10 đề thi học kỳ 1 Lịch sử 12 trắc nghiệm có đáp án

Mã ID: 6036

10 đề thi học kỳ 1 Lịch sử 12 trắc nghiệm có đáp án. Captoc.vn giới thiệu quý thầy cô và các bạn tài liệu 10 đề thi học kỳ 1 Lịch sử 12 trắc nghiệm có đáp án. Tài liệu gồm 37 trang, thầy cô và các bạn xem và tải về ở bên dưới.

Mua sách tại những trang thương mại điện tử uy tín

10 đề thi học kỳ 1 Lịch sử 12 trắc nghiệm có đáp án. Captoc.vn giới thiệu quý thầy cô và các bạn tài liệu 10 đề thi học kỳ 1 Lịch sử 12 trắc nghiệm có đáp án. Tài liệu gồm 37 trang, thầy cô và các bạn xem và tải về ở bên dưới.

Trích dẫn tài liệu:

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (8,0 điểm)

Câu 1: Nội dung nào dưới đây không phải là ý nghĩa ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam 1930?

A. chấm dứt thời kì khủng hoảng về đường lối đấu tranh đúng đắn và giai cấp tiên tiến lãnh đạo cách mạng.

B. chứng tỏ cách mạng Việt Nam phát triển mạnh theo Cách mạng vô sản.

C. mở ra một bước ngoặt lịch sử vĩ đại của cách mạng Việt Nam.

D. làm cho cách mạng Việt Nam trở thành một bộ phận của cách mạng thế giới.

Câu 2: Đâu là ý nghĩa ra đời của ba tổ chức cộng sản năm 1929?

A. là điều kiện trực tiếp dẫn đến sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam .

B. chấm dứt thời kì khủng hoảng về đường lối đấu tranh của cách mạng Việt Nam.

C. là xua thế khách quan của cuộc vận động giải phóng dân tộc.

D. là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam.

Câu 3: Xô viết Nghệ Tĩnh có hình thức tổ chức và hoạt động giống với

A. chính quyền kiểu mới

B. công xã Pa ri

C. các Xô viết ở Nga trong Cách mạng tháng 10 -1917

D. xô viết ở Nga trong cách mạng tháng 2-1917

Câu 4: Để bù đắp cho cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933, thực dân pháp đã làm gì ở Việt Nam?

A. tăng cường khai thác thuộc địa

B. đầu tư khai thác mỏ và lập đồn điền

C. hạ giá thóc gạo, tăng thuế, kìm hảm công nghiệp.

D. đầu tư vốn xây dựng nhà máy, xí nghiệp nhỏ.

Câu 5: Sự kiện nào dưới đây đã tạo nên cuộc khủng hoảng chính trị sâu sắc ở Đông Dương trong năm 1945?

A. Phát xít Đức đầu hàng Đồng minh. B. Quân Pháp âm mưu phản công quân Nhật.

C. Nhật đảo chính Pháp. D. Nhật nhảy vào Đông Dương.

Câu 6: Điểm mới trong chủ trương giải quyết vấn đề dân tộc của Đảng Cộng sản Đông Dương tại Hội nghị lần 8 (5-1941) so với Hội nghị tháng11-1939?

A. giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc.

B. đặt vấn đề giải phóng dân tộc trong phạm vị từng nước.

C. đặt vấn đề giải phóng dân tộc là mục tiêu số một của cách mạng.

D. đẩy mạnh đấu tranh vũ trang, tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền.

Câu 7: Nội  dung chủ yếu trong bước thứ nhất của kế hoạch Nava là gì?

A. Phòng ngự chiến lược ở hai miền Bắc - Nam.

vdung

B. Phòng ngự chiến lược ở miền Nam, tấn công chiến lược ở miền Bắc.

C. Phòng ngự chiến lược ở Bắc bộ, tấn công chiến lược ở trung bộ, nam Đông Dương.

D. Tấn công chiến lược ở hai miền Bắc - Nam.

Câu 8: Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản diễn ra từ ngày 6-1-1930?

