô-grát ngày 23-2) tiến lên tổng bãi công chính trị toàn thành phố (27-2) và phát triển thành khởi nghĩa vũ trang Đáp án cần chọn là: C Câu 19: Hình thức đấu tranh của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là A.   Đấu tranh hòa bình. B.    Đấu tranh chính trị. C.    Khởi nghĩa vũ trang. D.   Đấu tranh hòa bình kết hợp khởi nghĩa vũ trang. Đáp án: Tháng 4-1917, Lê-nin có bản báo cáo quan trọng trước Trung ương Đảng Bônsêvích (sau này đã đi vào lịch sử với tên gọi là Luận cương tháng tư), chỉ ra mục tiêu và đường lối chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa. Trải qua 8 tháng đấu tranh, từ đấu tranh hòa bình nhằm tập hợp lực lượng quần chúng đông đảo để đủ sức lật đổ giai cấp tư sản, Đảng Bôsêvích đã chuyển sang khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền. ⇒ Hình thức đấu tranh của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là đấu tranh vũ trang. Đáp án cần chọn là: C Câu 20: Thành quả lớn nhất của cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai năm 1917 ở Nga là A.   Lật đổ được chế độ chuyên chế Nga hoàng B.    Lật đổ được nền thống trị của giai cấp tư sản C.    Thiết lập được hai chính quyền song song D.   Giải phóng giai cấp công nhân, nhân dân lao động Nga Đáp án: Thành quả lớn nhất của cuộc cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai năm 1917 ở Nga là đã lật đổ được chế độ quân chủ chuyên chế. Nga trở thành một nước Cộng hòa. Đáp án cần chọn là: A Câu 21: Đối tượng đấu tranh trong Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai năm 1917 ở Nga là A.   Chính phủ tư sản lâm thời B.    Các nước Đức - Áo – Hung C.    Giai cấp vô sản D.   Chính phủ Nga hoàng.Chính phủ Nga hoàng. Đáp án: Đầu năm 1917, mâu thuẫn giữa nhân dân với chính phủ Nga hoàng diễn ra gay gắt ⇒ Cách mạng tháng Hai diễn ra sôi nổi đã lật đổ chế độ Nga hoàng. ⇒ Chính phủ Nga hoàng là đối tượng đấu tranh của Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai năm 1917 ở Nga. Đáp án cần chọn là: D Câu 22: Năm 1917, nước Nga phải tiến hành liên tiếp hai cuộc cách mạng không phải tác động bởi nhân tố nào sau đây? A.   Chế độ Nga hoàng chưa được lật đổ. B.    Sau cách mạng tháng Hai, hai chính quyền đại diện cho hai giai cấp đối lập song song tồn tại. C.    Chính quyền chưa nằm trong tay nhân dân lao động. D.   Chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản tiếp tục tham gia chiến tranh. Đáp án: Trước cách mạng, Nga là nơi tập trung cao độ của những mâu thuẫn xã hội, bao gồm: 1- Mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ phong kiến 2- Mâu thuẫn giữa vô sản với tư sản 3- Mâu thuẫn giữa các dân tộc thuộc địa trong đế quốc Nga với đế quốc Nga 4- Mâu thuẫn giữa đế quốc Nga với các đế quốc khác Cuộc cách mạng tháng Hai nổ ra mới chỉ lật đổ được chế độ phong kiến Nga hoàng, giải quyết được mâu thuẫn đầu tiến. Do đó đòi hỏi phải có một của cách mạng nữa để tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ “hòa bình- ruộng đất- bánh mì” cho nhân dân. Đáp án cần chọn là: A Câu 23: Vì sao ở Nga năm 1917, Cách mạng tháng Hai thắng lợi nhưng vẫn tiếp tục nổ ra cuộc Cách mạng tháng Mười? A.   Vì 2 chính quyền tư sản và vô sản song song tồn tại; B.    Vì 2 chính quyền phong kiến và vô sản song song tồn tại; C.    Vì 2 chính quyền phong kiến và tư sản song song tồn tại; D.   Vì 2 chính quyền phong kiến và tư sản song song tồn tại. Đáp án: Cách mạng tháng Hai đã đưa đến sự thành lập hai chính quyền song song tồn tại, hai chính quyền này đại diện cho lợi ích của các giai cấp khác nhau nên không thể tồn tại lâu dài ⇒ Tháng 4-1917, Lê-nin có bản báo cáo quan trọng trước Trung ương Đảng Bôn-sê-vich (Luận cương tháng Tư) chỉ ra mục tiêu và đường lối chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa (Cách mạng tháng Mười). Đáp án cần chọn là: A Câu 24: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 thắng lợi có ý nghĩa gì quan trọng nhất? A.   