SOẠN VĂN - VĂN MẪU CHO LỚP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Để giúp các em học sinh học tốt môn Tiếng Việt và Ngữ Văn, Captoc.vn giới thiệu tới các em các bài soạn văn và văn mẫu hay để tham khảo bao gồm: Giải Tiếng Việt và Văn mẫu lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5; Soạn Văn và Văn mẫu lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12 theo chương trình sách giáo khoa mới. Hy vọng các bài soạn văn và văn mẫu này sẽ giúp ích các em trong quá trình học tập.

Tiểu học

Lớp 4

Trung học cơ sở

Lớp 7

Trung học phổ thông