Văn mẫu lớp 7 Kết nối tri thức Chân trời sáng tạo Cánh diều học kì 1 học kì 2 hay nhất

 Văn mẫu lớp 7 Học kì 1 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

Văn mẫu TƯỞNG TƯỢNG MÌNH LÀ MỘT CÁI CÂY MỘT BÔNG HOA HOẶC MỘT CON VẬT CƯNG TRONG NHÀ VÀ VIẾT KHOẢNG 5 CÂU THỂ HIỆN CẢM XÚC KHI HÓA THÂN VÀO CHÚNG văn mẫu 7 học kì 1 Chân trời sáng tạo, Văn mẫu LÀM MỘT BÀI THƠ BỐN CHỮ HOẶC NĂM CHỮ THỂ HIỆN CẢM XÚC CỦA EM VỀ MỘT SỰ VẬT HIỆN TƯỢNG NÀO ĐÓ CỦA THIÊN NHIÊN HOẶC CUỘC SỐNG văn mẫu 7 học kì 1 Chân trời sáng tạo, Văn mẫu CHỦ ĐỀ BẢN TIN HỌC TẬP NGỮ VĂN THÁNG NÀY CỦA TRƯỜNG EM LÀ: “VẺ ĐẸP CỦA NHỮNG BÀI THƠ” EM VỪA ĐỌC ĐƯỢC MỘT BÀI THƠ BỐN CHỮ HOẶC NĂM CHỮ RẤT HAY VÀ MUỐN VIẾT ĐOẠN VĂN KHOẢNG 200 CHỮ ĐỂ CHIA SẺ CẢM XÚC VỀ BÀI THƠ ĐÓ VỚI CÁC BẠN. HÃY THỰC HIỆN DỰ ĐỊNH CỦA MÌNH VÀ GỬI ĐOẠN VĂN ĐẾN BAN BIÊN TẬP BẢN TIN văn mẫu 7 học kì 1 Chân trời sáng tạo, Văn mẫu CHỌN MỘT BÀI THƠ BỐN CHỮ HOẶC NĂM CHỮ MÀ EM YÊU THÍCH VÀ VIẾT ĐOẠN VĂN CHIA SẺ CẢM XÚC CỦA MÌNH VỀ BÀI THƠ ĐÓ văn mẫu 7 học kì 1 Chân trời sáng tạo, Văn mẫu TRONG HAI VĂN BẢN: CHÓ SÓI VÀ CHIÊN CON CHÓ SOI VÀ CỪU NON EM THÍCH VĂN BẢN NÀO HƠN? VÌ SAO? VIẾT MỘT ĐOẠN VĂN KHOẢNG 4 ĐẾN 5 CÂU NÊU CẢM NHẬN CỦA EM VỀ VĂN BẢN ẤY văn mẫu 7 học kì 1 Chân trời sáng tạo, Văn mẫu VIẾT BÀI VĂN KỂ LẠI MỘT SỰ VIỆC CÓ THẬT LIÊN QUAN ĐẾN NHÂN VẬT HOẶC SỰ KIỆN LỊCH SỬ MÀ EM CÓ DỊP TÌM HIỂU văn mẫu 7 học kì 1 Chân trời sáng tạo, Văn mẫu VIẾT BÀI VĂN KỂ LẠI MỘT TRUYỆN NGỤ NGÔN văn mẫu 7 học kì 1 Chân trời sáng tạo, Văn mẫu CẢM NHẬN CỦA EM VỀ BÀI CA DAO: TRONG ĐẦM GÌ ĐẸP BẰNG SEN/ LÁ XANH BÔNG TRẮNG LẠI CHEN/ NHỊ VÀNG NHỊ VÀNG BÔNG TRẮNG LÁ XANH/ GẦN BÙN MÀ CHẲNG HÔI TANH MÙI BÙN văn mẫu 7 học kì 1 Chân trời sáng tạo, Văn mẫu VĂN BẢN TRÊN ĐÃ GIÚP EM HIỂU THÊM ĐIỀU GÌ VỀ BÀI CA DAO TRONG ĐẦM GÌ ĐẸP BẰNG SEN? HÃY VIẾT ĐOẠN VĂN (KHOẢNG 150 ĐẾN 200 CHỮ) TRÌNH BÀY SUY NGHĨ CỦA MÌNH văn mẫu 7 học kì 1 Chân trời sáng tạo, Văn mẫu HÃY GIỚI THIỆU VỚI CÁC BẠN MỘT NHÂN VẬT VĂN HỌC ĐÃ ĐỂ LẠI CHO EM ẤN TƯỢNG SÂU SẮC BẰNG MỘT ĐOẠN VĂN văn mẫu 7 học kì 1 Chân trời sáng tạo, Văn mẫu EM HÃY VIẾT BÀI VĂN (KHOẢNG 400 ĐẾN 500 