Giải phóng nhân dân lao động Nga, đưa họ trở thành người làm chủ vận mệnh, đất nước của mình. B.    Lật đổ nền thống trị của phong kiến và tư sản. C.    Đưa nước Nga Xô Viết trở thành “thành trì của cách mạng thế giới”. D.   Đưa đến sự ra đời của nhà nước vô sản đầu tiên trên thế giới. Đáp án: Ý nghĩa quan trọng nhất của cách mạng tháng Mười là giải phóng giai cấp công nhân, nhân dân lao động Nga khỏi mọi gông xiềng nô lệ, đưa họ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. Lịch sử nước Nga đã sang trang: một chế độ xã hội mới được thiết lập với mục đích cao cả là xóa bỏ chế độ người bóc lột người, xây dựng một xã hội tự do, hạnh phúc và công bằng cho người lao động - chế độ xã hội chủ nghĩa. Đáp án cần chọn là: A Câu 25: Thắng lợi của cách mạng tháng Mười Nga (1917) đã có tác động như thế nào đến hệ thống tư bản chủ nghĩa? A.   Phá vỡ trận tuyến tư bản chủ nghĩa, làm cho nó không còn là một hệ thống hoàn chỉnh bao trùm thế giới B.    Tạo ra một hệ thống xã hội mới đối lập với hệ thống xã hội tư bản chủ nghĩa C.    Tạo ra một chế độ xã hội mới đối lập với chế độ xã hội cũ D.   Mở đầu thời kì sụp đổ của hệ thống tư bản chủ nghĩa Đáp án: Thắng lợi của cách mạng tháng Mười Nga (1917) đã phá vỡ trận tuyến tư bản chủ nghĩa, làm cho nó không còn là một hệ thống hoàn chỉnh bao trùm thế giới. Sự xuất hiện của nhà nước chuyên chính vô sản đầu tiên trên thế giới đã tạo ra một chế độ xã hội đối lập với hệ thống xã hội tư bản chủ nghĩa. Đáp án cần chọn là: A Câu 26: Đối với các dân tộc thuộc địa trong đế quốc Nga, cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 có điểm gì đặc biệt? A.   Là cuộc cách mạng vô sản B.    Là cuộc cách mạng giải phóng dân tộc C.    Là cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới D.   Là cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa Đáp án: Đối với các dân tộc thuộc địa trong đế quốc Nga, cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 mang tính chất của một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. Vì nó đã giải phóng các dân tộc thuộc địa trong đế quốc Nga khỏi ách thống trị của Nga hoàng, mang lại cho họ quyền tự quyết có thể liên hiệp hoặc phân lập Đáp án cần chọn là: B Câu 27: Tại sao nói: “Cách mạng tháng Mười Nga còn mang tính chất của cách mạng giải phóng dân tộc?” A.   Cách mạng giải quyết mâu thuẫn dân tộc. B.    Cách mạng đánh đuổi giặc ngoại xâm. C.    Cách mạng giải phóng cho các dân tộc bị đế quốc Nga thống trị. D.   Cách mạng giành độc lập cho giai cấp nông dân Đáp án: Trước cách mạng tháng Hai, có 100 dân tộc nằm dưới sự thống trị của đế quốc Nga, với cách mạng tháng Hai, đế quốc Nga bị lật đổ, chính phủ lâm thời được giai cấp tư sản thành lập, nước Nga trở thành nước Cộng hòa. Đến cách mạng tháng Mười (1917) thắng lợi, đã lật đổ hoàn toàn chính phủ lâm thời, đầu năm 1918, cách mạng giành thắng lợi hoàn toàn trên đất nước Nga. Chính quyền Xô viết đươc thành lập. Như vậy, cách mạng tháng Mười Nga không chỉ lật đổ chế độ Nga hoàng mà còn giải phóng các dân tộc bị đế quốc Nga thống trị. Chính vì thế, nó còn mang tính chất như một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. Đáp án cần chọn là: C Câu 28: Tính chất của cuộc cách mạng tháng Hai ở Nga là A.   Là cuộc cách mạng vô sản. B.    Là cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới. C.    