Tài liệu có phí

-8%

Đề thi thử GDCD 2023 trường THPT Hồng Lĩnh lần 1

Mã ID: YD05

550.000

Thời gian sale còn 3 ngày

KÌ THI THỬ TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2021 (LẦN 3)
Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI
Môn thi thành phần: GIÁO DỤC CÔNG DÂN
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Mua sách tại những trang thương mại điện tử uy tín