CHỮ) PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM MỘT NHÂN VẬT VĂN HỌC MÀ EM CÓ ẤN TƯỢNG SÂU SẮC văn mẫu 7 học kì 1 Chân trời sáng tạo, Văn mẫu “Ờ MÀ THẬT VẬY SAO CỨ PHẢI LÀ LÁ SEN MỚI GÓI ĐƯỢC CỐM? MÀ SAO CỨ PHẢI LÀ RƠM TƯƠI CỦA CÂY LÚA MỚI ĐEM BUỘC ĐƯỢC GÓI CỐM?” HÃY VIẾT TỪ 3- 5 CÂU TRÌNH BÀY CÁCH LÍ GIẢI CỦA EM VỀ CÂU NÓI TRÊN văn mẫu 7 học kì 1 Chân trời sáng tạo chi tiết và hay nhất, Văn mẫu VIẾT ĐOẠN VĂN NÊU CẢM NHẬN CỦA EM KHI ĐỌC VĂN BẢN MÙA THU VỀ TRÙNG KHÁNH NGHE HẠT DẺ HÁT văn mẫu 7 học kì 1 Chân trời sáng tạo, Văn mẫu VIẾT BÀI VĂN TRÌNH BÀY CẢM XÚC ĐỐI VỚI MỘT SỰ VIỆC ĐỂ LẠI CHO EM ẤN TƯỢNG SÂU SẮC văn mẫu 7 học kì 1 Chân trời sáng tạo, Văn mẫu VIẾT VĂN BẢN THUYẾT MINH VỀ MỘT QUY TẮC HAY LUẬT LỆ CỦA MỘT HOẠT ĐỘNG MÀ EM VÀ CÁC BẠN TRONG LỚP QUAN TÂM văn mẫu 7 học kì 1 Chân trời sáng tạo

Văn mẫu lớp 7 Học kì 2 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

Văn mẫu TỰ HỌC KHÔNG CẦN SỰ TRỢ GIÚP CỦA NGƯỜI KHÁC EM HÃY VIẾT MỘT ĐOẠN VĂN (KHOẢNG 100 CHỮ) ĐỂ TRAO ĐỔI VỀ Ý KIẾN NÀY văn mẫu 7 học kì 2 Chân trời sáng tạo, Văn mẫu KÍ ỨC NGÀY ĐẦU TIÊN ĐI HỌC LÀ ẤN TƯỢNG KHÓ PHAI TRONG TÂM TRÍ MỖI NGƯỜI EM HÃY CHIA SẺ NHỮNG KỈ NIỆM ẤY VỚI CÁC BẠN văn mẫu 7 học kì 2 Chân trời sáng tạo, Văn mẫu HÃY VIẾT BÀI VĂN NGHỊ LUẬN (KHOẢNG 400 CHỮ) VỀ MỘT VẤN ĐỀ TRONG ĐỜI SỐNG MÀ EM QUAN TÂM văn mẫu 7 học kì 2 Chân trời sáng tạo, Văn mẫu EM HÃY HÌNH DUNG MỘT TÌNH HUỐNG GIAO TIẾP CÓ THỂ SỬ DỤNG CÁC CÂU TỤC NGỮ TRÊN SAU ĐÓ VIẾT MỘT ĐOẠN ĐỐI THOẠI HOẶC MỘT ĐOẠN VĂN VỀ TÌNH HUỐNG NÀY VỚI ĐỘ DÀI KHOẢNG 5 6 CÂU văn mẫu 7 học kì 2 Chân trời sáng tạo, Văn mẫu HÃY VIẾT BÀI VĂN NGHỊ LUẬN (KHOẢNG 400 CHỮ) TRÌNH BÀY SUY NGHĨ CỦA EM VỀ MỘT CÂU TỤC NGỮ HOẶC DANH NGÔN BÀN VỀ MỘT VẤN ĐỀ TRONG ĐỜI SỐNG văn mẫu 7 học kì 2 Chân trời sáng tạo, Văn mẫu NÊU MỘT VÀI ƯU ĐIỂM CỦA TRÒ CHƠI DÂN GIAN SO VỚI TRÒ CHƠI CÓ SỬ DỤNG CÁC THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ văn mẫu 7 học kì 2 Chân trời sáng tạo, Văn mẫu HÃY TƯỞNG TƯỢNG EM LÀ NGƯỜI GỌT ĐƯỢC BÁT HOA THỦY TIÊN ĐẸP KHI ĐƯỢC NGẮM THÀNH QUẢ CỦA MÌNH EM CÓ CẢM XÚC NHƯ THẾ NÀO văn mẫu 7 học kì 2 Chân trời sáng tạo, Văn