Đề kiểm tra giữa học kỳ 2 môn sinh 12 có đáp án - Đề 2

Mã ID: 5960

Đề kiểm tra giữa học kỳ 2 môn sinh 12 có đáp án - Đề 2. Captoc.vn giới thiệu quý thầy cô và các bạn tài liệu Đề kiểm tra giữa học kỳ 2 môn sinh 12 có đáp án - Đề 2. Tài liệu gồm 05 trang, thầy cô và các bạn xem và tải về ở bên dưới.

Mua sách tại những trang thương mại điện tử uy tín

Đề kiểm tra giữa học kỳ 2 môn sinh 12 có đáp án - Đề 2. Captoc.vn giới thiệu quý thầy cô và các bạn tài liệu Đề kiểm tra giữa học kỳ 2 môn sinh 12 có đáp án - Đề 2. Tài liệu gồm 05 trang, thầy cô và các bạn xem và tải về ở bên dưới.

Trích dẫn tài liệu:

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm) 

Câu 1: Tiến hóa lớn là quá trình

A. hình thành các nhóm phân loại trên loài.

B. hình thành loài mới.

C. không làm biến đổi tần số alen của quần thể.

D. chỉ làm biến đổi kiểu hình không làm biến đổi kiểu gen.

Câu 2: Một quần thể ngẫu phối có cấu trúc di truyền ở thế hệ xuất phát là: 0,6AA : 0,2Aa : 0,2aa. Theo lí thuyết, khi quần thể đạt trạng thái cân bằng di truyền thì có thành phần kiểu gen là:

A. 0.0225AA : 0,2550Aa : 0,7225aa.

B. 0.36 AA : 0,48 Aa : 0,16aa.

C. 0,6 AA : 0,2 Aa : 0,2 aa.

D. 0,49AA : 0,42Aa : 0,09aa.

Câu 3: Khi nói về nhân tố tiến hóa, nhân tố tiến hóa nào sau đây làm thay đổi tần số alen của quần thể rất chậm

A. các yếu tố ngẫu nhiên. B. đột biến.

C. giao phối không ngẫu nhiên. D. chọn lọc tự nhiên.

Câu 4: Thành phần axit amin ở chuỗi β-Hb ở người và tinh tinh giống nhau chứng tỏ 2 loài này có cùng nguồn gốc. Đây là ví dụ về

A. bằng chứng sinh học phân tử. B. bằng chứng tế bào học

C. bằng chứng trực tiếp. D. bằng chứng giải phẫu so sánh.

Câu 5: Tiến hoá nhỏ là quá trình

A. hình thành các nhóm phân loại trên loài.

B. biến đổi kiểu hình của quần thể dẫn tới sự hình thành loài mới.

C. biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể dẫn tới sự hình thành loài mới.

D. không làm biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể.

Câu 6: Cách li trước hợp tử là ngăn cản

A. tạo con lai bất thụ. B. sự thụ tinh.

C. tạo ra hợp tử. D. tạo ra hợp tử không phát triển.

Câu 7: Loài cỏ Spartina có bộ nhiễm sắc thể 2n = 120 được xác định gồm bộ nhiễm sắc thể của loài cỏ gốc châu Âu 2n = 50 và bộ nhiễm sắc thể của loài cỏ gốc châu Mĩ 2n = 70. Loài cỏ Spartina được hình thành bằng con đường

A. lai xa và đa bội hóa. B. địa lí. C. tự đa bội hóa. D. sinh thái.

Câu 8: Khi nói về bằng chứng giải phẫu so sánh, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Cơ quan tương đồng là những cơ quan có nguồn gốc khác nhau, nằm ở những vị trí tương ứng trên cơ thể và có kiểu cấu tạo giống nhau.

B. Các cơ quan tương đồng  phản ánh sự tiến hóa đồng quy.

C. Cơ quan tương tự là những cơ quan có nguồn gốc khác nhau nhưng đảm nhiệm những chức phận giống nhau và có hình thái tương tự nhau.

D. Cơ quan thoái hóa là cơ quan thay đổi cấu tạo phù hợp với chức năng.

Đừng Đọc!!!

Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên CAPTOC.vn bằng cách gửi về:

Email: hotro@captoc.vn

Bình luận

Tài liệu liên quan

Đề kiểm tra giữa HK2 Tiếng Anh 12 năm 2023-2024 có đáp án - Đề 3
Đề thi giữa học kỳ 2 Lý 12 năm 2023-2024 có đáp án (Đề 4)
Bộ đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Tiếng Anh 12 năm 2023-2024 có đáp án
Bộ đề thi giữa kì 2 Hóa 12 có đáp án năm học 2023-2024

Bộ đề thi giữa kì 2 Hóa 12 có đáp án năm học 2023-2024

155 View

Đề kiểm tra giữa học kỳ 2 Hóa 12 có đáp án - Đề 3

Đề kiểm tra giữa học kỳ 2 Hóa 12 có đáp án - Đề 3

179 View

Đề cương ôn tập môn Hóa 12 giữa học kỳ 2 năm học 2023-2024
Đề cương ôn tập Hóa 12 giữa học kỳ 2 năm học 2023-2024
Đề cương ôn thi Địa 12 giữa HK1 năm 2023-2024 trắc nghiệm
Bộ đề thi giữa học kỳ 2 Sinh 12 năm 2024 có đáp án

Bộ đề thi giữa học kỳ 2 Sinh 12 năm 2024 có đáp án

116 View

Đề kiểm tra giữa học kỳ 2 môn Sử 12 có đáp án - Đề 3
Đề thi giữa HK1 Tiếng Anh 12 năm học 2023 - 2024 có đáp án - Đề 2
Đề thi giữa HK1 Vật lí 12 năm 2023-2024 có đáp án

Đề thi giữa HK1 Vật lí 12 năm 2023-2024 có đáp án

226 View

Tài liệu được xem nhiều nhất

18 đề thi thử thpt Quốc gia môn vật lý có đáp án và lời giải
Chủ đề đọc và biến đổi đồ thị ôn thi tốt nghiệp THPT môn Toán
Đề thi giữa kì 1 Toán 12 năm 2023 – 2024 trường THPT Đinh Tiên Hoàng – Ninh Bình
Đề Thi Thử Tốt Nghiệp 2023 Môn Vật Lí THPT Hàn Thuyên – Bắc Ninh lần 2
60 câu trắc nghiệm cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội (1975-2000)
Đề thi thử THPT Quốc gia Ngữ văn 2024 có đáp án - Đề 1

Đề thi thử THPT Quốc gia Ngữ văn 2024 có đáp án - Đề 1

342 View

Chuyên đề trắc nghiệm bất phương trình logarit

Chuyên đề trắc nghiệm bất phương trình logarit

143 View

Đề thi HK2 môn Địa 12 năm học 2023-2024 có đáp án

Đề thi HK2 môn Địa 12 năm học 2023-2024 có đáp án

124 View

Đề học kỳ 2 Toán 12 năm 2022 – 2023 trường THPT Nguyễn Trường Tộ – TT Huế
Tuyển Chọn 10 Đề Thi Thử THPT QG 2024 Môn Lý Có Đáp Án-Tập 5
Đề HSG Toán 12 năm 2022 – 2023 trường THCS & THPT Thống Nhất – Thanh Hóa
Đề thi học sinh giỏi Văn 12 năm 2024 có đáp án - Đề 9

Đề thi học sinh giỏi Văn 12 năm 2024 có đáp án - Đề 9

342 View