Cấu trúc Đề thi THPT Quốc gia 2023 tất cả các môn chính thức của Bộ giáo dục mới nhất

Cấu trúc Đề thi THPT Quốc gia 2023 tất cả các môn chính thức của Bộ giáo dục mới nhất giúp học sinh lớp 12 có cái nhìn tổng quát về đề thi THPT Quốc gia 2023.

1. Cấu trúc đề thi THPT Quốc gia 2023 môn Toán

Đề thi môn Toán không có thay đổi về số lượng câu hỏi trong mỗi mã đề (50 câu hỏi). 45 câu hỏi trong số đó thuộc về kiến thức lớp 12 và 5 câu hỏi còn lại thuộc về kiến thức lớp 11.

Như vậy, hầu hết kiến thức có trong đề thi THPT quốc gia môn Toán đều rơi vào kiến thức lớp 12. Tuy nhiên, trong những kỳ thi vô cùng cạnh tranh như thi tốt nghiệp THPT, thí sinh không nên chủ quan và đánh rơi điểm ở những câu có kiến thức lớp 11. Để quan sát chi tiết hơn cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán, thí sinh có thể tham khảo bảng sau:

STT Tên chuyên đề  Số lượng câu hỏi Tổng
Kiến thức lớp 12
1 Ứng dụng đạo hàm trong khảo sát hàm số 10 câu 45 câu
2 Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và Logarit 8 câu
3 Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng 7 câu
4 Chương số phức 6 câu
Khối đa diện 3 câu
6 Khối tròn xoay 3 câu
Hình học không gian Oxyz 8 câu
Kiến thức lớp 11
Cấp số cộng, cấp số nhân 1 câu 5 câu
9 Tổ hợp, xác suất 2 câu
10  Hình học không gian 2 câu

2. Cấu trúc đề thi THPT Quốc gia 2023 môn Ngữ Văn

Cấu trúc đề thi môn Ngữ văn vẫn giữ nguyên như mọi năm, với hai phần chi tiết như sau:

– Đọc hiểu (3 điểm): đề thi sẽ đưa ra một đoạn văn mẫu và từ đó đặt ra các câu hỏi với độ khó được phân hóa theo từng câu, yêu cầu thí sinh giải quyết một vấn đề được đặt ra từ đoạn văn bên trên.

– Làm văn (7 điểm): 

  • Câu 1 của phần làm văn sẽ là về nghị luận xã hội. Thí sinh cần phân tích kỹ đề để hiểu được yêu cầu của đề là nghị luận về hiện tượng đời sống hoặc nghị luận về một tư tưởng đạo lí.​ Tùy theo đề yêu cầu viết đoạn văn thuộc dạng nào mà thí sinh sẽ có cách tiếp cận khác nhau. 
  • Câu 2 của phần làm văn sẽ là về nghị luận văn học. Lĩnh vực này rất rộng nên thí sinh cần trước hết nắm vững kiến thức cơ bản của các tác phẩm văn học có khả năng thi. Thêm vào đó, trong quá trình ôn luyện thí sinh cố gắng làm thật nhiều đề để làm quen với một số dạng nghị luận văn học phổ biến như: làm rõ ý kiến, cảm nhận về tác phẩm, so sánh…

3. Cấu trúc đề thi THPT Quốc gia 2023 môn Tiếng Anh

Trong vòng 60 phút, thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh sẽ cố gắng hoàn thành 50 câu hỏi, với lượng kiến thức thuộc các dạng bài quen thuộc sau:

STT Các dạng bài Số lượng câu hỏi Điểm
1 Ngữ âm 4 0.8
2 Chọn từ để hoàn thành câu 15 3.0
3 Chọn từ để hoàn thành đoạn văn 5 1.0
4 Tình huống giao tiếp 2 0.4
5 Tìm từ đồng nghĩa – trái nghĩa 4 0.8
6 Tìm lỗi sai trong câu 3 0.6
7 Xác định câu đồng nghĩa, kết hợp câu 5 1.0
8 Đọc – hiểu 12 2.4