Là cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. D.   Là cuộc cách mạng tư sản. Đáp án: Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới. Đó là: cách mạng làm nhiệm vụ cách mạng dân chủ tư sản do giai cấp vô sản lãnh đạo, sau khi thắng lợi sẽ chuyển lên cách mạng xã hội chủ nghĩa. Đáp án cần chọn là: B Câu 29: Tại sao Cách mạng Tháng hai là cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới? A.   Do tư sản lãnh đạo và 2 chính quyền song song tồn tại; B.    Do tư sản lãnh đạo và chính quyền tư sản được thành lập; C.    Do giai cấp vô sản lãnh đạo và 2 chính quyền song song tồn tại; D.   Do giai cấp vô sản lãnh đạo và chính quyền Xô viết thành lập. Đáp án: Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới. Đó là cuộc cách mạng làm nhiệm vụ cách mạng dân chủ tư sản do giai cấp vô sản lãnh đạo, sau khi thắng lợi sẽ chuyển lên cách mạng xã hội chủ nghĩa. Là cách mạng tư sản vì đánh đổ chế độ quân chủ Nga hoàng và thực hiện những cải cách dân chủ, nhưng nó mang những nét khác biệt với các cuộc cách mạng tư sản trước đó: Lãnh đạo cách mạng là giai cấp vô sản chứ không phải giai cấp tư sản. Động lực chính của cách mạng là công nhân và nông dân. Chính quyền thành lập sau cách mạng không phải là nền chuyên chính của của giai cấp tư sản, mà là nền chuyên chính của 2 giai cấp cách mạng, công nhân và nông dân. Hướng phát triển của cách mạng là tiến lên chủ nghĩa xã hội chứ không chỉ dừng lại ở chủ nghĩa tư bản. Đáp án cần chọn là: C Câu 30: Đâu không phải là lý do chứng minh cách mạng tháng Hai năm 1917 mang tính chất của một cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới? A.   Lật đổ chế độ phong kiến, thiết lập nền cộng hòa B.    Do giai cấp vô sản lãnh đạo C.    Xu hướng phát triển lên cách mạng xã hội chủ nghĩa D.   Thiết lập được nền cộng hòa tư sản Đáp án: Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới là một cuộc cách mạng thực hiện những nhiệm vụ của cách mạng dân chủ tư sản nhưng do giai cấp vô sản lãnh đạo, sau khi thắng lợi sẽ chuyển lên cách mạng xã hội chủ nghĩa. Căn cứ vào đặc điểm cách mạng tháng Hai có thể thấy: Cách mạng tháng Hai do giai cấp vô sản - đại diện là Đảng Bônsêvích lãnh đạo đã lật đổ được chế độ quân chủ chuyên chế, thiết lập nền cộng hòa và có xu hướng phát triển lên cách mạng xã hội chủ nghĩa. Đáp án cần chọn là: D Câu 31: Điểm giống nhau của cách mạng tháng Hai và cách mạng tháng Mười Nga? A.   Lật đổ chế độ tư bản chủ nghĩa B.    Đưa nước Nga phát triển lên con đường tư bản chủ nghĩa C.    Giành được chính quyền về tay nhân dân lao động D.   Cách mạng do đảng Bô-sê-vích và Lê-nin lãnh đạo Đáp án: Đáp án cần chọn là: D Câu 32: Lý do nào sau đây không phải là nguyên nhân khiến đảng Bôn-sê-vích quyết định sử dụng phương pháp đấu tranh hòa bình để giành chính quyền từ sau cách mạng tháng Hai? A.   Do tư sản chưa dám dùng bạo lực đàn áp cách mạng B.    Do quần chúng nhân dân nắm trong tay vũ khí và ủng hộ các Xô viết C.    Do đảng Bôn-sê-vích được phép hoạt động công khai D.   Do giai cấp tư sản đang bận theo đuổi cuộc chiến tranh đế quốc Đáp án: Sau cách mạng tháng Hai, Đảng Bôn-sê-vích quyết định sử dụng phương pháp đấu tranh hòa bình để chuyển toàn bộ chính quyền về tay các Xô viết vì theo Lê-nin đang có những điều kiện thuận lợi để đấu tranh hòa bình là: quần chúng nhân dân nắm trong tay vũ khí và ủng hộ các xô viết; đảng Bôn-sê-vích được phép hoạt động công khai và giai cấp tư sản chưa dám dùng bạo lực đàn áp cách mạng. Đáp án cần chọn là: D Câu 33: Cách mạng Nga năm 1917 thắng lợi trong bối cảnh khách quan thuận lợi là A.   Chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản suy yếu. B.    