A. đào tạo thanh niên giác ngộ cách mạng.

B. chủ trì Hội nghị, soạn thảo Cương lĩnh chính trị đầu tiên của ĐCSVN.

C. soạn thảo Luận cương chính trị để Hội nghị thông qua.

D. truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam.

Đừng Đọc!!!

Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên CAPTOC.vn bằng cách gửi về:

Email: hotro@captoc.vn

Bình luận

Tài liệu liên quan

Đề Thi Và Đáp Án Ngữ Văn 12 Học Kì 1 Năm 2024 - Đề 2

Đề Thi Và Đáp Án Ngữ Văn 12 Học Kì 1 Năm 2024 - Đề 2

378 View

Đề cương ôn tập môn Sinh 12 học kì 1 năm 2024

Đề cương ôn tập môn Sinh 12 học kì 1 năm 2024

173 View

Đề thi HK1 môn Hóa 12 năm học 2023-2024 có đáp án - Đề 7

Đề thi HK1 môn Hóa 12 năm học 2023-2024 có đáp án - Đề 7

166 View

Đề thi HK1 Sinh 12 năm học 2023-2024 có đáp án

Đề thi HK1 Sinh 12 năm học 2023-2024 có đáp án

153 View

Bộ đề ôn thi HK1 môn Hóa 12 năm 2023-2024 có đáp án - Bộ 1
Trắc nghiệm ôn tập Hóa 12 HK1 theo từng mức độ

Trắc nghiệm ôn tập Hóa 12 HK1 theo từng mức độ

142 View

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn tập kỳ 1 Hóa 12 năm 2023-2024

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn tập kỳ 1 Hóa 12 năm 2023-2024

124 View

Đề thi học kỳ 1 môn Hóa lớp 12 năm học 2023-2024 có đáp án - Đề 9
Đề cương ôn tập học kỳ 1 Lịch Sử 12 năm 2023-2024

Đề cương ôn tập học kỳ 1 Lịch Sử 12 năm 2023-2024

243 View

10 đề thi học kỳ 1 Lịch sử 12 trắc nghiệm có đáp án

10 đề thi học kỳ 1 Lịch sử 12 trắc nghiệm có đáp án

133 View

Đề thi HK1 môn Văn 12 năm học 2023-2024 có đáp án - Đề 1

Đề thi HK1 môn Văn 12 năm học 2023-2024 có đáp án - Đề 1

204 View

Đề Thi Và Đáp Án Ngữ Văn 12 Học Kì 1 Năm 2024 - Đề 7

Đề Thi Và Đáp Án Ngữ Văn 12 Học Kì 1 Năm 2024 - Đề 7

392 View

Tài liệu được xem nhiều nhất

Phân dạng các bài toán trong đề tuyển sinh lớp 10 môn Toán (2022 – 2023)
Đề kiểm tra giữa HK1 môn sinh 12 có đáp án - Đề 5

Đề kiểm tra giữa HK1 môn sinh 12 có đáp án - Đề 5

134 View

10 đề ôn tập kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán 12

10 đề ôn tập kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán 12

84 View

Phương pháp giải toán Năng lượng mạch LC

Phương pháp giải toán Năng lượng mạch LC

149 View

Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 Lịch sử phát triển từ đề minh hoạ – Đề 1
Phương pháp giải bài tập trao đổi chéo kép sinh học lớp 12
Đề thi thử 2024 môn Văn bám sát đề minh họa có lời giải chi tiết đề 3
Bộ đề ôn thi tốt nghiệp THPT 2024 Sinh học có đáp án (Bộ 1)
Chuyên đề Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ôn thi tốt nghiệp THPT
Đề tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán năm 2023 – 2024 sở GD&ĐT Phú Thọ
Đề HSG Toán 10 năm 2022 – 2023 trường chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai
Đề thi thử TN THPTQG môn Lịch sử 2024 có đáp án - Đề 5

Đề thi thử TN THPTQG môn Lịch sử 2024 có đáp án - Đề 5

154 View