mẫu VIẾT TƯỜNG TRÌNH LẠI VỀ MỘT SỰ VIỆC XẢY RA NGOÀI Ý MUỐN MÀ EM ĐÃ CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA văn mẫu 7 học kì 2 Chân trời sáng tạo, Văn mẫu EM HÃY VIẾT ĐOẠN VĂN KHOẢNG 100 CHỮ VỀ SỰ KÌ DIỆU CỦA TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA CON NGƯỜI văn mẫu 7 học kì 2 Chân trời sáng tạo, Văn mẫu EM HÃY VIẾT MỘT ĐOẠN VĂN (TỪ 150 – 200 CHỮ) ĐỂ TÓM TẮT MỘT VĂN BẢN NGHỊ LUẬN HOẶC MỘT TRUYỆN NGẮN MÀ EM YÊU THÍCH văn mẫu 7 học kì 2 Chân trời sáng tạo, Văn mẫu TÌNH CẢM CỦA BÉ VÀ MẸ DÀNH CHO NHAU GỢI CHO EM SUY NGHĨ GÌ VỀ TÌNH CẢM GIỮA NHỮNG NGƯỜI THÂN TRONG GIA ĐÌNH HÃY VIẾT MỘT ĐOẠN VĂN NGẮN ĐỂ BÀY TỎ SUY NGHĨ CỦA EM văn mẫu 7 học kì 2 Chân trời sáng tạo, Văn mẫu HÃY THỂ HIỆN TÌNH CẢM CỦA EM ĐỐI VỚI THIÊN NHIÊN LOÀI VẬT THEO CÁCH MÀ EM THẤY PHÙ HỢP NHẤT văn mẫu 7 học kì 2 Chân trời sáng tạo, Văn mẫu VIẾT BÀI VĂN BÀY TỎ CẢM XÚC CỦA EM VỀ MỘT NGƯỜI MÀ EM YÊU QUÝ văn mẫu 7 học kì 2 Chân trời sáng tạo, Văn mẫu TRAO ĐỔI Ý KIẾN VỀ HAI CÂU TỤC NGỮ MỘT GIỌT MÁU ĐÀO HƠN AO NƯỚC LÃ BÁN ANH EM XA MUA LÁNG GIẾNG GẦN văn mẫu 7 học kì 2 Chân trời sáng tạo, Văn mẫu VIẾT BÀI VĂN BÀY TỎ CẢM XÚC VỀ MỘT NGƯỜI BẠN TỐT MÀ ĐÃ LÂU EM CHƯA GẶP LẠI văn mẫu 7 học kì 2 Chân trời sáng tạo, Văn mẫu VIẾT BÀI VĂN BÀY TỎ CẢM XÚC VỀ VĂN BẢN TRUYỆN ĐÃ HỌC văn mẫu 7 học kì 2 Chân trời sáng tạo, Văn mẫu VIẾT BÀI VĂN PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM NHÂN VẬT TRONG MỘT VĂN BẢN TRUYỆN MÀ EM ĐÃ HỌC văn mẫu 7 học kì 2 Chân trời sáng tạo

Văn mẫu lớp 7 Học kì 1 CÁNH DIỀU

Văn mẫu NÊU LÊN NHỮNG NÉT ĐẶC SẮC VỀ NỘI DUNG VÀ NGHỆ THUẬT CỦA VĂN BẢN “NGƯỜI ĐÀN ÔNG CÔ ĐỘC GIỮA RỪNG” văn mẫu 7 học kì 1 Cánh diều, Văn mẫu TRONG TRUYỆN “BUỔI HỌC CUỐI CÙNG” EM THÍCH NHẤT NHÂN VẬT HOẶC CHI TIẾT HÌNH ẢNH NÀO văn mẫu 7 học kì 1 Cánh diều, Văn mẫu VIẾT MỘT ĐOẠN VĂN (KHOẢNG 5-7 DÒNG) TRÌNH BÀY Ý KIẾN CỦA EM VỀ TÁC DỤNG CỦA VIỆC SỬ DỤNG CÁC TỪ NGỮ ĐỊA PHƯƠNG TRONG MỘT VĂN BẢN MÀ EM ĐÃ HỌC HOẶC ĐÃ ĐỌC văn mẫu 7 học kì 1 Cánh diều, Văn mẫu NÊU CẢM NHẬN CỦA EM VỀ CÁC CÂU THƠ SAU: GIẤY ĐỎ BUỒN KHÔNG THẮM MỰC ĐỌNG TRONG NGHIÊN SẦU… / LÁ VÀNG RƠI TRÊN GIẤY