Nga rút ra khỏi cuộc chiến. C.    Các nước đế quốc chưa can thiệp vào cách mạng Nga. D.   Chính quyền Nga hoàng suy yếu. Đáp án: Trong năm 1917, chiến tranh thế giới thứ nhất đang diễn ra, các nước đế quốc đang bận tập trung cho cuộc chiến nên chưa can thiệp vào cách mạng Nga ⇒ Đây là điều kiện khách quan thuận lợi để cách mạng tháng Hai và tháng Mười năm 1917 bùng nổ và giành thắng lợi. Đáp án cần chọn là: C Chú ý Sau khi cách mạng Nga thành công, Nhà nước Nga Xô viết mới kí với riêng Đức hòa ước Brét Litốp (3-3-1918), Nga rút khỏi chiến tranh đế quốc. Câu 34: Hình thái vận động của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 có điểm gì đặc biệt? A.   Diễn ra đồng thời ở cả nông thôn và thành thị B.    Nổ ra ở thành thị sau đó phát triển về nông thôn C.    Nổ ra ở nông thôn rồi tiến ra thành thị D.   Chỉ diễn ra ở khu vực thành thị lớn Đáp án: Điểm đặc biệt trong hình thái vận động động của cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là nổ ra ở thành thị (cuộc khởi nghĩa ở Pê-tơ-rô-grát, Mát-xcơ-va) sau đó phát triển về các địa phương. Đến cuối tháng 3-1918, chính quyền Xô viết đã giành được thắng lợi hoàn toàn trên khắp đất nước Đáp án cần chọn là: B Câu 35: Thắng lợi của cách mạng tháng Mười Nga (1917) có tác động như thế nào đến việc giải quyết cuộc khủng hoảng về đường lối ở Việt Nam? A.   Mở ra một khả năng mới cho việc giải quyết khủng hoảng B.    Bước đầu giải quyết cuộc khủng hoảng C.    Giải quyết thành công cuộc khủng hoảng D.   Giải quyết về cơ bản cuộc khủng hoảng Đáp án: - Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 không chỉ là một cuộc cách mạng vô sản mà còn là một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc khi nó đã giải phóng các dân tộc thuộc địa trong đế quốc Nga khỏi ách thống trị của Nga hoàng. - Việt Nam đầu thế kỉ XX đang lâm vào cuộc khủng hoảng sâu sắc về đường lối khi con đường cứu nước theo hệ tư tưởng phong kiến, dân chủ tư sản đều không thành công. Yêu cầu lịch sử đặt ra là phải tìm kiếm một con đường cứu nước mới. Thắng lợi của cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đã mở ra một khả năng mới, một con đường mới - con đường cách mạng vô sản cho việc giải quyết sự bế tắc của bài toán độc lập tự do ở Việt Nam Đáp án cần chọn là: A Câu 36: Ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga đối với cách mạng Việt Nam A.   Vạch ra kẻ thù chính cho cách mạng Việt Nam. B.    Để lại nhiều bài học kinh nghiệm về phương pháp đấu tranh. C.    Nước Nga có điều kiện giúp đỡ ViệtNam về vật chất lẫn tinh thần. D.   Chỉ ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam. Đáp án: Cách mạng tháng Mười Nga 1917 giành thắng lợi đã giải phóng các dân tộc thuộc địa trong đế quốc Nga. Giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc được giải phóng khỏi ách áp bức, bóc lột, đứng lên làm chủ vận mệnh đất nước và vận mệnh của mình. Lần đầu tiên, một cuộc cách mạng do giai cấp vô sản lãnh đạo đã giành thắng lợi. ⇒ Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 thành công đã cổ vũ mạnh mẽ và chỉ ra con đường đúng đắn đi đến thắng lợi cuối cùng trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân các nước thuộc địa và phụ thuộc, trong đó có Việt Nam. Đáp án cần chọn là: D Câu 37: Tính chất của cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga là A.   Cách mạng xã hội chủ nghĩa. B.    Cách mạng dân chủ vô sản. C.    Cách mạng dân tộc dân chủ. D.   Cách mạng dân chủ tư sản. Đáp án: Cách mạng tháng hai là cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới: Làm nhiệm vụ của cách mạng dân chủ tư sản do giai cấp vô sản lãnh đạo, sau khi thắng lợi sẽ chuyển lên cách mạng xã hội chủ nghĩa. ⇒ Cách mạng tháng Mười là cách mạng xã hội chủ nghĩa. Đáp án cần chọn là: A Câu 38: Nhiệm vụ của cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là A.   