Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2024 môn Lịch sử (Đề 7)

Mã ID: 6081

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2024 môn Lịch sử (Đề 7). Captoc.vn giới thiệu quý thầy cô và các bạn tài liệu Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2024 môn Lịch sử (Đề 7). Tài liệu gồm 04 trang, thầy cô và các bạn xem và tải về ở bên dưới.

Mua sách tại những trang thương mại điện tử uy tín

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2024 môn Lịch sử (Đề 7). Captoc.vn giới thiệu quý thầy cô và các bạn tài liệu Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2024 môn Lịch sử (Đề 7). Tài liệu gồm 04 trang, thầy cô và các bạn xem và tải về ở bên dưới.

Trích dẫn tài liệu:
 
Câu 1: Sự kiện lịch sử nào sau đây diễn ra trong phong trào dân tộc dân chủ từ năm 1925-1930 ở Việt Nam?

A. Thành lập Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông. B. thành lập Công hội đỏ.       C. Thành lập đội tự vệ đỏ.     D. Thành lập Liên hiệp các dân tộc thuộc địa.

Câu 2: Trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919-1929), thực dân Pháp đầu tư nhiều vốn nhất vào ngành nào sau đây?

A. Ngoại thương B. Công nghiệp nhẹ. C. Công nghiệp nặng. D. Nông nghiệp.

Câu 3: Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương (5-1941) quyết định thay tên các Hội phản đế thành

A. Hội cứu quốc. B. Cứu quốc quân. C. Giải phóng quân. D. Vệ quốc đoàn.

Câu 4: Một nội dung trong chiến lược “Cam kết và mở rộng” của Mĩ những năm 90 của thế kỉ XX là

A. đàn áp phong trào giải phóng dân tộc.

B. ngăn chặn, tiến tới xóa bỏ chủ nghĩa xã hội.

C. tăng cường khôi phục và phát triển sức mạnh kinh tế.

D. khống chế, chi phối các nước đồng minh phụ thuộc.

Câu 5: Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5-1941) đã khắc phục hạn chế của Luận cương chính trị tháng 10-1930 qua việc xác định

A. nhiệm vụ giải phóng dân tộc phải giải quyết trong phạm vi toàn Đông Dương.

B. giải phóng dân tộc là nhiệm vụ duy nhất của cách mạng tư sản dân quyền.

C. lực lượng tham gia cách mạng là giai cấp công nhân và giai cấp nông dân.

D. sử dụng bạo lực cách mạng để đánh đổ ách thống trị của đế quốc và phong kiến.

Câu 6: Nội dung nào sau đây thuộc bối cảnh lịch sử của phong trào dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam?

A. Kinh tế Việt Nam trên đà phục hồi và phát triển.

B. Chính quyền thực dân Pháp thi hành chính sách khủng bố.

C. Nhân dân Đông Dương chịu hai tầng áp bức của Nhật Pháp.

D. Cuộc chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ và lan rộng.

Câu 7: Nội dung nào sau đây không đúng khi đánh giá về phong trào cách mạng 1936 – 1939 ở Việt Nam?

A. Là cuộc vận động dân chủ rộng rãi, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia.

B. Mục tiêu đòi tự do dân chủ, cơm áo và hoà bình có tính sách lược.

C. Nhiệm vụ chiến lược là chống đế quốc và phong kiến.

D. Có hình thức đấu tranh phong phú, quyết liệt, không ảo tưởng vào kẻ thù của dân tộc.

Câu 8: Trong năm đầu sau khi thành lập, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa  không có thuận lợi cơ bản nào sau đây?

A. Chính phủ liên hiệp kháng chiến được thành lập.

B. Có Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh sáng suốt lãnh đạo.

C. Phong trào giải phóng dân tộc dâng cao ở nhiều nước thuộc địa.

D. Hệ thống xã hội chủ nghĩa đang hình thành.

Đừng Đọc!!!

Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên CAPTOC.vn bằng cách gửi về:

Email: hotro@captoc.vn

Bình luận

Tài liệu liên quan

Đề thi thử tốt nghiệp 2024 Địa lí có đáp án - Đề 7
Đề thi thử môn Sinh 2023 THPT Hàn Thuyên lần 1

Đề thi thử môn Sinh 2023 THPT Hàn Thuyên lần 1

152 View

Đề thi thử THPT Tiếng Anh 2024 có đáp án (Đề 14)

Đề thi thử THPT Tiếng Anh 2024 có đáp án (Đề 14)

145 View

Đề thi thử THPT quốc gia môn Văn năm 2024 - Đề 7

Đề thi thử THPT quốc gia môn Văn năm 2024 - Đề 7

382 View

Đề thi thử môn lý theo cấu trúc đề minh họa NH 2023-2024 (Đề 8)
Bộ đề chuẩn cấu trúc thi thử Tốt nghiệp THPT Quốc gia 2023 môn Ngữ văn – Đề 5
Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa 2024 - Đề 9

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa 2024 - Đề 9

80 View

Đề thi thử tốt nghiệp 2024 Địa lí có đáp án - Đề 6
Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2024 môn Lịch sử (Đề 2)

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2024 môn Lịch sử (Đề 2)

77 View

Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 Lịch sử phát triển từ đề minh hoạ – Đề 4
Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2024 môn Lịch sử (Đề 9)

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2024 môn Lịch sử (Đề 9)

51 View

Đề thi thử môn lý theo cấu trúc đề minh họa NH 2023-2024 (Đề 2)

Tài liệu được xem nhiều nhất

Đề thi thử môn lý theo cấu trúc đề minh họa NH 2023-2024 (Đề 10)
Đề cuối kỳ 1 Toán 10 năm 2022 – 2023 trường THPT chuyên Quốc học Huế
Đề cương học kỳ 2 Toán 12 năm 2022 – 2023 trường THPT Bắc Thăng Long – Hà Nội
Phương pháp giải toán Sóng dừng

Phương pháp giải toán Sóng dừng

71 View

Đề thi giữa học kỳ 1 Toán 11 Cánh diều giải chi tiết-Đề 2
Đề khảo sát Toán 12 lần 3 năm 2022 – 2023 trường THPT Kim Liên – Hà Nội
Hệ thống bài tập trắc nghiệm cực trị hàm số cơ bản – vận dụng – vận dụng cao
Đề thi thử tốt nghiệp THPT Lịch Sử theo đề minh họa 2024 - Đề 5
Bộ đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán 11 năm học 2023-2024 có đáp án
Đề giữa học kỳ 1 Toán 11 năm 2023 – 2024 trường THPT Nguyễn Du – TP HCM
Chuyên đề dãy số - cấp số cộng và cấp số nhân Toán 11 CTST
Đề tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán năm 2023 – 2024 sở GD&ĐT Quảng Ngãi