NGOÀI GIỜI MƯA BỤI BAY THEO EM NHỮNG CÂU THƠ ĐÓ TẢ CẢNH HAY TẢ TÌNH? VÌ SAO? văn mẫu 7 học kì 1 Cánh diều, Văn mẫu VIẾT ĐOẠN VĂN NÊU SUY NGHĨ CỦA EM SAU KHI ĐỌC VĂN BẢN “DỌC ĐƯỜNG XỨ NGHỆ” văn mẫu 7 học kì 1 Cánh diều, Văn mẫu CÁC EM ĐÃ HỌC VÀ ĐỌC NHIỀU CÂU CHUYỆN LỊCH SỬ HÃY VIẾT BÀI VĂN KỂ VỀ SỰ VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN MỘT NHÂN VẬT HOẶC SỰ KIỆN LỊCH SỬ MÀ EM YÊU THÍCH văn mẫu 7 học kì 1 Cánh diều, Văn mẫu DỰA VÀO VĂN BẢN Ở MỤC “ĐỊNH HƯỚNG” EM HÃY ĐÓNG VAI NHẠC SĨ VĂN CAO VIẾT BÀI VĂN KỂ LẠI SỰ RA ĐỜI CỦA BÀI HÁT “TIẾN QUÂN CA” văn mẫu 7 học kì 1 Cánh diều, Văn mẫu VIẾT BÀI VĂN TRÌNH BÀY Ý KIẾN THẾ NÀO LÀ LÒNG NHÂN HẬU VỊ THA? văn mẫu 7 học kì 1 Cánh diều, Văn mẫu VIẾT BÀI VĂN TRÌNH BÀY Ý KIẾN THẾ NÀO LÀ LÒNG DŨNG CẢM văn mẫu 7 học kì 1 Cánh diều, Văn mẫu VIẾT BÀI VĂN TRÌNH BÀY Ý KIẾN GIÁO DỤC TRONG GIA ĐÌNH CÓ VAI TRÒ QUAN TRỌNG NHƯ THẾ NÀO? văn mẫu 7 học kì 1 Cánh diều, Văn mẫu NÊU SUY NGHĨ CỦA EM VỀ LÒNG YÊU NƯỚC SAU KHI ĐỌC CÁC VĂN BẢN NHƯ “NGƯỜI ĐÀN ÔNG CÔ ĐỘC GIỮA RỪNG” (ĐOÀN GIỎI) “DỌC ĐƯỜNG XỨ NGHỆ” (SƠN TÙNG) “BUỔI HỌC CUỐI CÙNG” (ĐÔ-ĐÊ) văn mẫu 7 học kì 1 Cánh diều, Văn mẫu NÊU CẢM NHẬN CỦA EM VỀ HÌNH ẢNH CON NGƯỜI NAM BỘ SAU KHI ĐỌC VĂN BẢN “NGƯỜI ĐÀN ÔNG CÔ ĐỘC GIỮA RỪNG” (ĐOÀN GIỎI) văn mẫu 7 học kì 1 Cánh diều, Văn mẫu TRÌNH BÀY SUY NGHĨ CỦA EM TRƯỚC SỰ VIỆC XI-MÔNG ĐỘT NGỘT ĐỀ NGHỊ BÁC PHI-LÍP LÀM BỐ CỦA MÌNH TRONG VĂN BẢN “BỐ CỦA XI-MÔNG”văn mẫu 7 học kì 1 Cánh diều, Văn mẫu QUAN SÁT NGƯỜI THÂN TRONG GIA ĐÌNH CỦA MÌNH QUA NĂM THÁNG EM THẤY NGƯỜI THÂN CÓ NHỮNG THAY ĐỔI NHƯ THẾ NÀO EM CÓ CẢM XÚC GÌ KHI NHẬN RA NHỮNG THAY ĐỔI ẤY văn mẫu 7 học kì 1 Cánh diều, Văn mẫu VIẾT BÀI THƠ BỐN CHỮ VỀ NGƯỜI THÂN TRONG GIA ĐÌNH HAY MỘT KỈ NIỆM CỦA EM VỚI NGƯỜI THÂN BẠN BÈ HOẶC BÀI THƠ NĂM CHỮ VỀ MỘT LOÀI VẬT CÂY CỐI MÀ EM YÊU THÍCH văn mẫu 7 học kì 1 Cánh diều, Văn mẫu VIẾT MỘT ĐOẠN VĂN (KHOẢNG 6 – 8 DÒNG) NÊU CẢM XÚC CỦA EM SAU KHI ĐỌC BÀI THƠ MỘT MÌNH TRONG MƯA văn mẫu 7 học kì 1 Cánh diều, Văn mẫu NHÂN VẬT NÀO TRONG VĂN BẢN BẠCH TUỘC ĐỂ LẠI CHO EM NHIỀU ẤN TƯỢNG NHẤT? HÃY MIÊU TẢ (KHOẢNG 4 – 5 DÒNG) HOẶC VẼ TRÊN GIẤY CHÂN