Lật đổ chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản, giành chính quyền về tay giai cấp vô sản, xây dựng chế độ mới. B.    Đưa nước Nga ra khỏi cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất, tạo điều kiện cho nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển. C.    Lật đổ chế độ phong kiến do Nga Hoàng đứng đầu, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển. D.   Lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế do Nga Hoàng đứng đầu, đưa nước Nga đi theo con đường tư bản chủ nghĩa. Đáp án: Sau cách mạng tháng Hai (1917), chế độ phong kiến được lật đổ nhưng lại xuất hiện tình trạng hai chính quyền song song tồn tại: chính phủ tư sản lâm thời và Xô viết đại biểu công nhân, nông dân, binh lính. Tuy nhiên, hai chính quyền đại diện cho quyền lợi của các giai cấp, tầng lớp khác nhau ⇒ Cần lật đổ chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản, giành chính quyền về tay giai cấp vô sản, xây dựng chế độ mới. Đây là nhiệm vụ của cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917. Đáp án cần chọn là: A Câu 39: Đâu là nhiệm vụ hàng đầu của chính quyền Xô Viết sau Cách mạng? A.   Cải cách hiệu quả bộ máy chính quyền cũ. B.    Đập tan bộ máy nhà nước cũ của giai cấp Tư sản và địa chủ. C.    Đàm phán để xây dựng bộ máy chính quyền mới. D.   Xây dựng quân đội Xô viết hùng mạnh. Đáp án: Nhiệm vụ hàng đầu của chính quyền Xô viết là đập tan bộ máy nhà nước cũ của giai cấp tư sản và địa chủ, khẩn trương xây dựng bộ máy nhà nước mới của những người lao động. Đáp án cần chọn là: B Câu 40: Mục tiêu trong Luận cương tháng Tư của Lê-nin là gì? A.   Chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa. B.    Tạo điều kiện cho giai cấp tư sản phát triển. C.    Chuyển từ chế độ phong kiến sang cách mạng dân chủ tư sản D.   Duy trì chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản. Đáp án: Trước tình thế đấ nước có hai chính quyền song song tồn tại, tháng 4-1917, luận cương của Lê-nin đã được đọc trước Trung ương đảng Bônsêvích, chỉ ra mục tiêu và đường lối chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa. Đáp án cần chọn là: A Câu 41: Tại sao nói thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga đã thay đổi cục diện thế giới? A.   Phá bỏ mọi xiềng xích áp bức trên thế giới. B.    Hệ thống tư bản chủ nghĩa không còn là một hệ thống duy nhất trên thế giới. C.    Đưa nước Nga Xô Viết trở thành “thành trì của cách mạng thế giới”. D.   Xóa bỏ chế độ phong kiến Nga hoàng, xây dựng nhà nước Xô viết. Đáp án: Cách mạng tháng Mười Nga 1917 giành thắng lợi dẫn đến sự ra đời của Nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới làm cho Chủ nghĩa tư bản không còn là một hệ thống hoàn chỉnh bao trùm thế giới. Trên thế giới đã phân chia thành hai hệ thống xã hội đối lập: Xã hội chủ nghĩa và Tư bản chủ nghĩa. Bên cạnh đó, cuộc cách mạng thành công đã cổ vũ mạnh mẽ và chỉ ra con đường đúng đắn đi đến thắng lợi cuối cùng trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân các nước thuộc địa và phụ thuộc. Đáp án cần chọn là: B Câu 42: Cách mạng tháng Mười Nga đã thay đổi cục diện chính trị thế giới như thế nào? A.   Thành lập chế độ xã hội chủ nghĩa, làm cho hệ thống tư bản chủ nghĩa không còn là duy nhất. B.    Tạo điều kiện cho sự ra đời các tổ chức vô sản quốc tế. C.    Nhân dân lao động Nga lần đầu tiên được làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. D.   