4. Cấu trúc đề thi THPT Quốc gia 2023 môn Vật Lí

40 câu hỏi phân hóa từ mức độ vận dụng thấp cho đến vận dụng cao sẽ là mục tiêu mà các thí sinh tham dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023 môn Vật lí cần vượt qua. Lượng kiến thức trọng tâm của bài thi này sẽ nằm phần lớn ở kiến thức lớp 12 với 36 câu hỏi trắc nghiệm, kiến thức lớp 11 sẽ được nhắc đến trong 4 câu hỏi còn lại. Chi tiết về các dạng kiến thức thí sinh tham khảo qua bảng sau: Cấu trúc Đề thi THPT Quốc gia 2023 tất cả các môn chính thức của Bộ giáo dục mới nhất.

Lớp Chương Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao Tổng
Lớp 12 Dao động cơ 2 1 1 2 6
Sóng cơ 2 1 1 1 5
Sóng điện tử 1 1 1 0 3
Điện xoay chiều 2 2 0 3 7
Sóng ánh sáng 2 1 1 1 5
Lượng tử ánh sáng 1 2 1 1 5
Vật lý hạt nhân 2 2 1 0 5
Điện tích, điện trường 0 1 0 0 1
Lớp 11 Dòng điện không đổi 0 0 1 0 1
Từ trường, cảm ứng điện từ 0 1 0 0 1
Quang học 0 0 1 0 1

5. Cấu trúc đề thi THPT Quốc gia 2023 môn Hóa Học

Hóa học chưa bao giờ là một môn dễ dàng và cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT môn Hóa học cũng như vậy – vô cùng phức tạp. Mặc dù có cùng cấu trúc 40 câu hỏi trắc nghiệm, kiến thức môn Hóa học ngoài tập trung ở chương trình lớp 12 (37 câu hỏi), kiến thức lớp 11 (2 câu hỏi) thì còn có cả kiến thức lớp 10 (1 câu hỏi). Về chi tiết các chương học trong đề thi và mức độ khó dễ của các câu hỏi, thí sinh có thể tham khảo trong bảng sau:

STT Chương Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao
1 Sự điện ly 0 1 0 0
Cacbon – Silic 1 0 0 0
Đại cương hóa hữu cơ và Hidrocacbon 0 1 2 0
4 Ancol – Phenol 0 0 1 0
5 Andehit – Axit  cacboxylic 0 0 0 1
6 Este – Lipit 1 0 3 1
7 Cacbohidrat 0 1 1 0
8 Amin, Aminoaxit, Peptit, Protein 1 1 0 1
9 Polime 1 1 0 0
10  Đại cương kim loại 1 1 1 2
11 Kim loại kiềm, kiềm thổ và nhôm 2 1 2 1
12 Sắt và Crom – Hợp chất của chúng 2 0 1 0
13  Phân biệt – Nhận biết 1 0 2 0
14 Tổng hợp hóa hữu cơ/ vô cơ 1 0 1 0
15 Hình vẽ thí nghiệm 0 0 1 0
16 Bài toán đồ thị 0 0 1 0

6. Cấu trúc đề thi THPT Quốc gia 2023 môn Sinh học

Với lượng kiến thức lớn của chương trình Sinh học bậc THPT, 40 câu hỏi trong đề thi sẽ chỉ tập trung vào 9 chuyên đề trọng tâm thuộc kiến thức lớp 11 và lớp 12. Chi tiết tên các chuyên đề và số lượng câu hỏi của mỗi chuyên đề, thí sinh có thể tham khảo trong bảng sau:

Chuyên đề Số lượng câu hỏi
Cơ chế di truyền và biến dị 7
Quy luật di truyền 12
Di truyền quần thể 2
Ứng dụng di truyền học 2
Di truyền người 1
Tiến hóa 5
Sinh thái 7
Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật 2
Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật 2