DUNG NHÂN VẬT NÀY văn mẫu 7 học kì 1 Cánh diều, Văn mẫu HÃY VIẾT ĐOẠN VĂN BỘC LỘ CẢM XÚC CỦA EM SAU KHI ĐỌC MỘT TRONG CÁC BÀI THƠ “MẸ” (ĐỖ TRUNG LAI “ÔNG ĐỒ” (VŨ ĐÌNH LIÊN) “TIẾNG GÀ TRƯA” (XUÂN QUỲNH)văn mẫu 7 học kì 1 Cánh diều, Văn mẫu TỪ CÂU CHUYỆN “BẠCH TUỘC” (TRÍCH HAI VẠN DẶM DƯỚI ĐÁY BIỂN) EM RÚT RA BÀI HỌC GÌ KHI GẶP NHỮNG TÌNH HUỐNG KHÓ KHĂN VÀ THỬ THÁCH NGUY HIỂM TRONG CUỘC SỐNG văn mẫu 7 học kì 1 Cánh diều, Văn mẫu NÊU CẢM NGHĨ CỦA EM SAU KHI HỌC VĂN BẢN BẠCH TUỘC (VÉC-NƠ) TRONG ĐÓ CÓ SỬ DỤNG PHÓ TỪ VÀ SỐ TỪ XÁC ĐỊNH NGHĨA MÀ PHÓ TỪ SỐ TỪ BỔ SUNG CHO DANH TỪ TRUNG TÂM TRONG ĐOẠN VĂN ĐÓ văn mẫu 7 học kì 1 Cánh diều, Văn mẫu VIẾT BÀI VĂN BIỂU CẢM VỀ MỘT SỰ VIỆC HOẶC NHÂN VẬT MÀ EM CÓ ẤN TƯỢNG HOẶC YÊU THÍCH TRONG ĐOẠN TRÍCH “BẠCH TUỘC” (VÉC-NƠ) ĐÃ HỌC văn mẫu 7 học kì 1 Cánh diều, Văn mẫu CÓ NGƯỜI CHO RẰNG SỰ VIỆC VÀ CON NGƯỜI ĐƯỢC KỂ TRONG VĂN BẢN “BẠCH TUỘC” (VÉC-NƠ) HOẶC “CHẤT LÀM GỈ” (BRÉT-BƠ-RY) LÀ KHÔNG CÓ THỰC MỘT SỐ NGƯỜI LẠI CHO LÀ CÓ THỰC Ý KIẾN CỦA EM NHƯ THẾ NÀO?  văn mẫu 7 học kì 1 Cánh diều, Văn mẫu VIẾT MỘT ĐOẠN VĂN (KHOẢNG 6-8 DÒNG) TRẢ LỜI CÂU HỎI: VÌ SAO CUỐI ĐOẠN TRÍCH NHÂN VẬT “TÔI” LẠI “NGẮM NHÌN NGẪM NGHĨ CHIÊM NGƯỠNG MÀ TRONG LÒNG THẤY SỬNG SỐT VÀ KINH HÃI!” văn mẫu 7 học kì 1 Cánh diều, Văn mẫu TRÌNH BÀY SUY NGHĨ CỦA EM VỀ MỘT VĂN BẢN NGHỊ LUẬN ĐÃ HỌC TRONG ĐÓ CÓ SỬ DỤNG ÍT NHẤT MỘT VỊ NGỮ VÀ MỘT CHỦ NGỮ ĐƯỢC MỞ RỘNG BẰNG CỤM CHỦ VỊ văn mẫu 7 học kì 1 Cánh diều, Văn mẫu VIẾT BÀI VĂN PHÂN TÍCH NHÂN VẬT VÕ TÒNG TRONG ĐOẠN TRÍCH “NGƯỜI ĐÀN ÔNG CÔ ĐỘC GIỮA RỪNG” văn mẫu 7 học kì 1 Cánh diều, Văn mẫu EM THÍCH NHẤT ĐOẠN NÀO TRONG VĂN BẢN “VỀ BÀI THƠ ÔNG ĐỒ CỦA VŨ ĐÌNH LIÊN” (VŨ QUẦN PHƯƠNG) VIẾT ĐOẠN VĂN GIẢI THÍCH VÌ SAO? văn mẫu 7 học kì 1 Cánh diều, Văn mẫu VIẾT ĐOẠN VĂN (KHOẢNG 6-8 DÒNG) TÓM TẮT NHỮNG HIỂU BIẾT CỦA EM VỀ CA HUẾ văn mẫu 7 học kì 1 Cánh diều, Văn mẫu PHÁT BIỂU CẢM NGHĨ CỦA EM SAU KHI HỌC VĂN BẢN CA HUẾ TRONG ĐÓ CÓ SỬ DỤNG ÍT NHẤT MỘT TRẠNG NGỮ LÀ CỤM CHỦ – VỊ văn mẫu 7 học kì 1 Cánh diều, Văn mẫu VIẾT BÀI VĂN THUYẾT MINH VỀ MỘT SỐ QUY TẮC LUẬT LỆ CHO MỘT TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG HAY TRÒ CHƠI ĐÃ ĐƯỢC GIỚI THIỆU HOẶC CÁC HOẠT ĐỘNG HAY TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ CỦA ĐỊA PHƯƠNG EM văn mẫu 7 học kì 1 Cánh diều, Văn mẫu DỰA VÀO VĂN BẢN “NHỮNG NÉT ĐẶC SẮC TRÊN ĐẤT VẬT BẮC GIANG” GIỚI THIỆU MỘT SỐ QUY TẮC LUẬT LỆ CỦA HOẠT ĐỘNG ĐẤU VẬT Ở BẮC GIANG HOẶC Ở ĐỊA PHƯƠNG EM văn mẫu 7 học kì 1 Cánh diều, Văn mẫu PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM MỘT NHÂN VẬT TRONG TÁC PHẨM TRUYỆN ĐÃ HỌC Ở SÁCH NGỮ VĂN 7 CÁNH DIỀU TẬP MỘT MÀ EM CÓ ẤN TƯỢNG VÀ YÊU THÍCH văn mẫu 7 học kì 1 Cánh diều, Văn mẫu NÊU SUY NGHĨ VÀ CẢM XÚC CỦA EM SAU KHI ĐỌC HAI KHỔ THƠ TRÍCH TỪ BÀI THƠ “SANG THU” (HỮU THỈNH) SAU: “BỖNG NHẬN RA HƯƠNG ỔI …. VẮT NỬA MÌNH SANG THU” văn mẫu 7 học kì 1 Cánh diều

Văn mẫu lớp 7 Học kì 2 CÁNH DIỀU

Văn mẫu NÊU LÊN BÀI HỌC CHO BẢN THÂN TỪ CÂU CHUYỆN TRÊN TRONG ĐOẠN VĂN CÓ SỬ DỤNG THÀNH NGỮ ẾCH NGỒI ĐÁY GIẾNG văn mẫu 7 học kì 2 Cánh diều, Văn mẫu VIẾT VỀ MỘT CHỦ ĐỀ TỰ CHỌN TRONG ĐÓ CÓ SỬ DỤNG BIỆN PHÁP TU TỪ NÓI QUÁ HOẶC NÓI GIẢM NÓI TRÁNH văn mẫu 7 học kì 2 Cánh diều, Văn mẫu PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM NHÂN VẬT NGƯỜI THỢ MỘC TRONG TRUYỆN NGỤ NGÔN “ĐẼO CÀY GIỮA ĐƯỜNG” văn mẫu 7 học kì 2 Cánh diều, Văn mẫu KỂ LẠI TRUYỆN NGỤ NGÔN “ẾCH NGỒI ĐÁY GIẾNG” văn mẫu 7 học kì 2 Cánh diều, Văn mẫu KỂ LẠI MỘT CHI TIẾT MÀ EM THÍCH NHẤT TRONG TRUYỆN NGỤ NGÔN “THẦY BÓI XEM VOI” văn mẫu 7 học kì 2 Cánh diều, Văn mẫu GIẢI THÍCH NGHĨA CỦA TỪ “MẶT TRỜI” TRONG HAI DÒNG THƠ DƯỚI ĐÂY VÀ CHO BIẾT EM DỰA VÀO ĐÂU ĐỂ XÁC ĐỊNH ĐƯỢC NGHĨA CỦA MỖI TỪ ĐÓ: “NGÀY NGÀY MẶT TRỜI ĐI QUA TRÊN LĂNG / THẤY MỘT MẶT TRỜI TRONG LĂNG RẤT ĐỎ” (VIỄN PHƯƠNG) văn mẫu 7 học kì 2 Cánh diều, Văn mẫu GIẢI THÍCH NGHĨA CỦA CÁC TỪ IN ĐẬM TRONG HAI DÒNG THƠ DƯỚI ĐÂY VÀ CHO BIẾT EM DỰA VÀO ĐÂU ĐỂ XÁC ĐỊNH NGHĨA CỦA MỖI TỪ ĐÓ NGÀY NGÀY MẶT TRỜI ĐI QUA TRÊN LĂNG/ THẤY MỘT MẶT TRỜI TRONG LĂNG RẤT ĐỎ văn mẫu 7 học kì 2 Cánh diều, Văn mẫu NÊU LÊN CẢM XÚC CỦA EM SAU KHI ĐỌC MỘT TRONG CÁC BÀI THƠ “NHỮNG CÁNH BUỒM” (HOÀNG TRUNG THÔNG) “MÂY VÀ SÓNG” (TA-GO) “MẸ VÀ QUẢ” (NGUYỄN KHOA ĐIỀM) văn mẫu 7 học kì 2 Cánh diều, Văn mẫu SAU