Bíp kíp chống liệt ‘lụi’ môn Lịch sử thi THPT Quốc gia 2023 đạt 5 điểm không cần học thuộc ôn thi cấp tốc lịch sử tốt nghiệp 2023.