Cổ vũ và để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc. Đáp án: Cách mạng tháng Mười Nga 1917 giành thắng lợi dẫn đến sự ra đời của Nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới làm cho Chủ nghĩa tư bản không còn là một hệ thống hoàn chỉnh bao trùm thế giới. Trên thế giới đã phân chia thành hai hệ thống xã hội đối lập: Xã hội chủ nghĩa và Tư bản chủ nghĩa. Bên cạnh đó, cuộc cách mạng thành công đã cổ vũ mạnh mẽ và chỉ ra con đường đúng đắn đi đến thắng lợi cuối cùng trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân các nước thuộc địa và phụ thuộc. Đáp án cần chọn là: A Câu 43: “Giống như Mặt trời chói lọi, cách mạng thảng Mười Nga chiếu sảng nhất năm châu, thức tỉnh hàng triệu hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên Trái Đất”. Câu nói đó của ai? A.   Lê-nin. B.    Hồ Chí Minh. C.    Xta-lin. D.   Mao Trạch Đông. Đáp án: Câu nói của chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện vai trò to lớn của cách mạng tháng Mười đối với Việt Nam. Khi Nguyễn Ái Quốc đọc được “Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lê nin” là khi tìm ra con đường cứu nước cho dân tộc, con đường cách mạng vô sản. Cách mạng tháng Mười chính là cái mốc quan trọng đánh dấu bước chuyển mình của loài người, bước từ kỉ nguyên nô lệ sang kỷ nguyên con người làm chủ vận mệnh của mình, tạo nên bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử nhân loại. Xuyên suốt trong quá trình hoạt động của mình Chỉ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định: “Cách mạng tháng Mười mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc và cả loài người, thời đại quá độ từ chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới”. Đối với dân tộc Việt Nam nói riêng cũng như các dân tộc bị áp bức trên thế giới nói chung như mặt trời chói lọi, chiếu sáng và thức tỉnh hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên thế giới. Đáp án cần chọn là: B Câu 44: “Phải lật đổ chính phủ Nga hoàng để tổ chức nước Cộng hòa dân chủ Nga, thực hiện ngày làm 8 giờ và trao toàn bộ ruộng đất cho nông dân”. Đó là lời kêu gọi của tổ chức nào? A.   Ban chấp hành Đảng bộ Pê-tơ-rô-grát. B.    Đảng Công nhân Xã hội dân chủ Nga. C.    Quốc tế thứ nhất. D.   Quốc tế thứ hai. Đáp án: Sau khi cuộc cách mạng dân chủ tư sản 1905 - 1907 thất bại, nước Nga vẫn là một đế quốc quân chủ chuyên chế, đứng đầu là Nga hoàng Ni-cô-lai II. Năm 1914, Nga hoàng đã đẩy nhân dân Nga vào cuộc chiến tranh đế quốc, gây nên những hậu quả nghiêm trọng cho đất nước: kinh tế suy sụp; quân đội thiếu vũ khí và lương thực, liên tiếp thua trận, mất đất ... Mọi nỗi khổ (đè nặng lên các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là nông dân, công nhân Nga và hơn 100 dân tộc trong đế quốc Nga. Phong trào phản đối chiến tranh, đòi lật đổ chế độ Nga hoàng lan rộng khắp nơi. Chính phủ Nga hoàng ngày càng trở nên bất lực, không còn khả năng tiếp tục thống trị được nữa. Không thể chờ đợi và im lặng hơn được nữa ... Không có lối thoát nào khác ngoài cuộc đấu tranh của nhân dân. “Phải lật đổ chính phủ Nga hoàng để tổ chức nước Cộng hòa dân chủ Nga, thực hiện ngày làm 8 giờ và trao lại toàn bộ ruộng đất cho nông dân”. (Trích truyền đơn kêu gọi đấu tranh của Ban chấp hành Đảng bộ Pê-tơ-rô-grát ngày 14-2-1917). Đáp án cần chọn là: A    

Các bài viết liên quan

Bài 3: Điện trường và cường độ điện trường-Đường sức điện

30 View

Bài 1: Điện tích Định luật Cu-lông

23 View

Bài 46 : Luyện tập : Anđehit - Xeton- Axit cacboxylic

24 View

Các bài viết được xem nhiều nhất

Theo dõi Captoc trên

Khoa học xã hội

Facebook Group

270.000 members

Khoa học tự nhiên

Facebook Group

96.000 members