Bài 28 : Bài thực hành số 3 : Phân tích định tính nguyên tố. Điều chế và tính chất của metan

I - Nội dung thí nghiệm và cách tiến hành

Thí nghiệm 1. Xác định định tính cacbon và hidro

- Tiến hành thí nghiệm: + Trộn đều 0,2g saccarozo với 1-2g CuO và cho vào ống nghiệm khô + Thêm 1g CuO để ohur kín hỗn hợp + Nhồi 1 nhúm bông có rắc 1 ít bột CuO lên phần trên của ống nghiệm + Lắp ống nghiệm như hình 4.1 trang 90 sgk Hóa 11 + Đun hỗn hợp phản ứng - Hiện tượng: (Các bạn nên quan sát hình 4.1 trang 90 sgk Hóa 11) + Nung nóng hỗn hợp, bột CuSO4 khan từ màu trắng chuyển sang màu xanh. + Xuất hiện kết tủa trắng trong ống nghiệm chứa Ca(OH)2 + Một phần hỗn hợp còn lại trong ống nghiệm chuyển màu đỏ. - Giải thích: Khi đun nóng hỗn hợp, phản ứng hóa học xảy ra: Chất hữu cơ + CuO → CO2 + H2O + Bột đồng sunfat (màu trắng) chuyển màu xanh do hơi nước vừa mới sinh đã kết hợp với CuSO4 khan tạo thành muối ngậm nước CuSO4.5H2O ⇒ Xác nhận có H (hiđro) có trong hợp chất cần nghiên cứu. + Khí CO2 tác dụng với Ca(OH)2 tạo thành kết tủa CaCO3 ≥ Xác nhận có C (cacbon) có trong hợp chất cần nghiên cứu.. + Kết luận: Trong hợp chất hữu cơ có C, H.

Thí nghiệm 2. Điều chế và thử một tính chất của metan

- Tiến hành thí nghiệm: + Trộn đều natri axetat với vôi tôi xút theo tỉ lệ khối lượng 1:2, cho 4-5g hỗn hợp vừa trộn vào ống nghiệm khô có nút và ống dẫn khí + Lắp dụng cụ như hình 5.2 + Đun nóng đáy ống nghiệm bằng đèn cồn + Thay ống dẫn khí bằng ống vuốt nhọn rồi đốt khí thoát ra. Quan sát màu ngọn lửa + Dẫn dòng khí lần lượt vào dd Br2 hoặc dd thuốc tím. Quan sát hiện tượng - Hiện tượng: + Đưa que diêm đang cháy tới đầu ống dẫn khí vuốt nhọn, CH4 được dẫn ra từ ống nghiệm bốc cháy với ngọn lửa xanh nhạt. + Đưa mặt đế sứ vào phía trên ngọn lửa, có các giọt nước đọng trên mặt sứ. + Đưa đầu ống dẫn khí sục vào các dung dịch KMnO4 và nước brom, không có hiện tượng mất màu. - Giải thích: + Đốt CH4 cháy tạo ra CO2 và H2O, tỏa nhiều nhiệt, CH4 cháy với ngọn lửa xanh. PTHH: CH4 + 2O2 → CO2 + H2O (H = -890kJ) + CH4 không làm mất màu dung dịch KMnO4 và nước brom, chứng tỏ không xảy ra phản ứng.

Các bài viết liên quan

Bài 3: Điện trường và cường độ điện trường-Đường sức điện

72 View

Bài 1: Điện tích Định luật Cu-lông

73 View

Bài 46 : Luyện tập : Anđehit - Xeton- Axit cacboxylic

72 View

Các bài viết được xem nhiều nhất

Theo dõi Captoc trên

Khoa học xã hội

Facebook Group

270.000 members

Khoa học tự nhiên

Facebook Group

96.000 members