7. Cấu trúc đề thi THPT Quốc gia 2023 môn Lịch Sử

Đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn Lịch sử ngoài việc chú trọng vào đặt câu hỏi về lịch sử Việt Nam thì cũng có không ít câu hỏi về lịch sử thế giới. Trong 40 câu hỏi, được phân hóa từ mức độ nhận biết đến vận dụng cao, thí sinh cần nắm bắt được những mốc sự kiện như sau:

STT Chương Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao
1 Cách mạng tháng 10 Nga; Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô 1 0 0 0
Sự hình thành trật tự thế giới mới sau CTTG II (1945 – 1949) 0 1 0 0
3 Liên Xô và các nước Đông Âu, Liên bang Nga 1 0 0 0
4 Các nước thuộc châu Á, châu Phi, châu Mỹ Latin (1945 – 2000) 1 2 0 1
Mỹ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 – 2000) 1 1 0 0
Quan hệ quốc tế (1945 – 2000) 0 0 2 1
7 Việt Nam từ năm 1858 – 1918 0 2 1 1
8 Việt Nam từ năm 1919 – 1930 2 1 0 1
9 Việt Nam từ 1930 – 1945 2 2 2 1
10 Việt Nam từ 1945 – 1954 1 1 1 1
11  Việt Nam từ 1954 – 1975 2 3 1 2
12  Việt Nam từ 1975 – 2000 1 0 0 0

8. Cấu trúc đề thi THPT Quốc gia 2023 môn Địa Lí

Giống như những bài thi trong các tổ hợp khác, đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn Địa lí có 40 câu trắc nghiệm, phân hóa từ mức độ nhận biết đến mức độ vận dụng cao. Trong đó, 21 câu hỏi liên quan đến những kiến thức địa lí mà học sinh đã được học trong sách giáo khoa lớp 11, 12, và 19 câu hỏi liên quan đến các kỹ năng địa lý thực hành trên Atlat, bảng biểu. Nội dung chi tiết cấu trúc đề thi môn Địa lí, thí sinh có thể tham khảo tại bảng sau:

Chuyên đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao
Địa lí tự nhiên 2 1 0 1
Địa lí dân cư 0 2 0 0
Địa lí các ngành kinh tế 2 4 1 0
Địa lí các vùng kinh tế 1 1 4 2
Atlat 15 0 0 0
Bảng số liệu, biểu đồ 0 2 2 0

9. Cấu trúc đề thi THPT Quốc gia 2023 môn Giáo dục công dân

Đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn Giáo dục công dân cũng bao gồm 40 câu trắc nghiệm phân hóa thành các cấp độ. Về 8 chương học được nhắc đến trong đề thi, thí sinh có thể tham khảo trong bảng sau:

Chuyên đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao
Thực hiện pháp luật  2 3 2 5
Công dân bình đẳng trước pháp luật 1 1 0 0
Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội 1 1 4 1
Công dân cùng các quyền tự do căn bản 0 2 0 1
Công dân với các quyền dân chủ 1 3 1 1
Pháp luật đối với sự phát triển của công dân 2 1 1 0
Pháp luật đối với sự phát triển vững bền của Tổ quốc 1 1 0 0
Công dân với kinh tế 4 0 0 0

* Tài liệu Cấu trúc Đề thi THPT Quốc gia 2023 tất cả các môn chính thức của Bộ giáo dục mới nhất mang tính chất tham khảo *

Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia 2023 tất cả các môn

Tất cả tài liệu ôn thi THPT Quốc gia 2023 môn Toán:

50 dạng Toán chắc chắn xuất hiện tại đề thi THPT Quốc gia 2023 

Tổng hợp 41 đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán từ 2016 – 2022 của Bộ GD

Toàn cảnh đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán (2017 – 2022) WORD, PDF

Trắc nghiệm Đường tiệm cận – Đáp án chi tiết WORD, PDF

Trắc nghiệm Nhận dạng đồ thị hàm số – Đáp án chi tiết WORD, PDF 

Trắc nghiệm GTLN và GTNN của hàm số – Đáp án chi tiết WORD, PDF

Bài tập Trắc nghiệm cực trị của hàm số – Đáp án chi tiết WORD, PDF 

Trắc nghiệm sự đồng biến, nghịch biến của hàm số – Đáp án chi tiết WORD, PDF

Bộ đề thi thử ôn thi THPT Quốc gia môn Toán 2023 của Bộ giáo dục

Hướng dẫn giải Toán THPT Quốc gia 2023 bằng Casio FX-580 VNX

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2023 môn Toán phát triển từ đề minh hoạ

Tất cả tài liệu ôn thi THPT Quốc gia 2023 môn Vật Lý:

50 đề thi thử tổng ôn THPT Quốc gia 2023 môn Vật Lý của Bộ giáo dục 

1000 câu lý thuyết ôn thi THPT Quốc gia 2023 môn Vật Lý của Bộ giáo dục

Tài liệu ôn thi cấp tốc môn Vật Lí THPT Quốc gia 2023 dễ hiểu nhất

Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 Vật Lý phát triển từ đề minh hoạ – Đề 1

Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 Vật Lý phát triển từ đề minh hoạ – Đề 2

Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 Vật Lý phát triển từ đề minh hoạ – Đề 3

Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 Vật Lý phát triển từ đề minh hoạ – Đề 4

Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 Vật Lý phát triển từ đề minh hoạ – Đề 5

Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 Vật Lý phát triển từ đề minh hoạ – Đề 6

Tất cả tài liệu ôn thi THPT Quốc gia 2023 môn Hoá Học:

40 đề công phá 10 điểm Hóa học THPT Quốc gia 2023 của Bộ giáo dục

30 Bộ đề thi thử minh hoạ ĐẶC BIỆT THPT Quốc gia 2023 môn Hoá học

Toàn bộ trọng tâm kiến thức Hóa Học lớp 12 luyện thi THPT Quốc gia 2023

Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 Hoá Học phát triển từ đề minh hoạ – Đề 1

Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 Hoá Học phát triển từ đề minh hoạ – Đề 2

Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 Hoá Học phát triển từ đề minh hoạ – Đề 3

Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 Hoá Học phát triển từ đề minh hoạ – Đề 4

Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 Hoá Học phát triển từ đề minh hoạ – Đề 5

Tất cả tài liệu ôn thi THPT Quốc gia 2023 môn Sinh Học:

Chinh phục 10 điểm Lý thuyết Sinh học 12 ôn thi THPT Quốc gia 2023

50 Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 môn Sinh học luyện 8,5+ điểm – Giải chi tiết

Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 Sinh Học phát triển từ đề minh hoạ – Đề 1

Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 Sinh Học phát triển từ đề minh hoạ – Đề 2

Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 Sinh Học phát triển từ đề minh hoạ – Đề 3

Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 Sinh Học phát triển từ đề minh hoạ – Đề 4

Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 Sinh Học phát triển từ đề minh hoạ – Đề 5

Tất cả tài liệu ôn thi THPT Quốc gia 2023 môn Ngữ Văn:

Tải sách PDF 3 cuốn Vàng Xanh Hồng Ôn thi Ngữ văn – Trần Thùy Dương 

22 đề Nghị luận văn học dạng so sánh ôn thi THPT Quốc gia 2023

Đề cương ôn tập THPT Quốc gia 2023 môn Ngữ văn của Bộ giáo dục 

Sách Chiến thuật ôn thi THPT Quốc gia 2023 môn Ngữ Văn – WORD, PDF

45 đề thi thử THPT Quốc gia 2023 môn Ngữ văn – Đáp án chi tiết 

Tổng ôn toàn bộ kiến thức Ngữ văn 12 THPT Quốc Gia 2023 WORD, PDF

Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 Ngữ văn phát triển từ đề minh hoạ – Đề 1

Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 Ngữ văn phát triển từ đề minh hoạ – Đề 2

Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 Ngữ văn phát triển từ đề minh hoạ – Đề 3

Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 Ngữ văn phát triển từ đề minh hoạ – Đề 4

Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 Ngữ văn phát triển từ đề minh hoạ – Đề 5

Tất cả tài liệu ôn thi THPT Quốc gia 2023 môn Lịch Sử:

