Bài 5: Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian

Trả lời câu hỏi  trang 73 :

Hình chiếu song song của một hình vuông có thể là hình bình hành được không? Lời giải Hình chiếu song song của một hình vuông có thể là hình bình hành Trả lời câu hỏi  trang 73 : Hình 2.67 có thế là hình chiếu song song của hình lục giác đều được không? Vì sao? Lời giải Hình 2.67 không thể là hình chiếu song song của hình lục giác đều vì Lục giác đều ABCDEF có O là giao điểm các đường chéo Ta có: AO // BC Trên hình 2.67 không biểu diễn được điều đó (Phép chiếu song song biến hai đường thằng song song thành hai đường thẳng song song hoặc trùng nhau)

Trả lời câu hỏi  trang 74 :

Trong các hình 2.68, hình nào biểu diễn cho hình lập phương? Lời giải Hình a biểu diễn hình lập phương

Trả lời câu hỏi  trang 75 :

Các hình 2.69a, 2.69c, 2.69c là hình biểu diễn của tam giác nào? Lời giải Hình 2.69a là hình biểu diễn của tam giác đều Hình 2.69b là hình biểu diễn của tam giác cân Hình 2.69c là hình biểu diễn của tam giác vuông Trả lời câu hỏi trang 75 : Các hình 2.70a, 2.70b, 2.70c, 2.70d là hình biểu diễn của các hình bình hành nào (hình bình hành, hình thoi, hình vuông, hình chữ nhật)? Giải bài tập Toán 11 | Giải Toán lớp 11 Lời giải Hình 2.70a biểu diễn hình bình hành Hình 2.70b biểu diễn hình vuông Hình 2.70c biểu diễn hình thoi Hình 2.70d biểu diễn hình chữ nhật Trả lời câu hỏi trang 75 : Cho hai mặt phẳng (α) và (β) song song với nhau. Đường thẳng a cắt (α) và (β) lần lượt tại A và C. Đường thẳng b song song với a cắt (α) và (β) lần lượt tại B và D. Hình 2.72 minh họa nội dung trên đúng hay sai? Lời giải Sai vì Ta có định lí 3 trang 67: cho hai mặt phẳng song song. Nếu một mặt phẳng cắt mặt phẳng này thì cũng cắt mặt phẳng kia và hai giao tuyến song song Theo đề bài ta có: (α) // (β) a//b nên A,B,C,D thuộc mặt phẳng AB là giao tuyến của (α) và (ABDC) CD là giao tuyến của (β) và (ABDC) ⇒ AB // CD (theo định lí) Hình 2.72 không biểu diễn được AB // CD  

Các bài viết liên quan

Bài 3: Điện trường và cường độ điện trường-Đường sức điện

80 View

Bài 1: Điện tích Định luật Cu-lông

83 View

Bài 46 : Luyện tập : Anđehit - Xeton- Axit cacboxylic

82 View

Các bài viết được xem nhiều nhất

Theo dõi Captoc trên

Khoa học xã hội

Facebook Group

270.000 members

Khoa học tự nhiên

Facebook Group

96.000 members