KHI HỌC BÀI THƠ “NHỮNG CÁNH BUỒM” (HOÀNG TRUNG THÔNG) CÓ BẠN CHO RẰNG: HÌNH ẢNH CÁNH BUỒM TRONG BÀI THƠ TƯỢNG TRƯNG CHO KHÁT VỌNG VƯƠN XA CỦA NGƯỜI CON LẠI CÓ BẠN CHO RẰNG: HÌNH ẢNH CÁNH BUỒM TƯỢNG TRƯNG CHO NHỮNG ƯỚC MƠ CHƯA ĐẠT ĐƯỢC CỦA NGƯỜI CHA Ý KIẾN CỦA EM NHƯ THẾ NÀO? TRÌNH BÀY Ý KIẾN CỦA EM BẰNG 1 BÀI VĂN văn mẫu 7 học kì 2 Cánh diều, Văn mẫu CÓ BẠN CHO RẰNG: CHỦ ĐỀ CỦA BÀI THƠ “MÂY VÀ SÓNG” (TA-GO) LÀ CA NGỢI TÌNH MẪU TỬ BẠN KHÁC LẠI CHO RẰNG: CHỦ ĐỀ CỦA BÀI THƠ ẤY CA NGỢI TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA EM NHỎ Ý KIẾN CỦA EM NHƯ THẾ NÀO? văn mẫu 7 học kì 2 Cánh diều, Văn mẫu VIẾT MỘT ĐOẠN VĂN KHOẢNG 6-8 DÒNG TRÌNH BÀY SUY NGHĨ CỦA EM SAU KHI ĐỌC BÀI THƠ “RỒI NGÀY MAI CON ĐI” (LÒ CAO NHUM) văn mẫu 7 học kì 2 Cánh diều, Văn mẫu NÊU CẢM NGHĨ CỦA EM VỀ MỘT VĂN BẢN NGHỊ LUẬN ĐÃ HỌC CHỈ RA TÍNH MẠCH LẠC VÀ CÁC BIỆN PHÁP LIÊN KẾT ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG ĐOẠN VĂN ĐÓ văn mẫu 7 học kì 2 Cánh diều, Văn mẫu GIẢI THÍCH VÌ SAO THẾ HỆ TRẺ CẦN PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG “UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN” văn mẫu 7 học kì 2 Cánh diều, Văn mẫu VIẾT BÀI VĂN NGHỊ LUẬN TRẢ LỜI CHO CÂU HỎI: THẾ NÀO LÀ YÊU NƯỚC? văn mẫu 7 học kì 2 Cánh diều, Văn mẫu VIẾT BÀI VĂN NGHỊ LUẬN TRẢ LỜI CHO CÂU HỎI: YÊU TIẾNG MẸ ĐẺ CÓ PHẢI LÀ YÊU NƯỚC? văn mẫu 7 học kì 2 Cánh diều, Văn mẫu VIẾT BĂN TRẢ LỜI CHO CÂU HỎI THẾ NÀO LÀ LỐI SỐNG GIẢN DỊ văn mẫu 7 học kì 2 Cánh diều, Văn mẫu VIẾT BÀI VĂN NGHỊ LUẬN TRẢ LỜI CHO CÂU HỎI: TẠI SAO CẦN TÔN TRỌNG ĐẠO LÍ UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN văn mẫu 7 học kì 2 Cánh diều, Văn mẫu VIẾT BÀI VĂN NGHỊ LUẬN VỀ VẤN ĐỀ CẦN BIẾT SỐNG VÌ NGƯỜI KHÁC văn mẫu 7 học kì 2 Cánh diều, Văn mẫu TRONG BÀI THƠ TIẾNG VIỆT NHÀ THƠ LƯU QUANG VŨ VIẾT: TIẾNG THA THIẾT NÓI THƯỜNG NGHE NHƯ HÁT DẤU HUYỀN TRẦM DẤU NGÃ CHÊNH VÊNH ĐOẠN THƠ TRÊN MUỐN NÓI VỀ VẺ ĐẸP GÌ CỦA TIẾNG VIỆT EM HÃY VIẾT MỘT ĐOẠN VĂN (KHOẢNG 7-8 DÒNG) NÊU LÊN SUY NGHĨ CỦA MÌNH VỀ VẺ ĐẸP ẤY văn mẫu 7 học kì 2 Cánh diều, Văn mẫu BÀI TẢN VĂN CHO NGƯỜI ĐỌC THẤY SỰ HI SINH THẦM LẶNG MÀ LỚN LAO CỦA NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG CUỘC CHIẾN TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC VẤN ĐỀ ẤY GỢI CHO EM SUY NGHĨ GÌ KHI SỐNG TRONG HÒA BÌNH văn mẫu 7 học kì 2 Cánh diều, Văn mẫu NÊU CẢM NGHĨ CỦA EM VỀ HÌNH ẢNH CÂY TRE ĐƯỢC TÁC GIẢ THỂ HIỆN TRONG BÀI TÙY BÚT CÂY TRE VIỆT NAM TRONG ĐÓ SỬ DỤNG ÍT NHẤT HAI TỪ HÁN VIỆT GIẢI THÍCH NGHĨA CỦA CÁC TỪ HÁN VIỆT ĐÓ văn mẫu 7 học kì 2 Cánh diều, Văn mẫu SỰ HI SINH THẦM LẶNG CỦA DÌ BẢY TRONG BÀI TẢN VĂN NGƯỜI NGỒI ĐỢI TRƯỚC HIÊN NHÀ CỦA TÁC GIẢ HUỲNH NHƯ PHƯƠNG văn mẫu 7 học kì 2 Cánh diều, Văn mẫu VIẾT MỘT ĐOẠN VĂN (KHOẢNG 6-8 DÒNG) ĐỀ XUẤT CÁCH BẢO VỆ CÁC LOÀI CHIM văn mẫu 7 học kì 2 Cánh diều, Văn mẫu GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÁC TỪ LOẠI HOẶC CÁC THÀNH PHẦN CÂU EM ĐÃ ĐƯỢC HỌC CHỈ RA MỘT THUẬT NGỮ ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG ĐOẠN VĂN văn mẫu 7 học kì 2 Cánh diều, Văn mẫu TÓM TẮT VĂN BẢN PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN CỦA CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM NGÀY XƯA THEO 2 YÊU CẦU: 5-6 DÒNG VÀ 10-12 DÒNG văn mẫu 7 học kì 2 Cánh diều, Văn mẫu CHO SỰ VIỆC SAU: EM VÀ MỘT BẠN TRONG LỚP CÓ XE ĐẠP GIỐNG NHAU MỘT HÔM TAN HỌC EM VỘI VỀ NÊN LẤY NHẦM XE CỦA BẠN BẠN ẤY RA VỀ KHÔNG THẤY XE NÊN ĐÃ BÁO BÁC BẢO VỆ VỀ VIỆC BỊ MẤT XE SAU KHI TÌM HIỂU BÁC BẢO VỆ ĐÃ BIẾT EM LẤY NHẦM XE CỦA BẠN VÀ YÊU CẦU EM VIẾT TƯỜNG TRÌNH EM HÃY VIẾT BẢN TƯỜNG TRÌNH GỬI CHO PHÒNG BẢO VỆ CỦA TRƯỜNG văn mẫu 7 học kì 2 Cánh diều, Văn mẫu PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG MÀ EM KÌ VỌNG TRONG TƯƠNG LAI LÀ GÌ HÃY NÊU NGẮN GỌN ĐẶC ĐIỂM VÀ CÔNG DỤNG CỦA PHƯƠNG TIỆN ĐÓ văn mẫu 7 học kì 2 Cánh diều, Văn mẫu EM HÃY NÊU SUY NGHĨ CẢM XÚC VÀ LÍ DO YÊU THÍCH CỦA BẢN THÂN ĐỐI VỚI MỘT BÀI THƠ ĐÃ HỌC Ở SÁCH NGỮ VĂN 7 TẬP 2 văn mẫu 7 học kì 2 Cánh diều, Văn mẫu CÓ Ý KIẾN CHO RẰNG ĂN MẶC SINH HOẠT HẰNG NGÀY GIẢN DỊ LÀ BIỂU HIỆN CỦA LỐI SỐNG LẠC HẬU QUÊ MÙA EM CÓ TÁN THÀNH SUY NGHĨ NÀY KHÔNG? HÃY NÊU Ý KIẾN CỦA MÌNH VÀ ĐƯA RA CÁC LÍ LẼ BẰNG CHỨNG ĐỂ LÀM SÁNG TỎ Ý KIẾN ẤY văn mẫu 7 học kì 2 Cánh diều