50 đề tổng ôn thi thử Lịch sử THPT Quốc gia 2023 giống đề thi thật

Toàn bộ hệ thống lý thuyết và trắc nghiệm Lịch sử 12 ôn thi THPTQG 2023

Bộ trắc nghiệm hoàn chỉnh Lịch sử THPT Quốc gia 2023 của Bộ giáo dục

Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 Lịch sử phát triển từ đề minh hoạ – Đề 1

Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 Lịch sử phát triển từ đề minh hoạ – Đề 2

Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 Lịch sử phát triển từ đề minh hoạ – Đề 3

Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 Lịch sử phát triển từ đề minh hoạ – Đề 4

Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 Lịch sử phát triển từ đề minh hoạ – Đề 5

Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 Lịch sử phát triển từ đề minh hoạ – Đề 6

Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 Lịch sử phát triển từ đề minh hoạ – Đề 7

Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 Lịch sử phát triển từ đề minh hoạ – Đề 8

Tất cả tài liệu ôn thi THPT Quốc gia 2023 môn Địa Lý:

Từ khóa câu hỏi Địa lý 12 trọng tâm THPT Quốc gia 2023 luyện 10 điểm của Bộ giáo dục

Trắc nghiệm Địa lý THPT Quốc gia 2023 theo chủ đề nâng cao của Bộ GD

42 Đề thi thử ôn thi THPT Quốc gia 2023 Địa lý xuất hiện 90% trong đề thi

Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 Địa Lí phát triển từ đề minh hoạ – Đề 1

Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 Địa Lí phát triển từ đề minh hoạ – Đề 2

Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 Địa Lí phát triển từ đề minh hoạ – Đề 3

Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 Địa Lí phát triển từ đề minh hoạ – Đề 4

Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 Địa Lí phát triển từ đề minh hoạ – Đề 5

Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 Địa Lí phát triển từ đề minh hoạ – Đề 6

Tất cả tài liệu ôn thi THPT Quốc gia 2023 môn Giáo dục công dân:

Ngân hàng trắc nghiệm GDCD 12 theo bài ôn thi THPT Quốc gia 2023 của Bộ giáo dục

50 đề thi thử minh hoạ THPT Quốc gia 2023 môn GDCD luyện 10 điểm

Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 GDCD phát triển từ đề minh hoạ – Đề 1

Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 GDCD phát triển từ đề minh hoạ – Đề 2

Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 GDCD phát triển từ đề minh hoạ – Đề 3

Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 GDCD phát triển từ đề minh hoạ – Đề 4

Tất cả tài liệu ôn thi THPT Quốc gia 2023 môn Tiếng Anh:

45 đề thi thử Tiếng Anh THPT Quốc gia 2023 giống đề thi chính thức

Trọng tâm ngắn gọn Lý thuyết Tiếng anh lớp 12 – WORD, PDF

Tải sách Giải thích ngữ pháp Tiếng Anh THPT 2023 – Mai Lan Hương PDF, WORD miễn phí 

Tải sách Trọng tâm kiến thức tiếng Anh 2023 cô Trang Anh file pdf, word

Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 Tiếng Anh phát triển từ đề minh hoạ – Đề 1

Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 Tiếng Anh phát triển từ đề minh hoạ – Đề 2

Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 Tiếng Anh phát triển từ đề minh hoạ – Đề 3

Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 Tiếng Anh phát triển từ đề minh hoạ – Đề 4

Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 Tiếng Anh phát triển từ đề minh hoạ – Đề 5

Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 Tiếng Anh phát triển từ đề minh hoạ – Đề 6

Xem thêm

  • Chuyên trang ôn thi THPT Quốc gia miễn phí cho học sinh.
  • Soạn bài và giải bài tập lớp 10, 11, 12.
  • Bài học, tài liệu chuẩn cấu trúc và miễn phí theo Bộ giáo dục.
  • Hoạt động với mục đích phi lợi nhuận,…

Đừng đọc!!!

Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên CAPTOC.vn bằng cách gửi về:

Email: hotro@captoc.vn

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x